Reklam

Şırnak Üniversitesi 4/B Personel Alımı

Şırnak Üniversitesi 4/B Personel Alımı Olacağı İlan Üzerinden Duyuruldu. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Şırnak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Yapılacaktır.

Şırnak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Şırnak Üniversitesinin Şırnak İl Merkez birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer
alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 5 (Beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Şırnak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak
olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
3. 2022 KPSS lisans mezunları için KPSS P3 puanına sahip olmak

2-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

1. Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi: 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022
Sonuç Açıklama Tarihi: 09.12.2022
Sonuçların İlan edileceği Adres: www.sirnak.edu.tr
Üniversite zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma hakkını
saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer.

2.Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

Şırnak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri
eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen
teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik
belgeli başvurulardan veya postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu
değildir.
Şırnak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MEHMET
EMİN ACAR YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
MERKEZ/ŞIRNAK” adresine evraklarını gönderecektir.
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (486) 216 40 08- 0 (486) 216 82 41 Dahili
(1078) telefon numaraları ve [email protected] adresinden yardım alabilecektir.

Reklam

3-İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

Şırnak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

1-BÜRO PERSONELİ, Hakkında Nitelikler

 • LİSANS/ KPSS P3
 • Şırnak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, İşletme, İktisat, Ekonometri, Uluslararası
  İlişkiler, Kamu Yönetimi, Maliye veya
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
  – 2022 yılı Kamu Personeli Seçme
  Sınavından (P3) en az 70 puan almış
  olmak.
 • Şırnak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Üniversitemiz
  birimlerinin büro
  hizmetlerini yerine
  getirmek üzere
  Rektörlük tarafından
  farklı birimlerde
  görevlendirilecektir.
 • Şırnak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar
  Bilimleri,
  -Bilgisayar Sistemleri ve Ağları,
  -Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği,
  Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Kontrol
  Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim
  Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve
  Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar
  ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
  -Bilgisayar Öğretmenliği veya Bilgisayar
  Sistemleri Öğretmenliği,
  -Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri,
  Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar
  Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim
  Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi
  Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri,
  -Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği,
  -Matematik ve Bilgisayar(Öğretmenlik),
  -Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri,
  Bilgisayar ve Enformatik, BilgisayarEnformatik,
  -Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi
  bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
  -2022 KPSS P3 puanından en az 70 almış
  olmak.
 • Şırnak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Üniversitemiz
  birimlerinin büro
  hizmetlerini yerine
  getirmek üzere
  Rektörlük tarafından
  farklı birimlerde
  görevlendirilecektir.

NOT: Şırnak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir Kuruma naklen tayini mümkün değildir.

Reklam

4- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

4.1. Şırnak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
– Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,
– Özgeçmiş,
– 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
– 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
– Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir,
– Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-SGK Hizmet Dökümü (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5- DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

Şırnak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
– “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek
1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almamaları gerekmektedir.
– İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme
yapma hakkına sahiptir.
– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal
edilecektir.
– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir

Advertisement. Scroll to continue reading.

6- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Şırnak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan
özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu sıralaması esas alınmak
suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
– İlan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir.
– Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya
adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları
tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
– KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
– Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Reklam

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*