Reklam

Sermaye Piyasası Kuruluna Uzman Yardımcısı Alımı

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 50 Uzman Yardımcısı Alımı Yapılacağı Duyuruldu

Reklam

Sermaye Piyasası Kuruluna Uzman Yardımcısı Alımı, 50 Uzman Yardımcısı Alımı, İlanı Yapılacağı Duyuruldu.

8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman Yardımcısı, 10
adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı ve Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece
kadrolu 10 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrolarına başarı durumları dikkate
alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kuruluna Uzman Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Sermaye Piyasası Kuruluna Uzman Yardımcısı Alımı

Sermaye Piyasası Kuruluna Uzman Yardımcısı Alımı, SINAVA KATILMA KOŞULLARI
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan
genel şartları taşımak, 

1- 30 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için; 

Sermaye Piyasası Kuruluna Uzman Yardımcısı Alımı, ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS), KPSS P25, KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28 ve KPSS P45 puan türlerinin herhangi
birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı
600 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 600 üncü sıradaki aday
sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),
– Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme
ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari
ve Sosyal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim
veren Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı
Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının
bölümleri olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve
Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri,
Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği,
Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme
Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi,
Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve
Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve
Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve
Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası
Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası
İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret,
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim
Sistemleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri,
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve
Varlık Değerlendirme, Girişimcilik, İslam Ekonomisi ve Finans, Küresel Siyaset ve
Uluslararası İlişkiler, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık ve Aktüerya
Bilimleri, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans ve
Bankacılık, Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret
ve Finans, Yönetim Bilimleri, Finans ve Bankacılık, Gümrük İşletme, İslam İktisadı ve Finans,
Yerel Yönetimler bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca
kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
2-  10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrosu için;
Sermaye Piyasası Kuruluna Uzman Yardımcısı Alımı, ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP8, KPSSP9 ve KPSSP11 puan türlerinin
herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en

yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),
– Hukuk fakülteleri veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı
fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmak veya
en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurula verebilmek (staj bitim
belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar),

Advertisement. Scroll to continue reading.

3 – 10 adet Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosu için

– ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS), KPSSP1ve KPSSP2, KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve
üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde
bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla
olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),
– Sermaye Piyasası Kuruluna Uzman Yardımcısı AlımıEn az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denk
olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
5- 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
6- Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla
aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,
7- Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda
bulunmamak.

Reklam

Sermaye Piyasası Kuruluna Uzman Yardımcısı Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ 

Adaylar başvurularını 16-30 Haziran 2022 tarihleri arasında saat: 23:59:59’a kadar eDevlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif
hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.
Giriş sınavı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kurulun www.spk.gov.trweb
adresi ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
üzerinden yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler
tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve eposta adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeleri
takip etmeleri gerekmektedir.

Reklam

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ 

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav Ankara ve
İstanbul’da yapılacak olup, adaylar başvuru sırasında hangi şehirde sınava girmek
istediklerini belirteceklerdir. Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından
sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler Kurulun resmi
internet sitesinde (https://www.spk.gov.tr/  ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum aynı şekilde adaylara
duyurulacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
Kurula yapılan başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya
hak kazanan adaylara ilişkin Kurumun resmi internet sitesinde duyuru yayınlanacak ve adaylar
sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir.
Kurulca daha önce açılan sınavlara iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir
sınava alınmazlar.
Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra
sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların
sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler,
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan, sabah ve öğleden sonraları
Uzman Yardımcılığı sınavı için altı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı sınavı için beş, Bilişim
Uzman Yardımcılığı sınavı için 4 ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.
a) Sermaye Piyasası Kuruluna Uzman Yardımcısı Alımı, 30 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için;
A) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı.
B) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku,
Ceza Hukukunun Genel Esasları.
C) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye
Politikası.
D) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil.
E) Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler.
F) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye
çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine
çevrilmesi.
b)Sermaye Piyasası Kuruluna Uzman Yardımcısı Alımı, 10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrosu için;
A) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak),
Borçlar Hukuku (Genel hükümler ve özel borç ilişkileri), Medeni Hukuk (Başlangıç hükümleri,
kişiler hukuku ve eşya hukuku),
B) Kamu Hukuku: İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler ve özel hükümler),
C) Takip ve Usul Hukuku; Medeni Usul, Ceza Usul, İcra ve İflas Hukuku, İdari
Yargılama Hukuku
D) Genel Konular: İktisat, Maliye,
E) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye
çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi,
c) Sermaye Piyasası Kuruluna Uzman Yardımcısı Alımı10 adet Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosu için;
A) Bilgi İşlem Grubu (1): Yazılım geliştirme kavramları ve mimarisi, programlama
dilleri,
B) Bilgi İşlem Grubu (2): Algoritmalar ve veri yapıları, veri tabanı ve yönetim
sistemleri,
C) Bilgi İşlem Grubu (3): Bilgi güvenliği kavramları, bilgisayar ağları ve internet
teknolojileri,
D) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye
çevrilmesi ve Türkçe’den bir metnin sayılan bu dillerden birine çevrilmesi.
DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun her biri için ayrı oturum
yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak
için, bu grupların her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik
ortalamasının 70’den aşağı olmaması zorunludur.
Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak
atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
Yazılı sınav sonuçları Kurulun resmi internet sayfasında (www.spk.gov.tr) yapılacak
duyuru sonrası adaylar tarafından Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntülenebilecek olup, ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olmak adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sözlü sınava çağrılan adaylara kişilik envanteri testi uygulanabilecektir.
Sözlü sınavda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesinde
belirlenen esaslara göre değerlendirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı
sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması
halinde, yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar
asil adayın isimleri belirlenerek ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan
sınavlarda başarılı olmak şartıyla, Sınav Komisyonu tarafından, atama yapılacak kadro
sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir.
Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmez.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün
içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve en geç
5 (beş) iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı
sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen
süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve
başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar,
atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından
herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek
listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.
SERMAYE PİYASASI KURULU
ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No:6
No:156 06530 Çankaya/ANKARA Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL
İrtibat Tel: (0312) 292 90 90 İrtibat Tel: (0212) 334 55 00
İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr/  

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sermaye Piyasası Kuruluna Uzman Yardımcısı Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*