Reklam

Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı

Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

 

 

Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Olacağı Açıklandı. Kamu Mühendis alımı, Başvurular 15 Ağustos – 26 Eylül Arasında Olacaktır.

Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

A. Genel

(1) Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen özel bilgi ve ihtisas
gerektiren projelerde görev almak üzere, 3238 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası
kapsamında, 97 (doksan yedi) Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam edilecektir. Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,

B. Sınav Başvuru Şartları

(1) Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
sayılan genel şartları taşımak,
(2) İngilizce alanında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) geçerliliği olan
en az (B) seviye puana (en az 80 ve üzeri puan) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana
sahip olmak,
(3) İşbu ilan metninin “C. Başvuruya Açık Pozisyonlar” başlığında yer alan başvuru kodlarının
altında belirlenen,
a) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin, başvuru kodu altında yer alan
öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun
olmak,
b) Özel bilgi ve ihtisas alanlarında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak,
c) Alım yapılacak pozisyonun gerektirdiği özel bilgi, ihtisas alanı, iş tecrübesi vb. hususlara ilişkin
diğer şartları taşımak. Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,

C. Başvuruya Açık Pozisyonlar

Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,  Her başvuru kodu, farklı açık pozisyonlar için oluşturulmuştur

Advertisement. Scroll to continue reading.

1-) Mühendis Hakkında Nitelikler

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Uçak
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya
Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İşletme, İktisat, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Biyoloji, Fizik,
İstatistik, Kimya, Matematik
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,  Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her birinde
en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Savunma sanayii sektöründe program ve/veya proje
yönetimi faaliyetleri
 Proje performans ölçümü ve raporlaması
 Risk Yönetimi Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,

Reklam

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,  İş Zekâsı Raporlama Programı kullanımı bilgisine sahip
olmak
 İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak
 Temel İstatistik bilgilerini haiz olmak
 Prince2, PMP-Project Management Professional
sertifikalarına sahip olmak
 Veri görselleştirme konusunda bilgi sahibi olmak Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü : Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,  Radar, Elektronik Harp, Komuta Kontrol Sistemleri,
Muhabere Sistemleri veya Algılayıcı Teknolojileri
alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,
Özellikler : –

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi
ve Teknolojileri
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Kara araçları, deniz araçları, roket ve füze sistemleri, silah ve
mühimmat sistemleri veya bunların alt sistemlerinden
herhangi birinde malzeme (Demir-çelik, Demir-dışı metal,
kompozit, polimer, seramik-ileri teknoloji ve/veya zırh
seramikleri vb.) kullanımına yönelik en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Özel bilgi ve ihtisas alanında belirtilen platform, sistem ve
alt sistemlerin malzeme seçimi, tasarım, test, doğrulama ve
kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak veya
bunlara yönelik çalışma yapmış olmak
 Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde
yüksek lisans yapmış olmak
 Savunma sanayii uygulamalarında kullanılan kritik
kimyasallar, piroteknik gibi konularda bilgi sahibi olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü : Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Roket ve füze sistemleri, silah ve mühimmat sistemleri veya
insansız/otonom sistemleri veya bunların alt sistemlerinde
kullanılan elektronik aksamlar, gömülü yazılım, kontrol
sistemleri, elektro-optik sistemler, güdüm sistemleri ve
elektro-mekanik sistemleri konularının herhangi birinde en
az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Roket ve füze sistemleri ile silah ve mühimmat
sistemlerinin, deniz ve kara platformları ile
insansız/otonom sistemlere entegrasyonu konusunda
tecrübe sahibi olmak
 Özel bilgi ve ihtisas alanında belirtilen platform, sistem ve
alt sistemlerin malzeme seçimi, tasarım, test, doğrulama ve
kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak veya
bunlara yönelik çalışma yapmış olmak
 Sistem mühendisliği alanında tecrübeli olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü : Makine Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Kara araçları, deniz araçları, roket ve füze sistemleri, silah ve
mühimmat sistemleri, insansız ve otonom sistemleri veya
bunların alt sistemlerinde kullanılan mekanik ve
elektromekanik sistemler ile sistem mühendisliği alanlarından
herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Sistem Mühendisliği (INCOSE CSEP, vb.) sertifikasına
sahip olmak
 Roket ve füze sistemleri ile silah ve mühimmat
sistemlerinin, deniz ve kara platformları ile
insansız/otonom sistemlere entegrasyonu konusunda
tecrübe sahibi olmak
 Özel bilgi ve ihtisas alanında belirtilen platform, sistem
ve alt sistemlerin malzeme seçimi, tasarım, test,
doğrulama ve kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi
sahibi olmak veya bunlara yönelik çalışma yapmış olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü : Endüstri Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Kara araçları, deniz araçları, roket ve füze sistemleri, silah ve
mühimmat sistemleri, insansız ve otonom sistemler veya
bunların alt sistemlerinin herhangi birinde en az 5 yıl sistem
mühendisliği tecrübesine sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Sistem Mühendisliği (INCOSE CSEP, vb.) sertifikasına
sahip olmak
 Özel bilgi ve ihtisas alanında belirtilen sistemler
kapsamında tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim
süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik
Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı : İnşaat projelerinde projelendirme, yapım/kontrol konularında
ve kabul faaliyetlerinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri
hakkında bilgi sahibi olmak ve/veya sertifika sahibi olmak
 Mesleki çizim ve hesap programlarına hakim olmak
(Autocad vb) ve/veya sertifika sahibi olmak
 İnşaat yapım projeleri ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi
mevzuatına hakim olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
İşletme, İktisat, İstatistik, Maliye, Finans ve Bankacılık,
Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme
Bilimi ve Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her birinde
en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Mali tahmin ve mali analiz modellerinin geliştirilmesi
 Ana sistemlerin veya sermaye yatırım programlarının
yaşam döngüsü maliyetlerinin değerlendirilmesi
 Mali ve muhasebe politikalarının geliştirilmesi
 Bilanço analizi ve mali tabloların okunarak analiz edilmesi

