Reklam

Sivil Havacılık Personel Alımı

Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP), Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı (AIM), Pilot, Uçuş Tabibi, Kabin Emniyet Uzmanı, Ekip Planlama Uzmanı, Uçuş Teknisyeni, Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti Alımları Yapılacaktır.

Reklam

Sivil Havacılık Personel Alımı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne 28 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI , Duyurdu. Başvurular 01 Nisan 2022 tarihinde başlayıp, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir. 

Sivil Havacılık Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Sivil Havacılık Personel Alımı

HAVACILIKSERTİFİKASYON UZMANI (13 Kişi)  

ARANAN NİTELİKLER 

Sivil Havacılık Personel Alımı, Hava Aracı Tasarım ve Üretim Organizasyonu Onayı Uzmanı (2 Kişi)
1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay,
elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Hava aracı sistem ve parçaları tasarımı, üretimi ve/veya sertifikasyonu konularından herhangi birinde en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Uçuş Performans Panel Uzmanı (1 Kişi)
1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay,
elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Uçuş test ve yönetimi, performans, stabilite ve kontrol/sevk ve idare nitelikleri, risk/emniyet yönetimi ve insan faktörleri konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Yapısal Panel Uzmanı (1 Kişi)
1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay,
elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Hava aracı, parçaları ve sistemlerinin yapısal tasarımları, analizleri ve testlerinin gerçekleştirilmesi ile sertifikasyonu, hava aracı statik ve dinamik yükleri, yorulma (fatigue), imalat
teknolojileri, malzeme, aeroelastisite konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Güç Kaynağı Kurulumu ve Yakıt Sistemleri – Motor Panel Uzmanı (1 Kişi)
1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay,
elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,

Reklam

2. Motor, APU, vb. güç kaynaklarının hava aracına entegrasyonu ve/veya sertifikasyonu, yakıt sistemlerinin tasarlanması, analizi ve testi ile sertifikasyonu, yanmazlık konularında
en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Elektronik Donanım-Yazılım Panel Uzmanı (1 Kişi)
1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay,
elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Elektronik donanım ve yazılım tasarımı, analizi ve testi ile sertifikasyonu, DO-254 ve DO-178 gereklerinin karşılanması, Stages of Involvement (SOI) denetimleri, emniyet
değerlendirmesi konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Kabin Emniyeti Panel Uzmanı (1 Kişi)
1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay,
elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Hava aracı kabin, kokpit ve kargo bölümlerinin tasarımları, analizleri ve testlerinin gerçekleştirilmesi ile sertifikasyonu, hava aracı statik ve dinamik yükleri, imalat teknolojileri,
malzeme, yanmazlık, çarpmaya dayanıklılık ve koruma, yolcuların tahliyesi konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Hidromekanik Panel Uzmanı (1 Kişi)
1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay,
elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Hava uçuş kontrol, iniş takımı ve hidrolik sistemlerinin tasarlanması, analizi ve testi ile sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Simülatör Uzmanı (1 Kişi)
1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay,
elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Havacılık simülatörü tasarımı, üretimi ve/veya sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak,
Uçuş Operasyon Uzmanı (2 Kişi)
1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay,
elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, çevre, fizik, kimya, harita, harita ve kadastro, jeodezi ve fotogrametri, inşaat, metalürji mühendislikleri ile havacılık elektrik ve
elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,

