Reklam

Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı

Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı Olacağı İlan Üzerinden Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

 

Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Yapılacaktır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek
üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas
ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda yer alan bilişim personeli
pozisyonlarına, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on)
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı,

 

I. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme
ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için
en az 3, ücret tavanı üç katını geçemeyecekler için en az 5, diğerleri için en az 8 yıllık
mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli
olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya
da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel
kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Erkek adaylar için başvuru tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden
muaf olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

B. ÖZEL ŞARTLAR:
B.1 KIDEMLİ SİSTEM UZMANI
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar – 1 Kişi)
 Bilgi işlem birimlerinde; Microsoft, Linux veya UNIX işletim sistemlerinin sistem
yöneticisi olarak veya Active Directory, Exchange vb. Microsoft ürünlerinin kullanıldığı
bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak, toplamda en az 8 (sekiz) yıllık tecrübe
sahibi olmak,
 Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif
Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop, Certification
Authority (CA), Failover Cluster mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu
ürünleri/servisleri hakkında kurulum, yapılandırma, cluster (kümeleme), güncelleme ve
sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
 Linux ve Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulum, bakım, izleme,
yapılandırma, güncelleme, sorun çözme konularında tecrübe sahibi olmak,
 Sunucu sanallaştırma (Vmware, Hyper-V, Proxmox, Ovirt, KVM) ürünlerinden en az biri
hakkında ileri seviye kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
 Masaüstü sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Storage ve SAN (Storage Area Network) kurulum, yapılandırma ve yönetim konusunda
tecrübe sahibi olmak,
 CEPH, GlusterFS, Shared Storage ve Hyper-Converged altyapılarından en az birini
yönetmiş olmak,
 Script yazma (Python, Bash, Power Shell, Shell Scripting) konusunda ileri seviyede
tecrübe sahibi olmak,
 DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi
olmak,
 Load Balancer (Yük Dengeleme) mimarisi ve ürünleri (HAProxy, NGINX, F5, Citrix,
NetScaler vb.) konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
 Linux ve Windows fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans
artırımı, güvenlik, log inceleme konularında ileri seviyede tecrübeye sahip olmak,
 Veri yedekleme yazılımlarının (Netbackup, Commvault, Veeam vb) yönetimi, yedekleme
ve yedekten geri dönme konularında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
 Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında ileri seviyede tecrübe sahibi
olmak,
 Uygulama sunucularının (Apache, NGINX, IIS vb.) kurulumu, yapılandırması ve
yönetimi konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
 ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı
Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
 Sunucu ve istemci işletim sistemleri üzerinde güvenlik sıkılaştırmaları yapabilme
konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
 Uçtan Uca CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) uygulamaları, tasarımı,
ihtiyaç doğrultusunda özelleştirmesi, yönetimi ve bu uygulamaların sistem altyapıları
hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
 Mikroservis mimarisi (Docker ve Kubernetes) konularında ileri seviyede tecrübe sahibi
olmak,
 Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi
olmak,
 Aşağıdaki sertifikalardan en az üç tanesine sahip olduğunu belgelemek:
⠂ Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
⠂ MCITP- Server Administrator
⠂ MCSA – Windows Server Certified (2012 ve sonrası)
⠂ LPIC-2 Linux Professional Institute Certification
⠂ LPIC-3 Linux Professional Institute Certification
⠂ Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
⠂ Red Hat Certified Engineer (RHCE)
⠂ Red Hat Certified Architect (RHCA)
 Tercihen Grafana, Prometheus, Consul, Loki, Elastic Search, Kibana, Logstash, SysLog
konularında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Kafka, Redis ve RabbitMQ kurulum ve yönetim konusunda ileri seviyede
tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Teknik şartname oluşturma konusunda tecrübeye sahip olmak,
 Tercihen Pardus işletim sistemi hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Sanallaştırma platformları hakkında sertifikaya sahip olmak,
 Tercihen yedekleme ürünleri alanında sertifika sahibi olmak,

