Reklam

Sözleşmeli Mütercim Tercüman Alımı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla İngilizce dilinde 3 (üç) personel alınacaktır.

Reklam

Sözleşmeli Mütercim Tercüman Alımı Anayasa Mahkemesi Başkanlığına İngilizce dilinde Mütercim Tercüman Alımı Yapılacağı Açıklandı. Yazılı sınav 26/12/2022 tarihinde saat 10.00’da Anayasa Mahkemesi Başkanlığında yapılacaktır.

Sözleşmeli Mütercim Tercüman Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Sözleşmeli Mütercim Tercüman Alımı

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Sınavı Açan Kurum: Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
Görev Yeri: Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: 30/03/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 32. maddesi uyarınca Sözleşmeli
Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve
sözlü sınavla İngilizce dilinde 3 (üç) personel alınacaktır.

II. SINAV TARİHİ VE YERİ 

Yazılı sınav 26/12/2022 tarihinde saat 10.00’da Anayasa Mahkemesi Başkanlığında yapılacaktır.
Sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,
d) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Mütercim-Tercüman olmalarına engel bir durumu
bulunmamak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

B. ÖZEL ŞARTLAR
a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim–
Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS/YDS) katılarak en
az (90) veya puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından
saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanların, bahse konu uluslararası yabancı
dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen
KPDS/YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.
c) Akıcı bir dile sahip olmak.

Reklam

IV. BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ
a) Başvurular; 28/11/2022 tarihinde saat 13.30’da başlayacak, 9/12/2022 tarihinde saat: 23.59’da
sona erecektir.
b) Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet – Anayasa Mahkemesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden e- Devlet şifresi ile
elektronik ortamda yapılacaktır.
c) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru
yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan
başvurular da kabul edilmeyecektir.

Reklam

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
• Yazılı Sınav: Hukuki terminolojiye yönelik olarak, mesleki yabancı dil bilgisini ölçer nitelikte
olacaktır.
• Sözlü Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. (Ardıl
tercüme ve mülakat yapılacaktır.)

VI. DEĞERLENDİRME
a) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş)
puan almış olmak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek
puan alan ilk 3 (üç) aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.
b) Başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk 3 (üç) adaydan herhangi birinin, birkaçının veya
hiçbirinin göreve başlamaması durumunda en yüksek puanı alan ve bu maddenin (a) bendinde
belirtilen puan şartını sağlayan yedekler, puanı en yüksek olandan başlamak kaydıyla sırasıyla
değerlendirmeye alınabilir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
a) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınav sonuçları
www.anayasa.gov.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır.
b) Yazılı sınav sonucuna itiraz, sınav sonucunun ilan edildiği günden itibaren 3 (üç) iş günü
içerisinde Anayasa Mahkemesi Personel Müdürlüğüne şahsen dilekçeyle başvurmak suretiyle yapılır.
Mütercim – Tercüman Alımı Sınav Komisyonu, yapılan itirazları değerlendirerek 3 (üç) iş gününde
karara bağlar ve ilgililere tebliğ eder.
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel
hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
d) Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

VII. DİĞER HUSUSLAR:
a) Sınava katılmaya hak kazanan adaylara Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğince hazırlanan
fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Bu belge adaylara sınav salonunda elden teslim edilecek,
ayrıca haberleşme adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik
tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini
yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi
bir bildirimde bulunulmayacaktır.
b) İstihdam edilecek mütercim-tercüman sözleşme ücreti, dil seviyelerine ve tecrübelerine göre
birinci derecedeki Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı için belirlenen brüt ortalama aylıkları
geçmemek üzere brüt 23.022,94 TL ile 32.615,05 TL arasında olmak üzere Başkanlıkça tespit
edilecektir.
c) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Kanunu’nun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu
gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

Reklam

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*