Sözleşmeli Sağlık Personeli Dil Tazminatı Alabilir

Sözleşmeli sağlık personel dil tazminatından yararlanabiliyor mu? Kanuna bakıldığı zaman sözleşmeli personele yabancı dil tazminatı alamayabilir. Gelin detaylara yazımızda göz atalım.

Sözleşmeli sağlık personeli dil tazminatı alabilir mi? Sözleşmeli sağlık personeli Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, görev alan kişiler 4/B mevzuatına tabidir. Sözleşmeli personellere sözleşme ücreti dışında herhangi ödeme yapılmamaktadır. Ayrıca sözleşmelere bu yolda hüküm konulamamaktadır. Bu hükümde yer alanlar dışında sözleşmeli personel tazminat almak için kanun ya da toplu sözleşme hükümlerine bağlı kalmalıdır.

Kamu görevlileri Dil Tazminatı Alabilir Mi?

Kamu görevlilerine yabancı dil tazminatı yapılır. Gerekli usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için gösterge rakamları memur aylık katsayısı ile çarpılır. Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek oranlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenir. Bu hüküm gereğince Devlet memurları ve kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen sınırlı sayıdaki personel yabancı dil tazminatı alabilir.

Ancak 4/B kapsamında bulunan personel bu tazminatı elde edemez. Kanunda yer alan 45/A maddesi kapsamında görev alan sözleşmeli personele yabancı dil tazminatı ödenemez. Üç yıllık süre sonunda kadroya geçmesi durumunda geçmişe dönük olarak ödeme de yapılamaz.

Bu ödemenin gerçekleştirilebilmesi için Sözleşmeli Personel esaslarına ekstra hüküm ilave edilmesi gerekir. Aksi durumda 4/B kapsamında bulunan sözleşmeli personeli yabancı dil tazminatı almaktan mahrum kalmaktadır. Detaylar kanunda açıkça belirtilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.