Reklam

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Duyuruldu

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 22 (yirmi iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Reklam

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Adalet Bakanlığına, 22sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,
fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren
bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda
belirtilen bölüm mezunları sadece C1 ve C2 Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip
olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu
veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları
kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f. Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma,
hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim
becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon)
önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

A-1 GRUBU (5 Kişi)
1.Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı 

a. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
c. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
d. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme
konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,
e. REST web servis, GraphQL, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak,
g. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
h. Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veritabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş
olmak,
i. Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,
j. Tercihen React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş olmak,
k. Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,
l. Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,
m. Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

A-2 GRUBU (1 Kişi)
1.Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı 

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin
bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az
1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi
Güvenliği veya Sistem Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
b. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında
tecrübe sahibi olmak,
c. Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük
dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
d. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat
Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
e. Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
f. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi
olmak,
g. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
h. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,
i. Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,
j. Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve Network penetrasyon testi yapabilmek,
k. Nmap, Nessus, Netsparker, Acunetix vb. araçlar ile tarama yapabilmek ve bulguları doğrulayabilmek,
l. ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR ve KVKK konularında bilgi sahibi olmak,
m. Aktif ve Pasif Bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak,
n. Ağ haritalaması yapabilmek,
o. Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara sızma, erişim koruma,
iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak,
p. Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve veritabanı sistemlerine
yönelik penetrasyon testi yapabilmek,
q. Uygulamalı CEH eğitimi almış olmak (Online eğitim kabul edilmeyecektir),
r. Kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
s. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
t. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

B-1 GRUBU (5 Kişi)
1.Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Java Yazılım Geliştirme Uzmanı 

a. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
c. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
d. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak projeler geliştirmiş
olmak,
e. REST, SOAP ve GraphQL teknolojileri ile mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,
g. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
h. Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş
olmak,
i. Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,
j. Tercihen React JavaScript kütüphanesi ile uygulama geliştirmiş olmak,
k. Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,
l. Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,
m. Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2.Web Önyüz Geliştirme Uzmanı
a. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b. İyi derecede CSS3, HTML5, JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c. Önyüz kütüphanelerinden React ile proje geliştirmiş olmak,
d. UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,
e. Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web
ortamına aktarabiliyor olmak,
f. Web sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak,
g. Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak,
h. Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS – LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe
sahibi olmak,
i. Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
j. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak.
3.Android Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı
a. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b. Android mobil uygulama geliştirme konusunda en az 3(üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
c. Android işletim sisteminde Java ve Kotlin konularına hakim olmak,
d. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokolleri ve Android networking
konularına hakim olmak,
e. Android frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak,
f. Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak,
g. Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil
ortama aktarabilmek,
h. Nesne tabanlı tasarım ve programlama, yazılım tasarım kalıpları konularında bilgi sahibi olmak,
i. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
j. Tercihen yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında
tecrübe sahibi olmak,
k. Tercihen Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,
l. Tercihen Google Play Store’da referans uygulama sunabilmek,
m. Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
n. Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

B-2 GRUBU (2 Kişi)
1.Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Sistem Uzmanı 

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin
bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az
1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX,
AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıllık
tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b. Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
c. Red Hat Linux Yönetimi konusunda eğitim aldığını belgelemek,
d. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,
f. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL)
hakkında bilgi sahibi olmak,
g. Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red
Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified
System Administrator sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,
h. Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,
i. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
j. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir)
uygulamada aktif rol almış olmak,
k. Tercihen kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
l. Tercihen veri depolama teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak.
2.Veri Tabanı Güvenliği Uzmanı
a. Veri tabanı güvenliği konusunda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b. MSSQL server, Oracle, Postgre SQL, Mongo vb. database konularında bilgi sahibi olmak,
c. Ajanlı ve ajansız veri tabanı güvenliği sistemlerine hakim olmak,
d. DDL, DML ve DCL kullanıcı aktivitelerini yorumlayabilmek,
e. Sistem üzerinden toplanan bilgilerin yorumlanması ile güvenlik raporu hazırlayabilmek,
f. Özel güvenlik ve denetim politikaları oluşturabilmek, tarama ve güvenlik filtreleri hazırlayabilmek,
g. SOX, PCI gibi güvenlik standartlarına hakim olmak,
h. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi
olmak,
i. Oluşturulacak kurallar ile spesifik bir bilgiye göre tarama ve filtreleme yapabilmek.
3.Kaynak Kod Analiz Uzmanı
a. Yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıllık deneyime sahip olduğunu belgelemek,
b. Güvenli yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi olduğunu belgelemek,
c. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi
olmak,
d. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda bilgi sahibi olmak
e. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,
f. Web uygulama ve mobil uygulama konusunda bilgi sahibi olmak,
g. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde kaynak kod analizi yapabiliyor olmak,
h. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
i. Spring Framework uygulamalarına hakim olmak (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud),
j. Gitlab, SVN, Bitbucket vb repossitories kullanımına hakim olmak,
k. Güvenli yazılım geliştirme eğitimi almış olmak.

