Reklam

Sözleşmeli 64 Personel Alımı İlanı Duyuruldu

Karabük Üniversitesine belirtilen pozisyonlara toplam 64 ( altmış dört ) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Sözleşmeli 64 Personel Alımı İlanı Duyuruldu KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak
suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 64 ( altmış dört ) adet sözleşmeli personel
alınacaktır. 

Sözleşmeli 64 Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?

1-Destek Personel Alımı ERKEK/ KADIN  

Sözleşmeli Personel Alımı

Aranan Nitelikler

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
Temizlik görevini yapmaya engel
olacak sağlık sorunu ve vardiyalı
sistemde çalışmaya engel bir
durumu bulunmamak.
• Temizlik, basit bakım ve onarım,
ısıtma-soğutma vb. iklimlendirme
hizmetleri, bahçe bakım hizmetleri,
dağıtım ve taşıma hizmetlerinde
görev yapacaktır.
• Son başvuru tarihi itibarıyla 35
(otuz beş) yaşını doldurmamış olmak
• Rektörlükçe belirlenecek hizmet
birimlerinde görev yapacaktır

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
• Peyzaj alanında MEB onaylı ustalık
belgesine sahip olmak.
• Temizlik, basit bakım ve onarım,
ısıtma-soğutma vb. iklimlendirme
hizmetleri, bahçe bakım hizmetleri

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
• Sıhhi Tesisat alanında (bir) yıl
tecrübeli olmak ve bu durumu SGK
hizmet dökümüyle belgelendirmek.
• Temizlik, basit bakım ve onarım,
ısıtma
-soğutma vb. iklimlendirme
hizmetleri, bahçe bakım hizmetleri,
dağıtım ve taşıma hizmetlerinde
görev yapacaktır

Advertisement. Scroll to continue reading.

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
• Kartonpiyer, boya ve badana
işlerinde en az 1 (bir) yıl tecrübeye
sahip olmak ve bu durumu SGK
hizmet dökümüyle belgelendirmek. 

Reklam

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
• Seramik, fayans ve mermer
işlerinde en az 1 (bir) yıl tecrübeye
sahip olmak ve bu durumu SGK
hizmet dökümüyle belgelendirmek 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
• Alüminyum kapı, pencere, doğrama
bakım ve tamir işleri alanında en az
1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak ve
bu durumu SGK hizmet dökümüyle
belgelendirmek 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
• Meslek liselerinin motorlu araçlar
teknolojisi alanlarından veya
otomotiv elektrikçiliği, otomotiv
mekanikerliği, otomotiv motor
yenileştirmeciliği dallarının
birinden mezun olmak ya da
ortaöğretim kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olup otomotiv
alanında en az 1 (bir) yıl tecrübeli
olmak ve bu durumu SGK hizmet
dökümüyle belgelendirmek. 

2- Şoför Personel Alımı  

Sözleşmeli Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Aranan Nitelikler 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
• (D) sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
• SRC 2 ve SRC 4 belgesine sahip
olmak
• Son başvuru tarihi itibarıyla 35
(otuzbeş) yaşını doldurmamış
olmak.
• Rektörlükçe belirlenecek hizmet
birimlerinde görev yapacaktır.

3-Koruma ve Güvenlik Görevlisi ERKEK/KADIN 

Sözleşmeli Personel Alımı

Aranan Nitelikler  

Reklam

• Güvenlik, Güvenlik ve Koruma,
Özel Güvenlik ve Koruma,
Savunma ve Güvenlik, İstihbarat,
Kamu Güvenliği ve Asayişin
Sağlanması ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
• Geçerlilik süresi dolmamış silahlı /
silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak 

• 5188 Sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10.
maddesinde belirtilen şartları
taşımak.
• Son başvuru tarihi itibarıyla 35
yaşını doldurmamış olmak.
• Gece – gündüz, iç – dış mekanda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel
durumu bulunmamak.
• Rektörlükçe belirlenecek hizmet
birimlerinde görev yapacaktı

• Güvenlik, Güvenlik ve Koruma,
Özel Güvenlik ve Koruma,
Savunma ve Güvenlik, İstihbarat,
Kamu Güvenliği ve Asayişin
Sağlanması ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
• Geçerlilik süresi dolmamış silahlı /
silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
• Geçerlilik süresi dolmamış silahlı /
silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak. 

