Reklam

Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı

2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı, Duyuruldu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine 10 sözleşmeli personel alınacaktır.

Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Diğer Sağlık Personeli, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Diyetisyen, Psikolog, Hemşire, Eczacı, Alımı 

 Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı

Reklam

Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şarlar Nelerdir? 

Eczacı unvanlı kadro, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 1 sayılı
cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında
bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamakta olup, başvuruda bulunan aday sayısının kadro
sayısından fazla olması halinde kadro sayısının 5 katına kadar adaylar lisans diploması puan
üstünlüğüne (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük
sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup, diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi
önce olan adaya hak verilecektir. Mezuniyet tarihinin de eşit olması halinde yaşı büyük olana,
onun da eşit olması durumunda kura ile belirlenecektir.) göre mülakat sınavına girmeye hak
kazanacak olup, bu adaylar arasından mülakat sonucuna göre kadronun 1 asıl 5 katı yedek
belirlenecektir. Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet
belgelerinde (karekodlu e-Devlet çıktısı ve transkriptinde) DİPLOMA PUANI bulunmak
zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı, ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”
hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B
maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru
yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına
tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru
yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları
yapılmayacaktır. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
9- Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türüne sahip olmak.
10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
11- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
12- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
bulunmamak.
13- Sadece bir kadroya başvuru yapılabilecek olup, birden çok kadroya başvurular
geçersiz sayılacaktır.

 Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı, Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin
edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına
şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular,
postadaki gecikmeler veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1- Başvuru formu adresinden temin edilecektir.) https://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=65801
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
3- Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
(Eczacı kadrosuna başvuranların diplomalarında veya ekinde sunacakları transkriptinde mutlaka
diploma notu yazılmalıdır.)
4- KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul
edilir.)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler
kabul edilir.)
6- 1 adet vesikalık fotoğraf.
7- Deneyim belgesi (İstenilen alanda çalışıldığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge)
8- SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen kadrolar için)
9- Sertifika – Eğitim Belgesi (İstenmişse)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek
belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz
www.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yoluyla
Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı Avşar Kampüsü Batı Çevre Yolu Onikişubat /
Kahramanmaraş
İLETİŞİM : Mesai Saatleri İçerisinde (0344) 300 1197, (0344) 300 1205

Reklam

Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*