Reklam

Sosyal Güvenlik Bakanlığına Personel Alımı

Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 20 Sözleşmeli Personel Alımı

Reklam

Sosyal Güvenlik Bakanlığına Personel Alımı, 20 Destek personeli alımı yapılacaktır.  Adaylar başvurularını 19/07/2022 – 29/07/2022 tarihleri arasında

Sosyal Güvenlik Bakanlığına Personel Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Sosyal Güvenlik Bakanlığına Personel Alımı

Reklam

Sosyal Güvenlik Bakanlığına Personel Alımı için Şartlar Nelerdir? 

A- Genel Şartlar
1- Sosyal Güvenlik Bakanlığına Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya
malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre
sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre
sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde
sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

B- 1. Grup (Temizlik-11 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Sosyal Güvenlik Bakanlığına Personel Alımı, Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak.
C- 2. Grup (Bahçe Bakım-2 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik alanının Çiçek Düzenleme, Dış Mekân Bitkileri, İç Mekan
Bitkileri, Peyzaj veya Süs Bitkileri dallarının birinden ya da Tarım alanının Bahçe Bitkileri,
Peyzaj, Bahçıvanlık veya Süs Bitkileri dallarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir
ortaöğretim kurumundan mezun olup Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Eğitim
Merkezlerinden alınan “bahçıvanlık” veya “süs bitkileri” dalında kalfalık veya ustalık belgesine
sahip olmak.
2- Sosyal Güvenlik Bakanlığına Personel Alımı, 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak.
Ç- 3. Grup (Aşçılık-4 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek
Pişirme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak,
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünde en az 60 puan
almış olmak.
D- 4. Grup (Elektrik-1 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Sosyal Güvenlik Bakanlığına Personel Alımı, Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisatları ve Pano
Montörlüğü veya Elektrikli Ev Aletleri ve Teknik Servisi dallarının birinden mezun olmak,
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak.
E- 5. Grup (Kaynak-1 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Sosyal Güvenlik Bakanlığına Personel Alımı, Ortaöğretim kurumlarının Metal Teknolojisi alanının Kaynakçılık veya Metal Doğrama
dallarının birinden mezun olmak,
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak.
F- 6. Grup (Tesisat-1 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Sosyal Güvenlik Bakanlığına Personel Alımı, Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhi Tesisat
Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri dallarının birinden mezun olmak,
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak.

2- BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ 

1-Sosyal Güvenlik Bakanlığına Personel Alımı,  Adaylar başvurularını 19/07/2022 – 29/07/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale
gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebileceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecek olup yapılacak incelemede
başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3- Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, süreç ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız
resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yer almaktadır.
4- Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan başvuru yaptıkları grup itibarıyla aranan KPSS puan türünde
en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralanarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.
5- Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday
belirlenebilecektir.
6- Eşit puana sahip aday bulunması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması
halinde doğum tarihi büyük olana öncelik tanınacaktır.
7- Atamaya hak kazanan adaylar Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular)
ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) duyurulacak olup
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3- DİĞER HUSUSLAR
1- Yerleştirme ve atama işlemleri için gerekli görülen duyurular Bakanlık resmi internet sayfasında
(www.csgb.gov.tr/duyurular) yapılacaktır.
2- Bakanlık, yerleştirme ve atama süreçlerinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen
hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
3- Yerleştirmeye hak kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret
yasal faiziyle tahsil edilecektir.
4- Atanmaya hak kazandığı halde belirlenen süre içinde atamaya esas belgeleri teslim etmeyenler ile
atandığı halde süresi içinde göreve başlamayanların yerine nihai başarı puanına göre en yüksek
puandan başlamak üzere yedek adaylar arasından atama yapılabilir. Bunların dışında kalanlar
herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
5- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
6- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa da iptal edilecektir. Bu
kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
7- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak
teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan genel ve özel şartlara
sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılacak duyuru ve bilgilendirmeler tebligat
niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
9- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın hükümleri geçerlidir.
4- Sosyal Güvenlik Bakanlığına Personel Alımı, İLETİŞİM BİLGİLERİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Telefon: 0 (312) 296 61 14 – 76 58
Adres: Emek Mahallesi, Naci Ayvalıoğlu Caddesi No:13 06520 Çankaya/ANKARA

Sosyal Güvenlik Bakanlığına Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*