2. Uçuş operasyon alanında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak,
Havaalanı Sertifikasyon Uzmanı (2 Kişi)
1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay,
elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, çevre, fizik, kimya, harita, harita ve kadastro, jeodezi ve fotogrametri, inşaat, metalürji mühendislikleri ile havacılık elektrik ve
elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
2. Havaalanı sertifikasyonu alanında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
3. En az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak,
Ücret(Brüt):
* Hava aracı üretim, tasarım veya sertifikasyon alanında görev almak üzere (Hava Aracı Tasarım ve Üretim Organizasyonu Onayı Uzmanı , Uçuş Performans Panel Uzmanı, Yapısal
Panel Uzmanı, Güç Kaynağı Kurulumu ve Yakıt Sistemleri – Motor Panel Uzmanı, Elektronik Donanım-Yazılım Panel Uzmanı, Kabin Emniyeti Panel Uzmanı, Hidromekanik
Panel Uzmanı, Simülatör Uzmanı) Havacılık Sertifikasyon Uzmanı pozisyonuna kabul edilenlerden üniversiteye yerleştirme sınavı ilgili puan türü sıralamasında ilk 20.000’de olanlar
için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca istihdam edilecekler için belirlenen tavan ücretin 4 katına kadar, ilk 30.000’de olanlar için 3,5 katına kadar sözleşme
brüt ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir.
*Yukarıdaki şartları sağlayanların dışında olup (Uçuş Operasyon Uzmanı, Havaalanı Sertifikasyon Uzmanı) Havacılık Sertifikasyon Uzmanı
poziyonunda istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 2,5 – 3 katı aralığında sözleşme brüt ücreti olarak belirlemeye
kurum yetkilidir

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- HAVA TRAFİKKONTROLÖRÜ (2 Kişi) 

ARANAN NİTELİKLER  

Reklam

Sivil Havacılık Personel Alımı, KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
– En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay,
elektrik ve elektronik mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor, hava trafik kontrol bölümlerinin birinden mezun olmak,
-Hava Trafik Kontrolörlüğü lisansına sahip olmak. 2
Ücret (Brüt):
Hava Trafik Kontrolörü pozisyonunda istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 2,8 katına kadar sözleşme brüt
ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir.

3- ATSEP(HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİKPERSONELİ) (2 Kişi) 

ARANAN NİTELİKLER   

Sivil Havacılık Personel Alımı, En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ATSEP’ e (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeline) ilişkin ilgili mevzuatında belirtilmiş bölümlerinden mezun
olmak,(bilgisayar, bilişim sistemleri, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, havacılık, uçak/uzay, kontrol, yazılım, sistem ve telekomünikasyon mühendislikleri ile
Uçak/Havacılık elektrik-elektroniği bölümleri)
-ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli) lisansı ve bu lisansa işlenmiş en az 1 aktif derece sahibi olmak,
-Lisans sahibi olduktan sonra en az beş yıl CNS alanında tecrübe sahibi olmak,
-En az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Ücret(Brüt):
ATSEP pozisyonunda istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca istihdam edilecekler için belirlenen tavan ücretin 2,8 katına kadar
sözleşme brüt ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir.

4- AIM (HAVACILIK BİLGİYÖNETİMİUZMANI) (1 Kişi) 

ARANAN NİTELİKLER    

Sivil Havacılık Personel Alımı,-En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
-İlgili mevzuatı uyarınca AIM (Havacılık Bilgi Yönetimi) Personeli Lisansına ve Temel AIM Kursu başarı belgesine sahip olmak,
-AIM Ofislerinde AIM Memuru olarak en az 7 yıllık tecrübe sahibi olmak,
-En az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Ücret (Brüt):
AIM Uzmanı pozisyonunda istihdam edileceklerden en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Havacılık Yönetimi bölümlerinden mezun olanlar için 657 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 2,3 katına kadar, diğerleri için 1,7-1,9 katı aralığında sözleşme brüt ücreti olarak belirlemeye kurum
yetkilidir

5- PİLOT Alımı (3 Kişi) 

ARANAN NİTELİKLER    

-ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisi ile en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak.
-İyi derecede İngilizce bilmek.
3 Ücret(Brüt):
Pilot pozisyonunda istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 2,6-2,8 katı aralığında sözleşme brüt ücreti olarak
belirlemeye kurum yetkilidir

Advertisement. Scroll to continue reading.

6- UÇUŞ TABİBİ (1 Kişi)

ARANAN NİTELİKLER 

Advertisement. Scroll to continue reading.