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Platformlar, silahlar ve ilgili destek teçhizatı dahil olmak
üzere askeri silah sistemleri/ekipmanları hakkında geniş
bir bilgiye sahip olmak
 İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisansı yapmış olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü : Makine Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her birinde
en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçlar
 Savunma sanayii projeleri yönetimi
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Asker zırhlı araçların (tekerlekli ve paletli) bakım onarımı
hakkında tecrübe sahibi olmak
 İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik
Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her birinde
en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Proje Yönetim faaliyetleri
 Entegre Lojistik Destek faaliyetleri
 Kalifikasyon ve Test faaliyetleri
 Savunma alanında yürütülen kara araçları proje
faaliyetleri
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 İnsansız Sistemler ve/veya Modernizasyon Projeleri
alanında (tercihen insansız kara araçları) görev almış ya
da akademik çalışma yapmış olmak
 Haberleşme Sistemleri ve Veri Aktarımı (data-link, RF
vb.) alanlarında bilgi sahibi olmak
 Kara Sistemleri Otonomisi alanında bilgi sahibi olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü : Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Elektronik Sistemleri, EO/IR, Akustik, Aviyonik ve
Seyrüsefer Sistemleri alanlarından en az bir tanesinde
 Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir
tanesinde
 Test ve değerlendirme
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak
 Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü : Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Elektronik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Silah
Sistemleri, Uzay ve Uydu Sistemleri alanlarından en az
bir tanesinde
 Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir
tanesinde
 Test ve değerlendirme
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak
 Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü : Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Elektronik Harp ve Radar Sistemleri
 Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir
tanesinde
 Test ve değerlendirme
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak
 Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Bilgi Teknolojileri, Siber Güvenlik, Yazılım, Simülasyon
Sistemleri alanlarından en az bir tanesinde
 Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir
tanesinde
 Test ve değerlendirme
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak
 Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Silah, Roket, Füze ve Mühimmat sistemleri alanlarından
en az bir tanesinde
 Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir
tanesinde
 Test ve değerlendirme
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak
 Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Kırıkkale
Öğrenim Bölümü : Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği,
Mekatronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Ağır silahlar, hafif silahlar ve mühimmat alanlarından en
az bir tanesinde
 Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir
tanesinde
 Test ve değerlendirme
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak
 Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

Reklam

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : İstanbul
Öğrenim Bölümü : Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Gemi platformları ve sistemleri
 Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir
tanesinde
 Test ve değerlendirme
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak
 Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Görev Yeri : Gölcük/Kocaeli
Öğrenim Bölümü :
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Gemi platformları ve sistemleri
 Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir
tanesinde
 Test ve değerlendirme
Tercihen Sahip Olunması Beklenen
Özellikler :
 Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak
 Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Yalova
Öğrenim Bölümü : Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Gemi platformları ve sistemleri
 Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir
tanesinde
 Test ve değerlendirme
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak
 Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : İstanbul
Öğrenim Bölümü : Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
Mekatronik Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Hafif silahlar ve mühimmat alanlarından en az bir
tanesinde
 Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir
tanesinde
 Test ve değerlendirme
Tercihen Sahip Olunması Beklenen
Özellikler :
 Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak
 Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uçak
Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Malzeme
Bilimi ve Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi
birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Turboşaft/Turbojet/Turboprop/Turbofan Motor
Sistemleri
 Motor Performansı
 Aerodinamik (Kompresör, Türbin, Yanma Odası)
 Mekanik Sistemler & Aksesuarlar
 Motor Dinamiği
 Malzeme (Malzeme Uygulama Mühendisliği, Malzeme
Testleri, Hasar Analizleri ve Metalografi)
 Yapısal Parçalar Mekanik Tasarım

 Motor Bakım ve Tamir

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Havacılık motorları konusunda tecrübe sahibi olmak
 Savunma Sanayii tecrübesi sahibi olmak
 Savunma Sanayi proje yönetimi konusunda tecrübe
sahibi olmak
 Uluslararası/Yabancı firmalarla teknik/sözleşme
müzakeresi konusunda tecrübe sahibi olmak
 Tasarım, test, doğrulama, kalite yönetim süreçleri ve
sertifikasyon konularında bilgi sahibi olmak

Reklam

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü : Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi
birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Gömülü Yazılım
 Haberleşme Protokolleri
 Mikrodenetleyiciler
 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri
 Ada/C/C++ Programlama Dili
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 DO-178, DO-254, DO-330 Standartları konusunda
tecrübe sahibi olmak
 Havacılıkta Kullanılan Veri Yolları (RS422, ARINC429
vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak
 Havacılık motorları konusunda tecrübe sahibi olmak
 Savunma Sanayii tecrübesi sahibi olmak
 Savunma sanayii proje yönetimi konusunda tecrübe
sahibi olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv
Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği,
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi
birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 İçten yanmalı motorların 1/3 boyutlu analizi ve/veya
tasarımı
 İçten yanmalı motor baz motor parçalarının geliştirilmesi

