Reklam

Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı

Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

 

 

Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Yapılacaktır.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 25 (Yirmibeş)
adet sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru Tarihleri: 26.08.2022 (saat 08:00’den) – 09.09.2022 (saat: 17:00 ‘a kadar)

Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Hemşire, Hakkında Nitelikler

 • Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak.
 • 2020 KPSS P3

2-) Ebe, Hakkında Nitelikler

 • Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim
  Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak.
 • 2020 KPSS P3

3-) Diğer Sağlık Personeli (Aneztezi), Hakkında Nitelikler

 • Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Sağlık Meslek Liselerinin İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak.
 • 2020 KPSS P94
 • *En az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

4-) Eczacı, Hakkında Nitelikler

 • Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak.
 • NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLECEK

5-) Biolog, Hakkında Nitelikler

 • Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim
  Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak.
 • 2020 KPSS P3
 • * Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı, En az 5 (beş) yıl 3. Basamak
  kamu hastanelerinde çalışmış
  olmak ve belgelendirmek.
  *Perfüzyonistlik Yetki
  Belgesine sahip olmak ve
  belgelendirmek.

6-) Diyetisyen, Hakkında Nitelikler

 • Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim
  Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak.
 • 2020 KPSS P3

7-) Sağlık Teknikeri (Radyoterapi), Hakkında Nitelikler

 • Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili
  Bölümlerinden Mezun Olmak.
 • 2020 KPSS P93
 • * En az 2 (iki) yıl 3. Basamak
  Kamu Hastanelerinde çalışmış
  olmak ve belgelendirmek.

NOT:  Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen
özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. Maddesinde (A
fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR

1. Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

Advertisement. Scroll to continue reading.

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak
kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için
2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B)
grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar
dahi atamaları yapılmayacaktır.) Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı,

Reklam

I.ÖZEL ŞARTLAR

1. Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak
ve belgelendirmek.
2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2020 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru
yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5. Eczacı unvanı için KPSS sınav şartı aranmayacaktır. Müracaatlar komisyonca
incelenecek olup şartları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Şartları uyanların 1
(bir) adaydan fazla olması halinde aday ve yedek adaylar noter huzurunda
çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz
http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır. Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı,

II.ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir.(Son 6 ay içerisinde çekilmiş
vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )
2. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.
3. Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans ve
lisans) mezunları için e-devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet belgesi.
4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi
Rektörlüğü” adına alınmış Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Kaydı olup olmadığını gösteren
BARKODLU belge.
5. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2020 KPSS (B) sonuç
belgesi.
6. Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.(Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belge istenen
unvanlarda her nitelik için ayrı ayrı belgelendirme yapılarak ilgili alana yüklenecektir.)
7. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
(BARKODLU) veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için
onaylı hizmet cetveli
8. Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU
askerlik durum belgesi,
9. Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalışmış olanlar
için, daha önce 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak
1 (bir) yıl bekleme süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-devlet sisteminden
alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964)
Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik
durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da
beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler
hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edileceği hususu önemle duyurulur.

III.ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir
olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar yapmış oldukları
başvurunun detaylarına T.C. kimlik numarası ve başvuru sonrası görüntülenen referans
numarasını kullanarak http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/aday/login adresinden
ulaşabilmekte, herhangi bir eksikliği görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir.

Başvuru evraklarının sorunsuz yüklenmesi için adayların başvurularını mobil
cihazlar yerine masaüstü bilgisayarlardan gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

IV.BAŞVURULARIN ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde (mesai
bitimine kadar) Üniversitemiz “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru
şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar “hastaneilan.selcuk.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini
doldurduktan sonra online başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecektir.
Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla
unvan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler
ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online
başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı
suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler
hakkında yasal işlem yapılacaktır.

V.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz
http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar
yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde
ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr)
duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş)
gün içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre
içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.
Online Başvuru Sistemi web adresi: hastaneilan.selcuk.edu.tr
Başvuru Tarihleri: 26.08.2022 (saat 08:00’den) – 09.09.2022 (saat: 17:00 ‘a
kadar)
Başvuru Şekli: “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web adresinden online başvuru şeklinde
alınacaktır.

 

Selçuk Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Reklam

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*