4-Sözleşmeli 64 Personel Alımı İçin Büro Personel Alımı  

büro görevlisi

Aranan Nitelikler  

• Adalet ön lisans programından veya
Adalet Meslek Yüksekokulundan
mezun olmak.
• KVKK Eğitim Sertifikası / Belgesi,
İş Hukuku Eğitim Sertifikası /
Belgesi ve Bilişim Hukuku Eğitimi
Sertifikası / Belgelerine sahip
olmak.
• Son başvuru tarihi itibarıyla 40
(kırk) yaşını doldurmamış olmak.
• Rektörlükçe belirlenecek hizmet
birimlerinde görev yapacaktır.

• Maliye veya iktisat lisans
programlarının birinden mezun
olmak.
• Personel özlük işleri, bordrolama ve
SGK uygulamaları belgesine sahip
olmak.
• Muhasebe hizmetlerinde (maaş,
fatura ödeme, gelir – gider fişi
düzenleme) çalıştığını
belgelendirmek.
• Mütercim – Tercümanlık (Fransızca)
Lisans mezunu olmak
• Mezuniyet tarihinden sonra yabancı
dil alanında en az 1 (bir) yıl
deneyimli olduğunu SGK hizmet
dökümü ile belgelendirmek.

• Herhangi bir ön lisans
programından mezun olmak. 

Büro yönetimi ve yönetici
asistanlığı, İki boyutlu bilgisayar
destekli çizim, temel muhasebe ve
finans belgelerine sahip olmak.
Proje satış sorumlusu veya proje
yöneticiliği alanlarından birinde en
az 1 (bir) yıl çalıştığını SGK hizmet
dökümüyle belgelendirmek veya
çalıştığı iş yerinden belirtilen
alanlarla ilgili az 1 (bir) yıl
çalıştığına dair imzalı kaşeli belge
sunmak.

• Muhasebe, Bilgisayar Destekli
Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe
ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe
ve Vergi Uygulamaları ön lisans
programlarının birinden mezun
olmak. 

Reklam

• Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ön
lisans programından mezun olmak.
• Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak. 

• Ortaöğretim kurumlarının grafik ve
fotoğraf alanından mezun olmak. 

• Basın ve Yayıncılık, Halkla İlişkiler,
Medya ve İletişim ön lisans
programlarından mezun olmak 

5-Sözleşmeli 64 Personel Alımı İçin Teknisyen Alımı  

Sözleşmeli Personel Alımı

Aranan Nitelikler   

• Meslek liselerinin bilişim
teknolojileri alanlarından mezun
olmak 

Ortaöğretim kurumlarının Elektrik –
Elektronik programlarından mezun
olmak 

• Meslek liselerinin elektrik –
elektronik teknolojisi alanlarından
mezun olmak. 

• Mimari Restorasyon ön lisans
programından mezun olmak.
• İki boyutlu AutoCad sertifikasına /
belgesine sahip olmak.  

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak,
2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,
3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSSP3, Ön lisans
düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması
gerekmektedir.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket

etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması
gerekmektedir.
6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
7- Askerlikle ilişiği bulunmamak.
8- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin ilan başlangıç tarihinden önceye ait
olması gerekmektedir.
9- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan
tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Koruma ve Güvenlik
görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına
İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli
sağlık kurulu raporu istenecektir.)
10- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil)
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.
11- Destek personeli (temizlik hizmetleri) pozisyonu için, Üniversitemizin tüm
yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu
bulunmamalıdır.
12- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması
ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
hakkında arşiv araştırması, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için ise güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile
sözleşme imzalanacaktır.
13- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde
hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir

Sözleşmeli 64 Personel Alımı için BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün
içerisinde (mesai saati bitimine kadar) basvuru.karabuk.edu.tr adresinden “e-devlet ile giriş”
veya “yeni kullanıcı” butonu kullanarak online olarak yapacaklardır.
Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan
adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme
alınmayacaktır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla
pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Başvuru Başlangıç : 14/02/2022 (Mesai Başlangıcı)
Başvuru Bitiş : 28/02/2022 (Mesai Bitimi)
Başvuru Adresi : https://www.karabuk.edu.tr/   veya Başvuru formu için tıklayınız

Sözleşmeli 64 Personel Alımı İçin BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1- Başvuru Formu. (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) (Fotoğraflı ve
imzalı), (İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır).
2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
4- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecek olup,
10
sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
5- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e devletten temin edilebilir).
7- Adli Sicil Kaydı (e-devletten temin edilebilir).
8- SGK Hizmet Dökümü (e-devletten temin edilebilir).
9- Unvan için aranan nitelikler kısmında istenilen diğer belgeler.(İstenilen belgeler ilan
tarihinden önceye ait olmalıdır).

64 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*