 İçten yanmalı motor kalibrasyonu, test ve tasarım
doğrulaması
 Transmisyon ve aktarma organları analizi ve/veya
tasarımı
 Transmisyon ve aktarma organları test ve tasarım
doğrulaması
 Proje yönetimi faaliyetleri
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Otomotiv ve savunma sanayii sektöründe tecrübe ve bilgi
sahibi olmak
 Savunma Sanayi proje yönetimi konusunda tecrübe ve
bilgi sahibi olmak
 Tasarım, test, doğrulama, kalite yönetim süreçleri
konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak
 Proje yönetimi alanında uluslararası geçerliliği olan
sertifikasyon sahibi olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü : Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği,
Mekatronik Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıdaki alanların her birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak:
 Sistem, alt sistem, malzeme, bileşen (metal vb.),
mekanizma alt parçaları tasarım ve üretimi (ulusal ve
uluslararası projelerde)
 Alt sistem, malzeme, bileşen mekanik, elektromekanik,
mekatronik, elektrik-elektronik konularında araç/
teçhizat/platformların konfigürasyon çözümleri
 Proje yönetimi faaliyetleri
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Projelerdeki araç/otomotiv/platform konfigürasyon
değişimlerinde yeni ürün devreye alma ve değişiklik
süreç yönetimi ve uygulaması konularında tecrübeye
sahip olmak
 Alt sistem/ malzeme/ bileşenlerin tasarım, üretimi ve bu
alandaki uluslararası konularda Kalite Yönetim Sistemi,
Havacılık Kalite Yönetim Sistemi bilgi/sertifikalarına
veya tecrübeye sahip olmak
 Sektörel bazda ve alt sistem bileşen malzeme bazında
proje faaliyetleri, proje devreye alma, proje yönetimi,
proje takibi konularında sektör ve kullanıcı makamlara
çözüm sunabilecek tecrübede çalışmalar yapmış olmak
 Araç/Otomotiv ve alt parçaları konusunda envanter
bilgisine sahip olmak ve yerlileştirme
projeleri/çalışmaları yapmış olmak
 FMEA, PPAP, Kalite Sistemi ve MSA, SPA, CATIA vb.
program ve uygulama/analiz tecrübesine sahip olmak
 Tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri
hakkında bilgi sahibi olmak
 Havacılık, savunma ve güvenlik projelerinde görev almış
olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv
Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Uçak Mühendisliği,
Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Fizik
Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıdaki alanların her birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak:
 Savunma ve güvenlik ile ilgili kara, hava ve deniz
alanlarında askeri konularda
 Askeri harekatların özellikleri ve analizi konusunda
 Savunma ve güvenlik alanında teknik, taktik ve lojistik
konularında
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Harekat alanlarında kullanılan sistem/alt
sistem/teçhizatlar ile ilgili bilgi sahibi olmak
 Proje yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak
 Savunma, askeri ve güvenlik alanlarında kurslara veya
eğitimlere katılım sağlamış olmak ve/veya bu kapsamda
sertifika sahibi olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik
Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Uçak Mühendisliği,
Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Gemi
İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı : Roket/füze sistemleri veya uydu fırlatma sistemlerinde
herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden Füze, Uydu Fırlatma
teknolojileri veya alt sistemleri ile ilişkili konularda yüksek
lisans ve/veya doktora yapmış olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
 Bilgisayar ağları, veri merkezleri veya bilgi güvenliği;
mimarisi, teknolojileri ve yönetimi alanlarından
herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
 Siber güvenlik, siber savunma/saldırı, bulut güvenliği,
güvenlik duvarı, son kullanıcı güvenliği, web güvenliği,
DLP veya yazılım geliştirme metodolojileri ve süreçleri
alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Siber güvenlik veya bilişim sistemleri konularında proje
yönetimi tecrübesine sahip olmak
 Büyük veri ve yapay zekâ uygulamaları konularında bilgi
sahibi olmak
 Nesnelerin interneti (IOT) ve/veya IOT güvenliği
konularında bilgi sahibi olmak
 Ulusal ve uluslararası bilgi güvenliği standartları
konusunda tecrübe sahibi olmak
 Kriptoloji, kriptografik algoritmalar, kuantum kripto
çalışmaları vb. konularda bilgi sahibi olmak
 Askeri sistemler/platformlar ile tedarik zincirinde siber
güvenlik yaklaşımları konularında bilgi sahibi olmak,
 Bilgi teknolojileri sertifikalarına (CCNA, Linux,
Microsoft vb. sertifikaları) sahip olmak
 Bilgi güvenliği sertifikalarına (CISSP, CISM, CISA,
CEH vb. sertifikaları) sahip olmak
 Proje yönetimi sertifikalarına (PMP-Project Management
Professional, PMI-ACP, ACM) sahip olmak
 CTF vb. yarışma deneyimleri/derecelerine sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıdaki alanlardan herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe
sahibi olmak:
 Haberleşme Sistemleri
 Radar Elektronik Harp,
 Muhabere Elektronik Harp
 Sistem Mühendisliği
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 PMP-Project Management Professional Sertifikasına
sahip olmak
 Aviyonik sistem entegrasyonu konularında bilgi sahibi
olmak
 Sertifikasyon süreçlerinde bilgi sahibi olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği,
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
 Sistem Mühendisliği uygulamaları, Elektronik Harp veya
Hava Aracı Üzerine Sistem Entegrasyonu ve
Sertifikasyonu alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl
tecrübe sahibi olmak
 Proje yönetimi konusunda en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri
hakkında bilgi sahibi olmak
 İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak
 PMP Sertifikasına sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü : Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıdaki alanlardan en az bir tanesinde en az 5 yıl tecrübe
sahibi olmak:
 Radar Sistem Mühendisliği
 RF/Mikrodalga Teknolojileri
 Anten Teknolojileri
 Sinyal/Veri İşleme Algoritmaları
 Makine/Derin Öğrenme Algoritmaları
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde
yüksek lisans yapmış olmak
 Savunma Sanayii Projelerinde tasarım, geliştirme, üretim,
sistem entegrasyon, test/doğrulama, platform
entegrasyon süreçleri hakkında deneyim sahibi olmak
 PMP-Project Management Professional Sertifikasına
