Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sınav İle Personel Alımı Yapacak

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sınav İle Çeşitli Bölümlerden 45 Personel Alımı Yapacağını Duyurdu

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sınav İle Personel Alımı  Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na, Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6, 7, 8 ve 9. (dokuzuncu) derecelerinde
açık olan bölümlerde istihdam edilmek üzere; sınav (Yazılı ve Sözlü) ile toplam 45 (kırk beş) adet Strateji ve Bütçe
Uzman Yardımcıları alımlarının yapılacağı duyuruldu.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sınav İle Personel Alımı  Meslek Dalları

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sınav İle Personel Alımı 

SINAVA KATILMA ŞARTLARI HAKKINDA DETAYLAR

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak
– Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının 1. (birinci) günü itibari ile otuz beş (35) yaşını
doldurmamış olmak (01/01/1986 ve daha sonra doğmuş olmak)
– En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının; İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Hukuk, Maliye,
Uluslararası İlişkiler, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden veya
yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul gören
(edilen) bölümlerinden mezun olmak
– İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içerisinde
yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması veya dil yeterliği
bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk
veya üstü puan almış olması gerekmektedir
d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 06, 12, 13 Eylül 2020 veya 01, 07, 08
Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) katılmış olup, bölümler itibarı ile aşağıda
belirtilen puan türlerinden;

tablo2

yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktırlar. Fakat son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da
yazılı sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 22/11/2021
tarihinden itibaren https://www.sbb.gov.tr/nternet adresinden yayınlanacaktır. Adaylar bu tarihten itibaren 3 (üç) iş günü
içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verecekleri bir dilekçe ile sınav komisyonuna
yazılı olarak itiraz edebileceklerdir

ADAYLARDAN İSTENEN TÜM BELGELER

Sınava gireceklerin; https://www.sbb.gov.tr/internet adresindeki Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu
bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve

– Diploma veya geçici mezuniyet belgesi / KPSS sonuç belgesi
– YDS’den veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir dil
sınavından alınan sonuç belgesi
– 1 adet yeni çekilmiş 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğraf
– Askerlik durum beyanı (erkek adaylar için)
– Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş
– Adayların; T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisini tarayarak
sisteme yüklemeleri ve 01/11/2021 tarihinden itibaren 15/11/2021 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar
başvurularını yapmaları gerekmektedir.
NOT: Şahsen veya posta yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sınav İle Personel Alımı İçin  Meslek Dalları YAZILI VE SÖZLÜ SINAV TARİH VE YERİ:

Yazılı sınav; 12/12/2021 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri adresler
03/12/2021 tarihinden itibaren https://www.sbb.gov.tr/ internet sitesinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav; tarihi ve yeri https://www.sbb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek
için, Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamalarının
en az 70 (yetmiş) olması şarttır

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.