-Tıp fakültesi mezunu olmak,
-Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikasına veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesine sahip olmak.
1 Ücret(Brüt):
Uçuş Tabibi pozisyonunda istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 1,3-1,5 katı aralığında sözleşme brüt ücreti
olarak belirlemeye kurum yetkilidir

Reklam

7- KABİN EMNİYETUZMANI (1 Kişi) 

ARANAN NİTELİKLER  

-Sivil Havacılık Personel Alımı, En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
-En az üç yılı kabin amiri olmak üzere on yılı kabin ekibi üyesi tecrübesine sahip olmak,
-En az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Ücret (Brüt):
Kabin Emniyet Uzmanı pozisyonlarında istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 1,45 katına kadar sözleşme
brüt ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir.

8- EKİP PLANLAMA UZMANI (1 Kişi)  

ARANAN NİTELİKLER  

Sivil Havacılık Personel Alımı, En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
-Havayolu işletmelerinin ekip planlama biriminde en az on yıl tecrübeye sahip olmak,
-En az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Ücret (Brüt):
Ekip Planlama Uzmanı pozisyonlarında istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 1,45 katına kadar sözleşme
brüt ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir,

9- UÇUŞ TEKNİSYENİ (2 Kişi)  

ARANAN NİTELİKLER  

-Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren elektrik, elektronik, mekatronik, makine, uzay, havacılık mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak
gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
-İlgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım lisansına sahip olmak,
-İyi derecede İngilizce bilmek. 2
Ücret(Brüt):
Uçuş Teknisyeni pozisyonlarında istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 2,8 katına kadar sözleşme brüt ücreti
olarak belirlemeye kurum yetkilidir.

10- UÇAK KONTROLVE BAKIM MAKİNİSTİ (2 Kişi) 

-Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren elektrik, elektronik, mekatronik, makine, uzay, havacılık mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak
gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak,
-İlgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım lisansına sahip olmak.
-İyi derecede İngilizce bilmek. 2
Ücret (Brüt):
Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonlarında istihdam edilecekler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca belirlenen tavan ücretin 2,8 katına kadar
sözleşme brüt ücreti olarak belirlemeye kurum yetkilidir.

Sivil Havacılık Personel Alımı, İSTENİLEN BELGELER 

Pilot pozisyonuna başvuran adayların
1. http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”nu,
2. Pilot lisansı örneğini,
3. Sağlık sertifikası örneğini,
4. Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisini,
Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna başvuran adayların
5. KPSS sonuç belgesi,
6. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
7. Hava Trafik Kontrolör lisansı örneğini,
Havacılık Sertifikasyon Uzmanı pozisyonuna başvuran adayların
8. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
9. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
10. Yabancı dil belgesini,
Sivil Havacılık Personel Alımı, ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli) pozisyonuna başvuran adayların
11. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
12. ATSEP lisansı örneğini,
13. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
14. Yabancı dil belgesini,

Sivil Havacılık Personel Alımı, AIM (Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı) pozisyonuna başvuran adayların
15. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
16. AIM personel lisans örneğini,
17. Temel AIM Kursu başarı belgesini,
18. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
19. Yabancı dil belgesini,
Uçuş Tabibi pozisyonuna başvuran adayların
20. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
21. Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikasını veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesi örneğini,
Kabin Emniyet Uzmanı pozisyonuna başvuran adayların
22. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
23. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
24. Yabancı dil belgesini,
Ekip Planlama Uzmanı pozisyonuna başvuran adayların
25. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
26. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
27. Yabancı dil belgesini,
Uçuş Teknisyeni pozisyonuna başvuran adayların
28. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
29. Hava aracı bakım lisansı örneğini,
30. Tecrübe belgesi ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonuna başvuran adayların
31. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
32. Hava aracı bakım lisansı örneğini,
33. Tecrübe belgesi ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
Sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki
yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

Sivil Havacılık Personel Alımı, BAŞVURU 

1.Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
2.Adaylar pozisyonlardan sadece bir pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla pozisyona başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde
hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
3.Başvurular 01 Nisan 2022 tarihinde başlayıp, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan
sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı”
ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
4.Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
5.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya
eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
6.Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikte personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinde yayımlanacaktır.
7.Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar
herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

Sivil Havacılık Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*