sahip olmak
 INCOSE CSEP Sertifikasına sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik
Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği,
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
 Elektronik Harp Kendini Koruma sistemlerine yönelik
IR, UV füze ikaz sistemleri/radar, lazer ikaz almaç
sistemleri/ karşı tedbir uygulama sistemleri/kendini
koruma sistemlerin sahada etkinliğine yönelik test ve test
sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik ihtisas/sahte
hedef teknolojileri ve uygulama alanları/bilişsel
elektronik teknolojileri alanlarından herhangi birinde en
az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
 Sistem mühendisliği, proje yönetimi veya sözleşme
yönetimi alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl
tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Saha tecrübesi, test tecrübesine (NATO tatbikatları, canlı
füze atışlı testler) sahip olmak
 Aviyonik sistem entegrasyonu konusunda bilgi sahibi
olmak
 Askeri serifikasyon süreçleri alanında tecrübe sahibi
olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Fizik Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi
birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Optik Tasarım
 Elektro Optik Görüntüleme Sistemleri
 Termal Görüntüleme Sistemleri
 Gece Görüş Sistemleri
 LIDAR/LADAR
 Lazer Mesafe Bulucu ve Lazer İşaretleyici
 Gimballi Sistemler
 Yapay Zeka ve Derin Öğrenme
 Nesne sınıflandırma
 Askeri Hava Araçları
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde
yüksek lisans yapmış olmak
 Tasarım, test doğrulama ve kalite yönetim süreçleri
hakkında bilgi sahibi olmak
 Askeri tedarik projelerinde görev yapmış olmak
 Proje yönetimi, sözleşme yönetimi veya risk yönetimi
deneyimine sahip olmak
 Teknik doküman gözden geçirme deneyimine sahip
olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü : Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarında en az 5 yıl
tecrübe sahibi olmak:
 Yazılım Sistem Tasarımı veya Yazılım Test Teknolojileri
veya Veri Bilimi veya Büyük Veri Teknolojileri
alanlarının herhangi birinde
 Yapay Zekâ veya Makine Öğrenme veya Derin Öğrenme
alanlarının herhangi birinde
 Sistem Tasarımı veya Mimari Tasarım alanlarının
herhangi birinde
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde
yüksek lisans yapmış olmak
 Teknik doküman gözden geçirme deneyimine sahip
olmak
 Proje yönetimi, sözleşme yönetimi veya risk yönetimi
deneyimine sahip olmak
 Yazılım Geliştirme Süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği,
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi
birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Modelleme ve Simülasyon
 Yapay Zeka
 Oyun Teknolojileri
 Bilgisayar Grafikleri
 Coğrafi Bilgi Sistemleri
 Askeri Kara Araçları
 Askeri Hava Araçları
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Modelleme ve Simülasyon, Yapay Zeka, Oyun
Teknolojileri, Bilgisayar Grafikleri, Coğrafi Bilgi
Sistemleri, Askeri Kara Araçları, Askeri Hava Araçları
konularının herhangi birinde yüksek lisans yapmış olmak
 Tasarım, test doğrulama ve kalite yönetim süreçleri
hakkında bilgi sahibi olmak
 Askeri tedarik projelerinde görev yapmış olmak
 Proje yönetimi veya sözleşme yönetimi veya risk
yönetimi deneyimine sahip olmak
 Teknik doküman gözden geçirme deneyimine sahip
olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği,
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,
İşletme, İktisat
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herbirinde
en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Özel Kuvvet Operasyonlarında kullanılan muhtelif silah
ve mühimmat ve/veya bunların kullanımı
 Özel kuvvetlerde kullanılan eğitim ve simülasyon
sistemleri ve/veya bunların kullanımı
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Askeri tedarik projelerinde görev yapmış olmak
 Özel Kuvvet Harekâtlarına yönelik planlama, operasyon
ve eğitim konularında görev yapmış olmak
 Serbest paraşütçü eğitimi almış olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
 Bilgisayarlı Görü, Otonomi, Robotik, Yapay Zekâ
Teknolojileri (Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme,
Pekiştirmeli Öğrenme) veya Büyük Veri
Teknolojileri/Araçları alanlarından herhangi birinde en
az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
 Yazılım Teknolojileri alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Yapay Zeka, Büyük Veri, Otonomi veya Robotik ile ilgili
projelerde proje üyesi veya yöneticisi olarak çalışmış
olmak
 Yapay Zeka, Büyük Veri, Otonomi veya Robotik alanında
eğitim almış veya bu alana yönelik yarışmalarda başarı
elde etmiş olmak
 Proje süreçlerinde deneyimli olmak
 Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak
 Tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri
hakkında bilgi sahibi olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü : Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Haberleşme Teknolojileri konusunda aşağıda yer alan
teknolojilerden herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak:
 Taktik Veri Bağları
 Tasarsız Askeri Haberleşme Ağları
 Elektronik Harp
 4G/5G
 Milimetre Dalga Boyu Haberleşme
 Yazılım Tanımlı Ağlar
 Yazılım Tanımlı Telsizler
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Proje süreçlerinde deneyimli olmak
 Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü : Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
 Savunma ve/veya Havacılık alanlarından herhangi birinde
en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
 Malzeme Teknolojileri konusunda aşağıda yer alan
teknolojilerden en az 3 tanesinde en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak:
• Metalik Malzemeler
• Kompozit Malzemeler
• Malzeme Şekillendirme
• Balistik Malzemeler
• Korozyon
• Kaplama
• İkincil İşlem
• Eklemeli İmalat
• Alaşım Geliştirme
• Test, Kaynak, Tamir, vb.
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde
yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak
 Sistem Mühendisliği tecrübesine sahip olmak
 Proje yönetimi tecrübesine sahip olmak
 Teknoloji Yönetimi tecrübesine sahip olmak
 İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyomühendislik,
Kimya, Kimya Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği,
Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği,
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