Reklam

C-1 GRUBU (6 Kişi) 1.Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Java Yazılım Geliştirme Uzmanı 

a. Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,
c. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
d. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak projeler geliştirmiş
olmak,
e. REST, SOAP ve GraphQL teknolojileri ile mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
g. Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
h. Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş
olmak,
i. Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,
j. Tercihen React JavaScript kütüphanesi ile uygulama geliştirmiş olmak,
k. Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak.
2.Web Önyüz Geliştirme Uzmanı
a. Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b. İyi derecede CSS3, HTML5, Javascript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c. Önyüz kütüphanelerinden React veya Vue.js ile proje geliştirmiş olmak,
d. UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,
e. Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web
ortamına aktarabiliyor olmak,
f. Web Sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak,
g. Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak,
h. Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS – LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe
sahibi olmak,
i. Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
j. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
k. Tercihen popüler JS UI kütüphanelerinin en az bir tanesi ile proje geliştirmiş olmak.

C-2 GRUBU (3 Kişi)
1.Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Sistem Uzmanı 

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin
bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az
1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX,
AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 2 (iki) yıllık
tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b. Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak,
c. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d. DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,
e. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL)
hakkında bilgi sahibi olmak,
f. Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network – SAN) yönetimi,
yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
g. Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat
Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified
System Administrator sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,
h. Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,
i. Tercihen kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
j. Tercihen veri depolama teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak.

2.Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Network (Ağ) Uzmanı 

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin
bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az
1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim
ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b. Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile
uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları
yöneticisi (network admin) olarak en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

c. Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, CCNP
Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud
eğitimlerinden en az birini aldığını belgelemek,
d. Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
e. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN),
Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
f. Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
h. Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
i. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi
(ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
k. Tercihen Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,
j. Tercihen Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP),
Cisco Certified Design Professional (CCDP), Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice)
veya CCNP Wireless sertifikalarından herhangi birine sahip olmak.
3.Kaynak Kod Analiz Uzmanı
a. Yazılım geliştirme konusunda en az 1 yıllık deneyime sahip olduğunu belgelemek,
b. Güvenli yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi olduğunu belgelemek,
c. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi
olmak,
d. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda bilgi sahibi olmak
e. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,
f. Web uygulama ve mobil uygulama konusunda bilgi sahibi olmak,
g. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde kaynak kod analizi yapabiliyor olmak,
h. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
i. Spring Framework uygulamalarına hakim olmak (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud)
j. Gitlab, SVN, Bitbucket vb repossitories kullanımına hakim olmak,

Reklam

II. SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ, KONULARI 

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Sözlü sınav yeri ve tarihi https://pgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/22-sozlesmeli-bilisim-personeli-alim-ilani17052022085517  internet adresinden ilân edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına
ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
1. Java ile yazılım geliştirme,
2. Spring Framework,
3. JavaScript kütüphaneleri,
4. Mobil yazılım teknolojileri,
5. UNIX/LINUX işletim sistemleri,
6. Sunucu Sistemleri

Reklam

7. Disk Sistemleri ve SAN,
8. Bilişim Ağları (network),
9. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway, vb.),
10.Proje yönetimi ve süreç takibi,
11.Rekabet ve satın alma süreçleri,
12. 27001 Bilgi Güvenliği,
13.Altyapı ve donanım güvenliği,
14.CISSP ve CEH,
15.GIAC Sertifikalarından ilgili sertifika konuları,
16.Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar,
17.Zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili sözlü sınav esnasında gerektiğinde ilave sorular sorulacak ve
uygulamalı testler yapılacaktır,

III. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Adaylar başvurularını 18.05.2022-02.06.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde
şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi
görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
-Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
1)Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul
edilecektir.),
2)Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet
belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
3)Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,
4)Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile bilgi ve tecrübeyi gösteren belgeler. (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun
belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır.)
5)Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri
gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

 

BRÜT ÜCRET

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

İdare tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının 22.01.2022 tarihli ve 903791 sayılı
Genelgesinde belirtilen brüt tavan ücretin 1,9 katına kadar ödeme yapılabilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ   

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ    

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*