Reklam

Sayıştay Bakanlığı KPSS 70 Puan Personel Alımı

Sayıştay Bakanlığı KPSS 70 Puan Personel Alımı, Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Sayıştay Bakanlığı KPSS 70 Puan Personel Alımı, Yapılacaktır. Başvurular, 10.08.2022 ile 19.08.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar 

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı
durumuna göre aşağıdaki Tabloda gösterilen pozisyon unvanı için 6 adet sözleşmeli personel
alımı yapılacaktır.

Sayıştay Bakanlığı KPSS 70 Puan Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Büro Personeli, Hakkında Nitelikler

 • ÖN LİSANS
 • KPSS P93
 • 1. Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro
  Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis
  Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici
  Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
  2. 2020 yılı KPSS P93 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış
  olmak.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Başvurulacak pozisyon unvanı için Tabloda “Aranan Nitelikler” başlığı altında
belirtilen şartları sağlamak,
c) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta
iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel
pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi
itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf
askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER

Sayıştay Bakanlığı KPSS 70 Puan Personel Alımı Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte
denklik gösterir belgelerini de Diğer Belgeler bölümünde yer alan Denklik Belgesi alanına
sisteme yüklemeleri gerekmektedir (Elektronik ortamda yüklenecektir.),

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Sayıştay Bakanlığı KPSS 70 Puan Personel Alımı Adaylar, tabloda belirtilen öğrenim durumuna, KPSS puan türüne ve aranan niteliklere
göre başvuruda bulunabileceklerdir.
Başvurular, 10.08.2022 ile 19.08.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet
üzerinden “Sayıştay Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.
Şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARIN DUYURULMASI

KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Başvuruların incelenmesi sonucunda başvuru şartlarını sağlayan ve usulüne uygun
olarak başvuru yapan adaylardan, belirlenen KPSS puan türüne göre en yüksek KPSS puanına
sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre ilan edilen pozisyonun 10 (on) katı
aday Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde
bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, www.sayistay.gov.tr internet adresinde ilân
edilecek veya Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

V. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ ve TARİHİ

Sayıştay Bakanlığı KPSS 70 Puan Personel Alımı Sözleşmeli Personel Alımı Sınavı, “sözlü” olarak yapılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Pozisyonun gerektirdiği mesleki alana ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
konularında toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve
onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları
gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
Sözlü sınav, Başkanlığın; “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45
Balgat/Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Sayıştay Bakanlığı KPSS 70 Puan Personel Alımı, Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi www.sayistay.gov.tr kurumsal
internet sitesinde ilan edilecek veya Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Söz
konusu ilân, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve İLANI

Sayıştay Bakanlığı KPSS 70 Puan Personel Alımı Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan
almış olmak şarttır.
Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında ilan edilen pozisyon için en
yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacaktır.
Puan eşitliği halinde, ön lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar
öncelikle yerleştirilecektir.
Sözlü sınav sonucunda ilan edilen pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek ilan
edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek olarak kazanan adayların
listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilân edilecek veya Kariyer
Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.
Sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi
tutulmayacaktır.
Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. Sayıştay Bakanlığı KPSS 70 Puan Personel Alımı,

VII. DİĞER HUSUSLAR

Sayıştay Bakanlığı KPSS 70 Puan Personel Alımı Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Başkanlığımıza
ait www.sayistay.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Yayınlanacak duyuru, ilan ve
bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır. Sayıştay Bakanlığı KPSS 70 Puan Personel Alımı,

Sayıştay Bakanlığı KPSS 70 Puan Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*