 Savunma veya Ar-Ge alanlarından herhangi birinde en az
5 yıl tecrübe sahibi olmak
 Aşağıda yer alan teknolojilerden en az 1 tanesinde en az 5
yıl tecrübe sahibi olmak:
• Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma
(KBRN) teknolojileri
• KBRN Tehditleri kimliklendirme teknolojileri
• KBRN Tespit ve Teşhis
• KBRN Korunma
• Dekontaminasyon Teknolojileri
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde
yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak
 Laboratuvar tecrübesine sahip olmak
 Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak
 Proje yönetimi tecrübesine sahip olmak
 Teknoloji yönetimi tecrübesine sahip olmak
 İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak
 Saha tecrübesine sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü : Kimya Mühendisliği, Kimya, Makine Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
 Savunma, Havacılık, Roket/Füze veya Ar-Ge alanlarından
herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
 Tahrip Teknolojileri konusunda aşağıda yer alan
teknolojilerden en az 1 tanesinde en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak:
• Patlayıcılar
• Yakıtlar
• Pirotekni
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde
yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak
 Enerjik malzemeler alanında laboratuvar ortamında
çalışmış olmak ve söz konusu alanda süreç ve ekipman
konularında bilgi sahibi olmak
 Patlayıcı Modelleme Yazılımları (ANSYS AUTODYN,
LS-DYNA, ABACUS, EXPLICIT vb.) hakkında bilgi
sahibi olmak
 Roket/Füze Harp Başlığı Teknolojilerinde bilgi sahibi
olmak
 Roket/Füze Motor Teknolojilerinde bilgi sahibi olmak
 Silah sistemleri ve askeri mühimmat konularında bilgi
sahibi olmak
 Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak
 Proje yönetimi tecrübesine sahip olmak
 Teknoloji yönetimi tecrübesine sahip olmak
 İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,
Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kimya,
Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Uçak Mühendisliği,
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
 Savunma veya Ar-Ge alanlarından herhangi birinde en az
5 yıl tecrübe sahibi olmak
 Algılayıcı Teknolojileri konusunda aşağıda yer alan
teknolojilerden en az 1 tanesinde en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak:
• Çeşitli algılayıcı malzeme tasarım, üretim, geliştirme
süreçleri
• Mikrofabrikasyon ve algılayıcı teknolojileri
• Akustik algılayıcı teknolojileri ve malzemeleri
• Mikro elektromekanik sistemler aygıtlarının
geliştirilmesi, üretimi, karakterizasyonu
• MEMS (Mikrobolometre)
• Süperörgü
• MCT
• QWIP
• Indiyum Galyum Arsenür (InGaAs)
• Indiyum Antimonür (InSb)
• Elektrooptik görüntüleme teknolojileri
• Fotonik aygıtlar
• Soğutma teknolojileri (Stirling kriyojenik, JouleThomson)
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde
yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak
 Savunma sanayii firmaları ya da araştırma kuruluşlarında
çalışmış olmak
 Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak
 Proje yönetimi tecrübesine sahip olmak
 Teknoloji yönetimi tecrübesine sahip olmak
 İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği,
Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik
Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya, Fizik, Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği,
Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
 Savunma veya Ar-Ge alanlarından herhangi birinde en az 5
yıl tecrübe sahibi olmak
 Algılayıcı teknolojileri konusunda aşağıda yer alan
teknolojilerden en az 1 tanesinde en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak:
• Çeşitli algılayıcı malzeme tasarım, üretim, geliştirme
süreçleri
• Mikrofabrikasyon ve algılayıcılar
• Algılayıcı yazılımı tasarımı ve testi
• Yarı iletken teknolojilerine yönelik olarak epitaksiyel
katman, algılayıcı malzeme, sensör bütünü, tümleşik
devre tasarımı, geliştirilmesi ve testleri
• Mikrodalga aygıt teknolojilerine yönelik tasarım,
üretim ve test, Elektromekanik sistemler, gömülü
yazılı tasarım, üretim ve test
• Navigasyon Sistemleri
• Elektronik Harp Teknolojileri
• Radar Teknolojileri
• Milimetredalga (MW), Terahertz Teknolojileri
• Tümdevre (çip) tasarım, üretim, karakterizasyonu
mikrofabrikasyon
• Yarı iletken teknolojileri (SiGe BiCMOS, GaN ve InP)
• Kuantum Teknolojileri ve malzemeleri
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde
yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak
 Savunma sanayi firmaları ya da araştırma kuruluşlarında
çalışmış olmak
 Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak
 Proje yönetimi tecrübesine sahip olmak
 Teknoloji yönetimi tecrübesine sahip olmak
 İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği,
Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her birinde
en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Hava Aracı-Sistem Entegrasyonu, Elektronik Harp
sistemleri veya Radar alanlarının herhangi birinde
 Sistem mühendisliği süreçleri ve hava aracı sertifikasyon
süreçleri
 Tedarik projelerinde analiz değerlendirmeleri ve onay
süreçleri ile ürün kabul test işlemleri
 Uluslararası projelerde
 Teklif hazırlanması ve değerlendirilmesi
 Proje yönetimi
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Sözleşme hazırlanması ve taraflarla müzakere edilmesi ve
sözleşmelerin yönetilmesine yönelik süreçlerde aktif olarak
görev almış olmak
 PMP-Project Management Professional Sertifikasına sahip
olmak
 Uçak bakım kursu almış olmak
 Sözleşmeler kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlık ve
uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik süreçlerde tecrübe
sahibi olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı : RF Elektronik Harp veya Radar Sistemleri alanlarından
herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Proje yönetimi alanında tecrübe sahibi olmak
 RF Sistem Entegrasyonu alanında tecrübe sahibi olmak
 RF tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri
konularında bilgi sahibi olmak
 Hava aracı radar ve elektronik harp alanında tecrübe sahibi
olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü : Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine
Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı : Hava Aracı Sertifikasyonu ve Uçuş Kontrol Sistemleri alanında
en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :

Hava Aracı Alt Sistemleri konularında bilgi sahibi olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Fizik
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı : Elektro-Optik (EO) sistemler alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Proje yönetimi alanında tecrübe sahibi olmak
 EO Sistem Entegrasyonu alanında tecrübe sahibi olmak
 EO Tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri
konularında bilgi sahibi olmak
 Hava Aracı EO Sistemler alanında tecrübe sahibi olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği,
Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her birinde
en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
 Uçak bakım ve onarım süreçleri, lojistik modellemesi ve
lojistik destek yönetimi Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,

Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Sistem mühendisliği süreçleri ve hava aracı sertifikasyon
süreçleri
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Tedarik projelerinde analiz değerlendirmeleri ve onay
süreçleri ile ürün kabul test işlemleri
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Sözleşme hazırlanması ve taraflarla müzakere edilmesi ve
sözleşmelerin yönetilmesine yönelik süreçlerde aktif
olarak görev almış olmak Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, PMP-Project Management Professional Sertifikasına
sahip olmak Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,
 Uluslararası projelerde deneyimli olmak
 Teklif hazırlanması ve değerlendirilmesi konusunda
tecrübe sahibi olmak
 Proje yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak
 Uçak bakım kursu almış olmak
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Sözleşmeler kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlık ve
uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik süreçlerde tecrübe
sahibi olmak Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Uçak Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Hava araçlarına yönelik olarak tasarım, sistem mühendisliği
veya proje yönetimi alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl
tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Elektronik harp konusunda bilgi sahibi olmak
 Pilotaj ve seyrüsefer konularında bilgi sahibi olmak
 İHA tasarım, üretim, test veya proje yönetim konularında
bilgi sahibi olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı : Gemi Elektronik Sistemleri alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
Askeri Gemi Elektronik Sistemleri tasarım, test, doğrulama
süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı : Sualtı Akustik Teknolojileri veya Sonar Sistemleri alanlarından
herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 İkinci yabancı dil belgesine sahip olmak (Almanca-En az
orta seviye)
 Üniversitelerin ilgili bölümlerinden Sualtı Akustik
Teknolojileri veya Sonar Sistemleri ile ilişkili konularda
yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak
 Sistem mühendisliği deneyimine ya da sertifikasına sahip
olmak
 Tasarım, üretim, test, doğrulama ve kalifikasyon süreçleri
hakkında tecrübe sahibi olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri : Ankara
Öğrenim Bölümü :
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Savaş Yönetim Sistemleri, Elektronik Destek, Elektronik Harp
veya Muhabere alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl
tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Üniversitelerin ilgili bölümlerinden Savaş Yönetim
Sistemleri, Elektronik Destek, Elektronik Harp veya
Muhabere teknolojilerinden en az biri ile ilişkili konularda
yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Sistem mühendisliği deneyimine ya da sertifikasına sahip
olmak
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Tasarım, üretim, test, doğrulama ve kalifikasyon süreçleri
hakkında tecrübe sahibi olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 6
Görev Yeri :
 Ankara (2)
 Gölcük/Kocaeli (1)
 Tuzla/İstanbul (1)
 Yalova (1)

