Reklam

Sözleşmeli Güvenlik Temizlik Bakım Personeli Alımı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİNE Belirtilen Pozisyonlara Toplam 10 Adet Sözleşmeli Personel Alınacaktır

Reklam

Sözleşmeli Güvenlik Temizlik Bakım Personeli Alımı  Yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru Başlangıç Tarihi : 21/02/2022Başvuru Bitiş Tarihi : 07/03/2022 mesai bitimi kadar.

Sözleşmeli Güvenlik Temizlik Bakım Personeli Alımı Şarları Nelerdir? 

1- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ARANILAN NİTELİKLER NELERDİR?  

Sözleşmeli Güvenlik Temizlik Bakım Personeli Alımı

Özel Güvenlik ile ilgili herhangi bir önlisans
programından mezun olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi
dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına
sahip olmak,
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10. Maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak
sağlık sorunu bulunmamak,
-İç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel
durumu bulunmamak,
– 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93
puanı sahibi olmak
– Askerliğini yapmış veya muaf olmak,
– B Sınıfı Ehliyet sahibi olmak,
– 1.75 cm ve üzerinde boya sahip olmak,
– Boy uzunluğu santimetre cinsinden son iki
rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla
veya az olmamak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
doldurmamış olmak

-Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden
mezun olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi
dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına
sahip olmak

2-DESTEKPERSONELİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ ARANILAN NİTELİKLER NELERDİR?   

Sözleşmeli Güvenlik Temizlik Bakım Personeli Alımı

– Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden
mezun olmak, – Temizlik görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek hastalık vb. sağlık sorunu
bulunmamak, – Üniversitemiz merkez ve ilçeler dahil tüm
yerleşkelerinde iç ve dış mekanda çalışmaya
engel durumu bulunmamak, – İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine
uyum göstermek, – 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından P94
puanı sahibi olmak – Askerliğini yapmış veya muaf olmak, – Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
doldurmamış olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

3-DESTEK PERSONELİ  BAKIM-ONARIM GÖREVLİSİ ARANILAN NİTELİKLER NELERDİR?    

temizlik işçisi kaloriferci

Reklam

– İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programından
mezun olmak, -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
hastalık vb. sağlık sorunu bulunmamak, – Üniversitemiz merkez ve ilçeler dahil tüm
yerleşkelerinde iç ve dış mekanda çalışmaya
engel durumu bulunmamak, – İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine
uyum göstermek, – 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93
puanı sahibi olmak, – Askerliğini yapmış veya muaf olmak, -MEB’den onaylı Kalorifercilik Belgesi sahibi
olmak, – MEB’den onaylı İlk Yardım Sertifikası sahibi
olmak, – MEB’den onaylı İş Güvenliği Sertifikası
sahibi olmak, – MEB’den onaylı Katı Sıvı Yakıtlı Kalorifer
Ateşleyiciliği Sertifikası sahibi olmak, – Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
doldurmamış olmak  –

Herhangi bir lisans programından mezun
olmak – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
hastalık vb. sağlık sorunu bulunmamak, – Üniversitemiz merkez ve ilçeler dahil tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda çalışmaya
engel durumu bulunmamak,
– İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine
uyum göstermek,
– 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından
KPSSP3 puanı sahibi olmak,
– Askerliğini yapmış veya muaf olmak,
– TÜRKAK’dan onaylı İnşaat Boyacısı Mesleki
Yeterlilik Belgesi ve kimlik kartı sahibi olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını
doldurmamış olmak

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini
mümkün değildir. Çankırı Karatekin Üniversitesinin Çankırı ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar ilanda
belirtilen görev birimlerinin olduğu ilçede ikamet edecektir.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI NEDİR? 

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı olarak
Üniversitemizin farklı yerleşkelerinde ihtiyaca binaen görevlendirilecek olup, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak.
BAKIM ONARIM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı olarak
Üniversitemizin farklı yerleşkelerinde ihtiyaca binaen bakım onarım hizmetleri ile ilgili verilen işleri yapmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI NEDİR? 

1 – Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak
alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle
silmek,
2 – Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
3 – Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve
sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve
muslukları silmek,
4 – Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini
yapmak,
5 – Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini
yürütmek,
6 – Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
7 – Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
8- Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
9 – Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı
zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR NELERDİR? 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış veya muaf olunması gerekmektedir).
3- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.(Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenecektir.)
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
5- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
6- Başvuracak adayların belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olması, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan
niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
7- Adayların 2020 KPSS(B) grubu puan türlerinden nitelikte belirtilen lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93,
ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir.
8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

10- Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği tespit edilen adayların sözleşmeleri 1
(bir) ay içerisinde feshedilecektir.
11- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
12- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
13- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca
arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI ?

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı resmi internet sayfası http://personel.karatekin.edu.tr/tr/4b-sozlesmeli-personel-alim-ilani-28680-duyurusu-icerigi.karatekin ‘ veya https://karatekin.edu.tr/ den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve
istenilen belgelerle birlikte şahsen Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan
başvurular ile internet üzerinden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan
başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Çankırı Karatekin Üniversitesi sorumlu değildir.

Sözleşmeli Güvenlik Temizlik Bakım Personeli Alımı İçin BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR? 

1- Başvuru form http://personel.karatekin.edu.tr/tr/4b-sozlesmeli-personel-alim-ilani-28680-duyurusu-icerigi.karatekin  adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
4- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6- Adli Sicil Belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
8- Koruma ve Güvenlik kadrosu için Güvenlik Görevlisi kimlik kartı ile ehliyet fotokopisi,
9- Koruma ve Güvenlik kadrosu için boy-kilo endeksini gösterir sağlık kuruluşu onaylı belge,
10- Sertifika şartı olan kadrolar için istenilen sertifikanın aslı veya onaylı sureti.
11- 1 adet vesikalık fotoğraf.

Sözleşmeli Güvenlik Temizlik Bakım Personeli Alımı İletişim bilgileri Nelerdir? 

Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Uluyazı Kampüsü Rektörlük Binası Kat:1 Merkez/ÇANKIRI
Telefonlar : (0376) 218 95 13 (0 376) 218 95 00 Dahili: 7151 – 7152 – 7159

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sözleşmeli Güvenlik Temizlik Bakım Personeli Alımı İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

Reklam

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*