Reklam

Sanayi Teknoloji Bakanlığına Uzman Yardımcısı Alımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına toplamda 35 (otuz beş) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Alımı

Reklam

Sanayi Teknoloji Bakanlığına Uzman Yardımcısı Alımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9 uncu dereceli toplam 35 (otuz beş) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. Sınav
yapılacak Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrolarına ilişkin alım yapılacak bölümler, kadro sayısı ve KPSS puan türü aşağıda belirtilmiştir

Sanayi Teknoloji Bakanlığına Uzman Yardımcısı Alımı Hangi meslek dalında Alımlar Yapılmaktadır? 

Sanayi Teknoloji Bakanlığına Uzman Yardımcısı Alımı

Sanayi Teknoloji Bakanlığına Uzman Yardımcısı Alımı

1 Bilgisayar Mühendisliği,
2 Çevre Mühendisliği,
3 Elektrik Mühendisliği,
4 Elektronik Mühendisliği,
5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
6 Endüstri Mühendisliği,
7 Harita Mühendisliği,
8 İnşaat Mühendisliği,
9 Kimya Mühendisliği,
10 Makine Mühendisliği,
11 Otomotiv Mühendisliği,
12 Tekstil Mühendisliği,
13 Yazılım Mühendisliği,
14 İstatistik,
15 Mimarlık,
16 Şehir ve Bölge Planlama,
17 Hukuk,
18 İktisat,
19 İşletme,
20 Kamu Yönetimi,
21 Maliye,
22 Uluslararası İlişkiler,

A) Sanayi Teknoloji Bakanlığına Uzman Yardımcısı Alımı İçin SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?  

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları
taşımak.
2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren, yukarıda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
3) ÖSYM tarafından A Grubu Kadrolar için 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS), başvuru yapılacak bölümlerden yukarıda belirtilen ilgili KPSS puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak.
4) 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

Reklam

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR 

1) Başvurular, sadece e-Devlet (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, 23 Şubat 2022 Çarşamba
günü başlayıp 06 Mart 2022 Pazar günü saat 23.59’da sona erecektir.
2) Sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara
uygun olmayan başvurular ile Bakanlığımıza elden, posta veya e-posta yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
3) Alım yapılacak bölümlere eş değerliliği bulunan veya yurt dışındaki üniversitelerin denkliği kabul edilen
bölümlerinden mezun olan adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvuru
sırasında “Ek Dosya” aşaması altında bulunan “Eşdeğerlik/Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı eklemeleri
zorunludur.
4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları
kurumlarına bildirilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

1) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
2) Başvurusu kabul edilen adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türünde en yüksek puana sahip olan adaydan
başlanarak alım yapılacak bölümler itibarıyla yapılacak puan sıralaması sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı
kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.
3) Sınav Ankara’da yapılacak olup, sınava katılmaya hak kazananlar için sınavın tarihi ve yeri Bakanlığımız kurumsal
internet sitesinden (https://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
öğrenebilecektir.
4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (T.C. Kimlik Kartı,
Sürücü Belgesi, Pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
5) Sınav konuları;
a) İktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye ve uluslararası ilişkiler grubunun sınav konuları:
1) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi,
İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.
2) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler,
Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku.
b) Hukuk grubunun sınav konuları:
1) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni
Hukuk Genel Hükümler, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler
Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku.
2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

Reklam

c) Mühendislik grubunun sınav konuları 

1) Asıl alan; Temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları.
2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel
Hukuk.
ç) Mimarlık, şehir ve bölge planlama ve istatistik grubunun sınav konuları:
1) Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları.
2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel
Hukuk.
6) Sözlü sınav, adayların Sınav Komisyonu üyeleri tarafından;
a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri
tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden
değerlendirilecektir.
Adayın sınavda başarılı sayılması için, komisyon başkanı ve üyelerince adaya yüz tam puan üzerinden verilen puanların
aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
7) Sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göre
yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda
ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir. Giriş sınavını
asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (https://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir.
8) Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek
adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan
kadrolarda herhangi bir nedenle boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır.
İlan olunur

Sanayi Teknoloji Bakanlığına Uzman Yardımcısı Alımı için İletişim Bilgileri 

Adres: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi
Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km)
2151. Cadde No:154/A 06530 Çankaya/Ankara
E-posta: [email protected]
Telefon: 0 (312) 201 57 29
0 (312) 201 57 48
0 (312) 201 94 16

35 UZMAN YARDIMCISI ALIMIBAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*