 İstanbul (1)

Öğrenim Bölümü : Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
 Sistem mühendisliği ve standartlarında (INCOSE, IEC
15288, MIL-STD-499 vb.) en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak
 Aşağıda yer alan Sistemlere yönelik teknolojilerden en az
biri için tasarım, doğrulama, niteliklilik, platform
entegrasyon süreçleri hakkında en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak:
• RF/ Mikrodalga/Anten/Radar
• Elektro-Optik
• Akustik
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Aşağıda yer verilen özel bilgi ve ihtisas alanlarının her
birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:
• Askeri Standartlar ve uygulamaları
• Muhrip Sınıfı (Korvet, Fırkateyn, Destroyer gibi.)
Gemiler
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Kullanıcı ihtiyaçlarının beklentiler doğrultusunda
gereksinimlere dönüştürülmesine yönelik
görüşmelerin gerçekleştirilmesi
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Sözleşme görüşmeleri ve yönetimi
• Gereksinim türetme, atama, takip etme,
dokümantasyon, gözden geçirme faaliyetleri
• Gereksinim geçerleme ve doğrulama faaliyetleri
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Test ve değerlendirme kapsamında ilgili test
içeriklerinin belirlenmesi ve testlerin ilgili gereksinim
kümeleri ile ilişkilendirilmesi
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde
akustik, RF-Radar ve Elektronik Harp, Silah ve
Mühimmat (füze; orta, uzun menzilli vb.), Optik Sistemler
konularına ilişkin yüksek lisans ve/veya doktora yapmış
olmak
 Görev senaryoları konusunda bilgi sahibi olmak
 İkinci yabancı dil belgesine sahip olmak (Almanca veya
Rusça)
 PMP-Project Management Professional Sertifikasına
sahip olma
 Sistem Mühendisliği INCOSE Sertifikasına sahip olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri: Gölcük/Kocaeli
Öğrenim Bölümü : Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı : Askeri Gemi (tercihen Denizaltı) Elektrik Sistemleri alanında
en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Elektrik güç analizi, kablo donatım kontrolü,
pano/ekipman bağlantıları konusunda bilgi sahibi olmak
ve gemi elektriği tasarım, platform entegrasyon,
test/gereksinim doğrulama süreçleri hakkında tecrübe
sahibi olmak Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Gemi elektriği alanındaki askeri standartlar ve
uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Sözleşme maddelerinin tersane faaliyetleri kapsamında
takibini yapmak, sistem/ekipmanların garanti sürecini
takip etmek, yerli/yabancı yükleniciler ve askeri tersane
yetkilileri ile birlikte periyodik olarak toplantılar icra
ederek koordinasyonu sağlayıp proje faaliyetlerini
sürdürmek Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri: Gölcük/Kocaeli
Öğrenim Bölümü :
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı : Askeri Gemi (tercihen Denizaltı) Elektronik Sistemleri
alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Savaş yönetim sistemleri, elektronik destek, elektronik
harp ile muhabere sistemleri alanında bilgi sahibi olmak
ve gemi elektroniği tasarım, platform entegrasyon,
test/gereksinim doğrulama süreçleri hakkında tecrübe
sahibi olmak
 Gemi elektroniği alanındaki askeri standartlar ve
uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak
 Sözleşme maddelerinin tersane faaliyetleri kapsamında
takibini yapmak, sistem/ekipmanların garanti sürecini
takip etmek, yerli/yabancı yükleniciler ve askeri tersane
yetkilileri ile birlikte periyodik olarak toplantılar icra
ederek koordinasyonu sağlayıp proje faaliyetlerini
sürdürmek

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri: Tuzla/İstanbul
Öğrenim Bölümü :
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı : Gemi Elektronik Sistemleri alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
 Askeri Gemi Elektronik Sistemleri tasarım, test,
doğrulama Üniversitelerin ilgili bölümlerinden Savaş
Yönetim Sistemleri, Elektronik Destek, Elektronik Harp
veya Muhabere teknolojilerinden en az biri ile ilişkili
konularda yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak
 Sistem mühendisliği deneyimine ya da sertifikasına sahip
olmak
 Tasarım, üretim, test, doğrulama ve kalifikasyon süreçleri
hakkında tecrübe sahibi olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Görev Yeri:

 Yalova
 Ankara

Öğrenim Bölümü :
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
 Gemi Elektronik Sistemleri alanında en az 5 yıl tecrübe
sahibi olmak
 Aşağıdaki teknoloji alanlarında yer alan Sistemlere
yönelik tasarım, doğrulama, niteliklilik, platform
entegrasyon süreçleri hakkında en az 5 yıl tecrübe sahibi
olmak:
• RF/ Mikrodalga/Anten/Radar
• Elektro-Optik
• Akustik
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
Askeri Gemi Elektronik Sistemleri tasarım, test, doğrulama
süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Görev Yeri: Yalova
Öğrenim Bölümü : Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı : Askeri Gemi inşa, tasarım, test, doğrulama süreçleri hakkında
en az 5 yıllık tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,  Üniversitelerin gemi inşa bölümünde lisans, yüksek lisans
ve/veya doktora yapmış olmak
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Aşağıda yer verilen özel bilgi ve ihtisas alanlarının her
birinde tecrübe sahibi olmak:
• Askeri Standartlar ve uygulamaları
• Kullanıcı ihtiyaçlarının beklentiler doğrultusunda
gereksinimlere dönüştürülmesine yönelik
görüşmelerin gerçekleştirilmesi

