Reklam

Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı

“Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, Duyuruldu. Başvurular 15- 29 nisan 2022 arasında yapılacaktır,

Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı, Destek Personeli Alımı, (Temizlik) Teknisyen Alımı, Açıklandı. 

 

Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar  Nelerdir?   

Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı

Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı

1- Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı

1-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanun’un 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz
olmak.
2- “Özel Güvenlik ve Koruma” ön lisans
programından mezun olmak.
3- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS
P93) girmiş olmak.
4- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi
Kimlik Kartına sahip olmak.
5- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
6- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını
doldurmamış olmak.
– Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen
görev yerinde ikamet etmek zorundadır

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- Destek Personeli Alımı, (Temizlik)

1- Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak
(Lise veya dengi okul mezunu)
2-Üniversitemizin Milas Veteriner Fakültesi ve
Fakülteye bağlı tüm birimler ile Deney Hayvanları
Uygulama ve Araştırma Merkezine ait tüm iç ve dış
alanlarda çalıştırılmak üzere;
– Hayvanların bulunduğu alanların temizliğini
yapmak, ilgili ekipmanların taşınması, bakımı ve
düzenli tutulmasını sağlamak.
– Yukarıda belirtilen görevleri yapmaya uygun
olmak ve hastalık vb. engelleri bulunmamak.
3-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P94)
girmiş olmak.
4-Vardiyalı çalışma (ihtiyaç olması halinde) düzenini
kabul etmek ve uyum göstermek.
5-Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış
olmak.
– Atanmaya hak kazanan aday sözleşmede belirtilen
görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

Reklam

3- Teknisyen Alımı, 

1-Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı,  Ortaöğretim Kurumlarının “Sıhhi Tesisat, Isıtma,
Soğutma, İklimlendirme ve Doğalgaz İç Tesisatı”
alanlarından birinden mezun olmak.
2-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P94)
girmiş olmak.
3- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
4- Vardiyalı çalışma (ihtiyaç olması halinde) düzenini
kabul etmek ve uyum göstermek.
5- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını
doldurmamış olmak.
– Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen
görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
– Milas ve Bodrum ilçelerinde yer alan Birimlere ait
tesisatların işletilmesi, kontrolünün sağlanması ve
arızalarının giderilmesi işlemlerinden sorumlu olmak
üzere istihdam edilecektir.

Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları
kabul edilmeyecektir.
6. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan
niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
8. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı
sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER 

Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de ve Üniversitemizin web sayfasında https://www.mu.edu.tr/ yayımlandığı tarih Başvurular 15- 29 nisan 2022 arasında yapılacaktır,  itibariyle, 15 gün
içerisinde (mesai bitimine kadar) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 48000 Menteşe/Muğla
adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik
belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime
ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
İstenilen Belgeler:
1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
3. Mezuniyet Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (E-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
9. Özel şartlarda istenen diğer belgeler (Özel Güvenlik Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi v.s.)
Adayların, KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile kontrol edilecek olup, tercih edilen pozisyonda
belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış
olsa dahi iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*