Reklam

B.2 SİSTEM UZMANI-1
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar – 1 Kişi)
 Bilgi işlem birimlerinde; Microsoft ve UNIX, AIX veya Linux işletim sistemlerinin sistem
yöneticisi olarak veya Active Directory, Exchange vb. Microsoft ürünlerinin kullanıldığı
bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak, toplamda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi
olmak,
 Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif
Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop, Certification
Authority (CA), Failover Cluster mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu
ürünleri/servisleri hakkında kurulum, yapılandırma, cluster (kümeleme), güncelleme ve
sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
 Linux ve Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulum, bakım, izleme, yapılandırma,
güncelleme, sorun çözme konularında tecrübe sahibi olmak,
 Sunucu sanallaştırma platformları (Vmware, Proxmox, Ovirt, Hyper-V, KVM vb.)’ ndan
en az birini yönetmiş olmak,
 Masaüstü sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
 SAN, ISCSI vb. Disk networkleri yönetimi ve yapılandırması hakkında tecrübeli olmak,
 Script yazma (Python, Bash, Power Shell, Shell Scripting) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Linux ve Windows, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı,
güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
 Veri yedekleme yazılımlarının (Netbackup, Commvault, Veeam vb) yönetimi, yedekleme
ve yedekten geri dönme konularında tecrübe sahibi olmak,
 Replikasyon, İş sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında tecrübe sahibi olmak,
 Uygulama sunucuları (Apache, NGINX, IIS vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi
konusunda bilgi sahibi olmak,
 ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi
(ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
 Uçtan Uca CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) uygulamaları, tasarımı,
ihtiyaç doğrultusunda özelleştirmesi, yönetimi ve bu uygulamaların sistem altyapıları
hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,
 Aşağıdaki sertifikalardan en az üç tanesine sahip olduğunu belgelemek:
⠂ Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
⠂ MCITP- Server Administrator
⠂ MCSA – Windows Server Certified (2012 ve sonrası)
⠂ LPIC-1 Linux Professional Institute Certification
⠂ LPIC-2 Linux Professional Institute Certification
⠂ Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
⠂ Red Hat Certified Engineer (RHCE)
⠂ Red Hat Certified Architect (RHCA)
 Tercihen Mikroservis mimarisi (Docker ve Kubernetes) konularında tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Storage ve SAN (Storage Area Network) kurulum, yapılandırma ve yönetim
konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Grafana, Prometheus, Consul, Loki, Elastic Search, Kibana, Logstash, SysLog
konularında tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Kafka, Redis ve RabbitMQ kurulum ve yönetim konusunda tecrübe sahibi olmak,
5
 Tercihen Teknik şartname oluşturma konusunda tecrübeye sahip olmak,
 Tercihen Pardus işletim sistemi hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Sanallaştırma platformları hakkında sertifikaya sahip olmak,
 Tercihen yedekleme ürünleri alanında sertifika sahibi olmak,

B.3 SİSTEM UZMANI-2
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar-2 Kişi)
 Bilgi işlem birimlerinde; Microsoft ve UNIX, AIX veya Linux işletim sistemlerinin sistem
yöneticisi olarak veya Active Directory, Exchange vb. Microsoft ürünlerinin kullanıldığı
bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak, toplamda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi
olmak,
 Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif
Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop, Certification
Authority (CA), Failover Cluster mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu
ürünleri/servisleri hakkında kurulum, yapılandırma, cluster (kümeleme), güncelleme ve
sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
 Microsoft Windows veya Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulum, bakım, izleme,
yapılandırma, güncelleme, sorun çözme konularında bilgi sahibi olmak,
 Sunucu sanallaştırma platformlarında (Tercihen Vmware, Hyper-V, Proxmox) yönetici
(admin) veya uzman pozisyonunda çalışmış olmak,
 Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviyede bilgi sahibi olmak,
 Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network (SAN))
yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde bilgi sahibi olmak. Tercihen
Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı, kurulum, yapılandırma ve yönetim
süreçlerinde tecrübe edinmiş olmak,
 Script yazma (Python, Bash, Power Shell, Shell Scripting vb.) konusunda en az 2 yıl tecrübe
sahibi olmak,
 DHCP, DNS, Proxy, E-Posta (özelllikle Exchange), yük dengeleme (loadbalancing) ve
benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Linux ve Windows, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı,
güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
 Veri yedekleme yazılımlarının yönetimi, yedekleme ve yedekten geri dönme konularında
tecrübe sahibi olmak. Tercihen Netbackup, Commvault, Veeam vb ürünlerden en az birisini
aktif şekilde yönetmiş olmak,
 Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery)
sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,
 ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi
(ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
 Tercihen Mikroservis mimarisi (Docker ve Kubernetes) konularında tecrübe sahibi olmak,
 Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda kurulum ve
yönetim konusunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen yedekleme ürünleri alanında sertifika sahibi olmak,
 Tercihen Mikroservis mimarisi (Docker ve Kubernetes) konularında bilgi sahibi olmak,
 Tercihen Teknik şartname oluşturma konusunda tecrübeye sahip olmak,
 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine
sahip olmak,
 Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
 Düzenli olarak raporlama yapmak ve dokümantasyona önem vermek,
 Tercihen Pardus işletim sistemi hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Sanallaştırma platformları hakkında sertifikaya sahip olmak,
 Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
 Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:
⠂ Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
⠂ MCITP- Server Administrator
⠂ MCSA – Windows Server Certified (2012 ve sonrası)
⠂ LPIC-1 Linux Professional Institute Certification
⠂ LPIC-2 Linux Professional Institute Certification
⠂ Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
⠂ Red Hat Certified Engineer (RHCE),
⠂ Red Hat Certified Architect (RHCA),