• Gereksinim türetme, atama, takip etme,
dokümantasyon, gözden geçirme faaliyetleri
• Gereksinim doğrulama faaliyetleri
• Test ve değerlendirme kapsamında ilgili test
içeriklerinin belirlenmesi ve testlerin ilgili gereksinim
kümeleri ile ilişkilendirilmesi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Görev Yeri: Tuzla/İstanbul
Öğrenim Bölümü : Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı : Otonomi alanında en az 5 yıl bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
Tasarım, test, doğrulama süreçleri hakkında tecrübe sahibi
olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4
Görev Yeri:
 Gölcük/Kocaeli
 Tuzla/İstanbul
 Yalova
 İstanbul
Öğrenim Bölümü : Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı :
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,  Aşağıda yer verilen özel bilgi ve ihtisas alanlarının her
birinde en az 5 yıl bilgi ve tecrübe sahibi olmak:
• Gemi Dizaynı alanı
• AVEVA, RHINO, MAXSURF vb. dizayn programları
• Gemi inşasında Türk Loydu Kuralları başta olmak
üzere diğer uluslararası norm/standartlar
• Gemi İnşası; tasarım ve inşa süreci ve döngülerinin
kilometre taşları
• Muhrip Sınıfı (Korvet, Fırkateyn, Destroyer gibi.)
Gemiler
• Kullanıcı ihtiyaçlarının beklentiler doğrultusunda
gereksinimlere dönüştürülmesine yönelik görüşmeler
• Sözleşme görüşmeleri ve yönetimi
• Gereksinim türetme/atama/takip etme/
dokümantasyon/ gözden geçirme
• Gereksinim geçerleme ve doğrulama faaliyetleri
• Test ve değerlendirme kapsamında ilgili test
içeriklerinin belirlenmesi ve testlerin ilgili gereksinim
kümeleri ile ilişkilendirilmesi
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler :
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,  Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde
gemi tasarım/inşa konularına ilişkin yüksek lisans ve/veya
doktora yapmış olmak
  Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,  Baş Mühendis, 2. Mühendis veya 3.Mühendis STCW
Belgesine sahip olmak
 Görev senaryoları konusunda bilgi sahibi olmak
Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, İkinci yabancı dil belgesine sahip olmak (Almanca veya
Rusça)
 PMP-Project Management Professional Sertifikasına
sahip olmak
 Sistem Mühendisliği INCOSE Sertifikasına sahip olmak
 Kaynak Sertifikasına sahip olmak Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,

 D. Başvuru Şekli

Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,  Adayların 12.09.2022 – 26.09.2022 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr)
sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurmaları ve aşağıda belirtilen belgeleri son
başvuru tarihi olan 26.09.2022, Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat 18:00’a kadar) sisteme
yüklemeleri gerekmektedir. Başvuruda istenen belgeler elektronik ortamda alınacaktır. Posta veya
diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,

E. İstenen Belgeler

Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,  Adaylar başvuruları esnasında başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup,
girilen bilgilerin hatalı olması, istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması veya yanıltıcı beyanda
bulunulması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. İstenen belgeler aşağıda sıralanmaktadır:
d) Özgeçmiş,
e) Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf,
f) Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,  Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik
belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkodlu Yükseköğretim
Mezun Belgesi, Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,
g) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik
Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla
başvuruda bulunulması halinde ilgili sonuç belgesi,
h) SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi (Tüm SGK Uzun Vade Hizmet
Dökümü barkodlu ve içeriğinde İş Yeri Unvan Listesi bulunan) Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,

F. Giriş Sınavına Çağrı

(1) Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Başvurduğu ilanda yer alan şartları sağlayan ve giriş sınavına katılmaya hak kazananların ad ve
soyadları, sınav tarihi, yeri ve saatleri Başkanlığın internet (www.ssb.gov.tr) sitesinde ilan edilecektir.
Bu duyuru tebligat hükmünde olup, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
(2) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını
taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaktır. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavı
geçersiz sayılacaktır. Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,

G. Giriş Sınavı

(1) Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,  Giriş sınavı iki aşamalı sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecektir.
(2) Giriş sınavının ilk aşamasında, başvuran adaylardan ilanda yer alan şartları sağlayanların,
ihtiyaç duyulan pozisyon için belirtilen özel bilgi ve ihtisas alanlarına ilişkin uzmanlık seviyeleri
ölçülecektir. İlk aşamada yapılan sınav sonucu başarılı bulunan adaylar ikinci aşama sınava katılmaya
hak kazanacaktır. Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,
(3) Giriş sınavının ikinci aşamasında, adayların teknik kapasitesi ve iş tecrübesinin ihtiyaç duyulan
projelere uygunluğu, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin pozisyona uygunluğu
değerlendirilecektir. Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,
(4) Giriş sınavının birinci ve ikinci aşamasında başarılı sayılabilmek için, 100 (yüz) puan üzerinde
yapılan değerlendirme sonucunda en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Başarı puanı,
komisyon üyeleri tarafından her bir aday için verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak
hesaplanmaktadır. Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,
(5) Giriş sınavı başarı puanı ikinci aşamada gerçekleştirilecek sınavın sonucudur.
(6) Sınava katılmayan aday başarısız sayılacaktır.

H. Değerlendirme, İlan ve Atama

(1) Giriş sınavının ikinci aşamasında başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralama
yapılarak asıl ve varsa yedek adaylar belirlenecektir.
(2) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) asıl ve varsa yedek listeler
belirtilerek ilan edilecektir.
(3) Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından 70 (yetmiş) ve üzerinde
puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmemektedir.
(4) Asıl listeden sınavı kazandığı halde göreve başlamayanların yerine, göreve başladıktan sonra
ölüm veya istifa hallerinde başarı sırasına göre yedek listeden aday çağrılabilir.
(5) Yedek listede yer alan adayların hakları yeni bir sınav ilanına kadar geçerli olup daha sonraki
sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
(6) Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii
Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,

İ. Bilgi Alma

(1) Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı,  İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 97 00 ve (312) 411 96 85 numaralı telefonlarından
edinilebilecektir. Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, 

Savunma Sanayi Başkanlığı 97 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.  

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*