Advertisement. Scroll to continue reading.

B.4 KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar-1 Kişi)
 Bilgi işlem birimlerinde; Bilgi Güvenliği Uzmanı pozisyonunda veya ilgili bir pozisyonda
en az 8 (sekiz) yıl çalıştığını belgelemek,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Firewall, TAP, Load Balancer, Mail Gateway, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, EDR
ve PAM gibi ürünleri hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, SIEM altyapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi, tercihen SOC veya SOME ekiplerinde
yer almış olmak,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, SIEM uygulamaları için Script, regex ve korelasyon hazırlama konusunda ileri seviyede
tecrübe sahibi olmak,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Syslog, EventLog türleri konusunda tecrübeye sahip olmak,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Web uygulamaları güvenliği konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak ve
raporlama yapabilmek,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Kablolu ve kablosuz ağ güvenliği konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konusunda bilgi sahibi olmak,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Sistem ve Ağ Teknolojileri hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Siber istihbarat kaynaklarının takibi ve raporlamaların yapılması konusunda ileri seviyede
tecrübe sahibi olmak,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Açık Kaynak güvenlik çözümleri (Snort, Suricata, Metasploit framework vb.) konusunda
bilgi sahibi olmak,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Zafiyet tarama araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker veya muadili) en az
birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, 5651 sayılı kanun konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
 ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politika ve prosedürlerinin hazırlanması
ve süreç yönetimi hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi
olmak,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Proje yönetimi, planlama ve koordinasyon konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Düzenli olarak raporlama yapmak ve dokümantasyona önem vermek,
 İletişim becerisi yüksek düzeyde olmak,
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Takım çalışmasına yatkın olmak,
 Tercihen Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikasına sahip olmak,
 Tercihen Certified Information System Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip
olmak,
 Tercihen ISO27001 Baş Denetçi Sertifikasına sahip olmak,
 Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
 Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:
⠂Certified Ethical Hacker (CEH)
⠂Licensed Penetration Tester (LPT)
⠂GIAC Penetration Tester (GPEN)

B.5 BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar – 2 Kişi)
 Bilgi işlem birimlerinde; Bilgi Güvenliği Uzmanı pozisyonunda veya ilgili bir pozisyonda
en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek ve en az 3 (üç) yılında SIEM yönetimi, BGYS
kurulum ve yönetimi üzerine çalışmış olmak,
 ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politika ve prosedürlerinin hazırlanması
ve işletilmesi sürecinde görev almış olmak,
 5651 sayılı kanun konusunda bilgi sahibi olmak,
 6698 sayılı KVKK kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak,
 Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
 Firewall, TAP, Load Balancer, Mail Gateway, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, EDR ve
PAM gibi ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 SIEM altyapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi, tercihen SOC veya SOME ekiplerinde yer
almış olmak,
 Web uygulamaları güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak ve raporlama
yapabilmek,
 Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hâkim olmak,
 Kablolu ve kablosuz ağ güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konularında bilgi sahibi olmak,
 Sistem ve ağ altyapıları hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Siber istihbarat kaynaklarının takibi ve raporlamaların yapılması konusunda tecrübe sahibi
olmak,
 Açık Kaynak güvenlik çözümleri (Snort, Suricata, Metasploit framework vb.) konusunda
bilgi sahibi olmak,
 Zafiyet tarama araçları (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker veya muadili) konusunda
bilgi sahibi olmak,
 Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen ISO27001 Baş Denetçi Sertifikasına sahip olmak,
 Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:
⠂Certified Ethical Hacker (CEH)
⠂Licensed Penetration Tester (LPT)
⠂GIAC Penetration Tester (GPEN)
⠂Offensive Security Certified Professional (OSCP)
⠂Certified Information System Security Profesional (CISSP)

B.6 KIDEMLİ AĞ UZMANI
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar-1 Kişi)
 Bilgi işlem birimlerinde; omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme,
yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin
kullanıldığı bir altyapıda en az 8 (sekiz) yıl ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış
olmak,
 Geniş Alan Ağı (WAN) yönetimi konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
 En az 1000 Switch kapasiteli ağ yapısını yönetmiş olmak,
 En az 3 (üç) üreticinin ağ cihazları ile çalışmış olmak,
 NAC kurulumu ve yönetiminde ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,
 MPLS, BGP, L2VPN, L3VPN, Noktadan Noktaya Devre WAN, SDWAN teknolojilerinde
ileri seviyede tecrübeye sahip olmak,
 Ağ izleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında ileri
seviyede tecrübeye sahip olmak,
 Teknik şartname oluşturma konusunda ileri seviyede tecrübeye sahip olmak,
 Kritik ağ ve güvenlik sistemlerini analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde
bulunabilecek ileri seviyede tecrübeye sahip olmak,
 Tercihen Ağ cihazlarının hizmet seviyelerine (SLA) uygun şekilde yönetimini yapmış
olmak,
 Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında ileri seviyede tecrübeli olmak,
 Bilişim altyapısında kullanılan güvenlik duvarları hakkında ileri düzeyde tecrübe sahibi
olmak, tercihen ürünlere yönelik sertifikaya sahip olmak,
 Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail
Gateway, vb.) hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak, tercihen güvenlik sistemi ürün
sertifikasına sahip olmak,
 Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal
Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE
802.1x teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve
dokümantasyonunda ileri seviyede tecrübeye sahip olmak,
 Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak
 Tercihen IP Santral, IP Telefon, VoIP ve Video Konferans alanlarında tecrübe sahibi olmak,
 Bilişim alanında yaygın kullanılan network uzmanlığı sertifikalarından (CCNP vb.) birine
sahip olmak,
 Tercihen ISO27001 Baş Denetçi Sertifikasına sahip olmak,
 Tercihen CISSP – Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip
olmak,
 Tercihen CSSLP – Certified Secure Software Lifecycle Professional sertifikasına sahip
olmak,
 Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,
 Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

B.7 AĞ UZMANI-1
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar – 1 Kişi)
 Bilgi işlem birimlerinde; omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme,
yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin
kullanıldığı bir altyapıda en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak,
 NAC kurulumu ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
 MPLS, BGP, L2VPN, L3VPN, Noktadan Noktaya Devre WAN, SDWAN teknolojilerinde
tecrübeye sahip olmak,
 Ağ izleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye
sahip olmak,
 Kritik ağ ve güvenlik sistemlerini analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde
bulunabilecek tecrübeye sahip olmak,
 Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında tecrübeli olmak,
 Bilişim altyapısında kullanılan güvenlik duvarları hakkında ileri düzeyde tecrübe sahibi
olmak, tercihen ürünlere yönelik sertifikaya sahip olmak,
 Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail
Gateway, vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak, tercihen güvenlik sistemi ürün sertifikasına
sahip olmak,
 Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal
Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE
802.1x teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Teknik şartname oluşturma konusunda tecrübeye sahip olmak,
 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve
dokümantasyonunda tecrübeye sahip olmak,
 Tercihen ISO27001 Denetçi Sertifikasına sahip olmak,
 Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,
 Bilişim alanında yaygın kullanılan network uzmanlığı sertifikalarından (CCNA vb.) birine
sahip olmak,
 Tercihen IP Santral, IP Telefon, VoIP ve Video Konferans alanlarında tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen CISSP – Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip
olmak,
 Tercihen CSSLP – Certified Secure Software Lifecycle Professional sertifikasına sahip
olmak,
 Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

B.8 AĞ UZMANI-2
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar-1 Kişi)
 Bilgi işlem birimlerinde; omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme,
merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir
altyapıda en az 3 (üç) yıl ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak,
 NAC kurulumu ve yönetiminde bilgi sahibi olmak,
 MPLS, BGP, L2VPN, L3VPN, Noktadan Noktaya Devre WAN, SDWAN teknolojilerinde
bilgiye sahip olmak,
 Ağ izleme (Network Monitoring) araçlarının yönetimi ve izleme konularında tecrübeye sahip
olmak,
 Bilişim altyapısında kullanılan güvenlik duvarları hakkında tecrübe sahibi olmak, tercihen
ürünlere yönelik sertifikaya sahip olmak,
 Ağ sistemlerinin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek şekilde bilgi sahibi olmak,
 Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında tecrübeli olmak,
 Teknik şartname oluşturma konusunda bilgiye sahip olmak,
 Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail
Gateway, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
 Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal
Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE
802.1x teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve
dokümantasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,
 Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konularında istekli, bilgili ve tecrübeli olmak,
 Bilişim alanında yaygın kullanılan network uzmanlığı sertifikalarından (CCNA vb.) birine
sahip olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

C. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

a) Adaylar başvurularını 05.09.2022-20.09.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar eDevlet Savunma Sanayii Başkanlığı-Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko
internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat
edeceklerdir.
b) Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
c) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde, her nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
d) Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla iki (2) tanesine başvurabilecektir.

D. BAŞVURU SIRASINDA YÜKLENECEK BELGELER

a) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Fotoğraflı (son altı aya ait) Europass CV Sistemi ile oluşturulmuş özgeçmiş belgesi,
b) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkodlu
Yükseköğretim Mezun Belgesi,
c) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
d) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sisteminde otomatik olarak gelmeyen ya da hatalı olarak
gelen adayların, mezuniyet bilgilerini kendilerinin girmeleri ve onaylı diploma veya
mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri
gerekmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup,
ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet
belgesi yerine Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış “Denklik Gösterir Belgelerini” pdf
ya da jpeg formatında sınav modülüne yükleyeceklerdir.
e) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Özel Şartlar başlığı altında yer alan pozisyonların temel nitelikleri arasında belirtilen
mesleki tecrübeyi gösterir kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler,
(Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
Sürelerin hesabında ilgili lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
f) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Özel sektörde çalışanlar için, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi,
g) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,
h) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan geçerliliği
bulunan puanı veya bu dilde yapılan, uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından
ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği
ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge,
(Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl
süre ile geçerlidir.) Kariyer Kapısı sisteminde YDS puanı eksik ya da hatalı olan veya
denkliği olan adayların belgelerini kendilerinin yüklemesi gerekmektedir.
i) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Sınav Başvuru Şartları başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama
dilini bildiğini gösterir belge (Belge olarak, öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği

Reklam

onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi
yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan
programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan sertifikalar)
j) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS3 puanı 70 olarak
değerlendirlecektir)
k) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Son üç (3) ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilcektir)
l) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
m) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Başvurulacak pozisyon için bilgi ve deneyimi gösteren sertifikalar (Sertifikalar sınavla
alınmış olmalıdır.) ile belgeler. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika
geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan
sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri,
sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan
bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyid edilemezse sözkonusu sertifika dikkate
alınmayacaktır.
Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Adaylar başvuruları esnasında başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre
değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması, istenen belgelerden herhangi birinin
eksik olması veya yanıltıcı beyanda bulunulması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz
yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden
adaylar sorumlu olacaktır.
Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya
herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sınava
girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalanmışsa sözleşmeleri
feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı,

E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ

a) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Başvuruların incelenmesi sonucunda, genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun
başvuru yapan adaylardan, KPSS puanının 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son 5 (beş)
yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya
buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde
otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan
başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10
(on) katı aday gerçekleştirilecek olan yazılı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son
sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.
b) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, KPSS P3 Puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS Puanı 70 (yetmiş),
yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır)
olarak değerlendirilecektir.
c) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Adayların başvuru sonuçları, Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
d) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile
şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak
bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı,

F. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ

a) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Yazılı ve sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda yer alan “Özel
Şartlarda” belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği
konularıdır.
b) Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait katılım listesi ve ilgili diğer
bilgiler Başkanlığımız www.ssb.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ve
Kariyer Kapısında ilan edilecektir. Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı,

G. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ

a) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Yazılı sınavda adaylar pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm
hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularında
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan
üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alınması zorunludur.
b) Adaylar yazılı sınav sonuçlarını, Başkanlık www.ssb.gov.tr adresli internet sitesinde
yapılacak duyuruyu müteakip Kariyer kapısından görüntüleyecek olup adaylara yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav sonuçları ile ilgili itirazlar
sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta
yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz
üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde
yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
c) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Yazılı sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan
adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
d) Adaylar sözlü sınavda, pozisyonlara uygun olarak, genel ve özel şartlarda belirtilen tüm
hususların yanı sıra temel bilişim konuları, ilgili pozisyona dair teknik bilgiler ve
uygulama düzeyi %85 (yüzde seksenbeş) ve bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade
yeteneği ve muhakeme gücü %15 (yüzde onbeş) olmak üzere değerlendirmeye tabi
tutulacaktır. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş)
ve üzeri puan alınması zorunludur.
e) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Adaylar sözlü sınav sonuçlarını, Başkanlık www.ssb.gov.tr adresli internet sitesinde
yapılacak duyuruya müteakip Kariyer Kapısı sisteminde görüntüleyecek olup adaylara
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar
sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta
yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz
üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde
yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
f) Yazılı ve Sözlü sınav sonucunda başarılı bulunan adayların başarı puanı, Yazılı sınav
notunun %30’u ve Sözlü sınav notunun %70’i alınarak belirlenecektir.
g) Pozisyon sayısı dâhilinde, başarı puanına göre en yüksek puanı alan adaydan başlanarak
her pozisyon için asıl olarak kazananların listesi oluşturulacak, ayrıca ilan edilen her
pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.
h) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) asıl ve varsa yedek
listeler belirtilerek ilan edilecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, başarı puanına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı
üzerinden görüntüleyebileceklerdir.
i) Asıl listeden sınavı kazandığı halde göreve başlamayanlar ile göreve başladıktan sonra
ölüm veya istifa hallerinde bunların yerine başarı sırasına göre yedek listeden aday
çağrılabilir.

j) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Yedek listede yer alan adayların hakları yeni bir sınav ilanına kadar geçerli olup daha
sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
k) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma
Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları
gerekmektedir.
l) Sınava katılmayan aday başarısız sayılacaktır. Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı,

H. SÖZLEŞME İMZALANMASI VE ÜCRET

a) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Asıl adaylara, başarı listesinin duyurulmasını takiben 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat
yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren adaylar en geç
10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe
başlamak ve istenecek belgeleri teslim etmek üzere Başkanlığımıza müracatta
bulunacaklardır.
b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde
Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen
sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü
geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar,
hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
c) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek adayların
işe başlama işlemleri hakkında da bu maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen esaslar
uygulanacaktır.
d) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
e) Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon,
fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
f) Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (yılın ilk altı
ayı için belirlenen ücret tavanı 16.277,45 TL’dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile
çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlığımız, yukarıdaki tavan
ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
g) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal
edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır. Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı,

İ. DİĞER HUSUSLAR

a) Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Asıl olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce sisteme yükledikleri
belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.
b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava
girip başarılı olan adaylar ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları
olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe
alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması
halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar
hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
c) Sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu
istenecek; “Sözleşmeli bilişim personeli olarak görev yapabilir.” ifadesi barıdıran sağlıkSavunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı,

Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, raporu sunamayan aday ile sözleşme imzalanmayacaktır. (Hastanenin kamu hastanesi
olması zorunludur)
d) Yazılı ve sözlü sınavlara yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlu
sebeplerle Başkanlıkça değişiklik yapılması gerekirse yeni duruma ilişkin bilgiler
Başkanlığımız www.ssb.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı,

J. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 91 02 ve (312) 411 97 00 numaralı
telefonlarından edinilebilecektir. Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı,

Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Reklam

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*