Reklam

Sanatkâr Memur Uzman Memur Alımı

Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne Sanatkâr Memur ve Uzman Memur olarak görev yapmak üzere 23 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Sanatkâr Memur Uzman Memur Alımı, Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne 23 sözleşmeli personel alımı Yapılacağı Açıklandı.  Başvurular 28.11.2022 -12.12.2022 Tarih arasında. 

 

Sanatkâr Memur Uzman Memur Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

Sanatkâr Memur Uzman Memur Alımı

A-GENEL ŞARTLAR:
1. Sanatkâr Memur Uzman Memur Alımı Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1, 2,
4, 5, 6 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
2. Özel Şartlarda belirtilen öğrenim durumu ile ilgili olarak, belirtilen bölümlere denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından ön lisans,
lisans veya yüksek lisans mezunu olan adayların, belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden
mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgelerini
başvurularına eklemeleri gerekmektedir.
3. Sahnede mesleğin gereklerini aksatacak biçimde fiziksel ve sağlık sorunlarının
bulunmaması gerekmektedir.
4. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması
gerekmektedir.

B-ÖZEL ŞARTLAR: 

STAJYER SANATÇI
a) Sanatkâr Memur Uzman Memur Alımı  Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Oyunculuk Bölümünden
mezun olmak,
b) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.
SAHNE AMİRİ
a) Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Sahne Sanatları veya
Tiyatro Bölümünden mezun olmak,
b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.
KONDÜVİT
a) Ön lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Sahne Işık ve Ses
Teknolojileri bölümünden veya sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teknik bilgiye sahip
mesleki ve teknik liselerin Görüntü ve Ses Sistemleri bölümü mezunu olmak,
b) Sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında müzik kulağı, refleksi ve müzik kültürü
açısından başarılı olmak.
SUFLÖR-SUFLÖZ
a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
b) MEB onaylı diksiyon, oyunculuk, seslendirme ve benzeri sertifikalardan en az birisine
sahip olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.
SAHNE IŞIKÇISI
a) Mesleki ve teknik liselerin Elektrik Bölümü mezunu olmak veya meslek
yüksekokullarının Elektrik Bölümü mezunu olmak,
b) Tercihen sahne ışık ekipmanları hakkında uygulama bilgisine sahip olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.
SAHNE MAKİNİSTİ
a) Mesleki ve teknik liselerin Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanının Ahşap Doğrama
Teknolojisi, İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi veya Mobilya Süsleme Sanatları dallarından
herhangi birinden mezun olmak veya meslek yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon
Bölümünden mezun olmak veya ilkokul mezunu olanlardan marangozluk mesleğine yatkın (bu iş
alanında en az 5 yıl çalışan veya işveren konumunda) olmak,
b) Fizik yapıları sağlam ve göz kusuru bulunmamak (gece körlüğü (tavukkarası), renk
körlüğü vs.),
c) Her türlü vasıta ile seyahat edebilmek,
d) Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,
e) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
f) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.
SAHNE TERZİSİ
a) Mesleki ve teknik liselerin veya meslek yüksekokullarının Giyim Üretim Teknolojisi,
Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya ilkokul
mezunu olanlardan terzilik mesleğine yatkın (bu iş alanında en az 5 yıl çalışan veya işveren
konumunda) olmak,
b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Sanatkâr Memur Uzman Memur Alımı Adayların başvurularını, bu ilanın

Advertisement. Scroll to continue reading.

Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde

Reklam

(son gün mesai saati bitimine kadar) yapması gerekmektedir.
Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/
adresinden yapılabilecektir.
Adaylar, sınav başvurusunda hangi pozisyon (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek
zorundadır. Adaylar 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır.
Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya
hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformundan giriş yapılarak görüntülenebilecek
olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım”
sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfası açılacaktır.
Bu sayfanın “Yazdır” butonu ile çıktısı alınıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir.
Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda
gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler
işleme alınmayacaktır.
Başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra
yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

D- BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Sanatkâr Memur Uzman Memur Alımı 1-T.C. Kimlik numarasının yer aldığı yazılı özgeçmiş.
2. 2-Sınav ilanının “ B- ÖZEL ŞARTLAR” başlığı altındaki pozisyonlar için istenilen
öğrenim belgesi, sertifika, denklik belgesi ile mesleğe yatkınlık (SGK hizmet dökümü, bonservis
ve/veya iş yeri açma) belgelerinden gerekli olanlar.

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 

1. Sanatkâr Memur Uzman Memur Alımı Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin incelenmesi sonucu, belirtilen şartlara haiz olan
adaylar sınava katılım durumlarını, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/)
internet adresinden görüntüleyecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun
olarak başvuru yapan adaylar, uygulamalı ve mülakat sınavına girmeye hak kazanacaktır.
3. Sözleşmeli Personel Pozisyonları Listesi’nin Uzman Memur başlığındaki pozisyonlara
yapılan başvuru sayısı, alınacak kişi sayısından 20 kat ve daha fazla olması durumunda, İdare bu
sınırı aşan talepleri noter marifetiyle yapılacak çekilişle 20 kata kadar indirebilir. Noter çekiliş
sonuçları İdarenin (https://www.devtiyatro.gov.tr/resmi internet adresinde duyurulacak olup, adaylara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Reklam

F- SINAV YERİ:
Sanatkâr Memur Uzman Memur Alımı Sınavlar, Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri Gimat/ANKARA adresinde
bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde ve Atölyelerde yapılacaktır.

G- SINAV TARİHİ VE SAATİ:
Sanatkâr Memur Uzman Memur Alımı Sınav tarihleri ve saati adayların branşlarına göre e-Devlette kayıtlı mail adreslerine
gönderilecektir. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde
hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar yanlarında, Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan
sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra açılan
“Aday Başvuru Bilgileri” sayfasının çıktısını ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü
belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

H- SINAV ŞEKLİ:
1.Sanatkâr Memur Uzman Memur Alımı  Stajyer Sanatçı sınavı uygulamalı ve mülakat şeklinde yapılacak olup, adaylar
kendilerinin seçtikleri iki parça oynayacaklardır. Ayrıca müzikal ve bedensel performanslarını
gösterebilecek şekilde hazırlık yapmaları gerekmektedir.
2. Sahne Amiri, Suflör-Suflöz sınavı mülakat şeklinde yapılacaktır.
3. Kondüvit, Sahne Terzisi, Sahne Makinisti ve Sahne Işıkçısı sınavları uygulamalı ve
mülakat şeklinde yapılacaktır.

I-SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:
Sanatkâr Memur Uzman Memur Alımı Sınav komisyonu üyelerince her aday için verilecek puanlar 100 tam puan üzerinden
hesaplanacaktır. Söz konusu sınavda üyelerin adaya vermiş olduğu puanların ortalaması alınarak
adayın başarı sıralaması belirlenecektir. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı
sayılacaktır.
Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek aday ilan edilebilir. Sınavı kazanan asil
adaylardan herhangi bir nedenle sözleşme imzalanamaması halinde yedek adaylar için başarı
sırasına göre sözleşme yapılabilir. Yedek adaylara ilişkin listenin geçerliliği, sınavın açıklandığı
tarihten itibaren altı aydır. Bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir
sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Sanatkâr Memur Uzman Memur Alımı Sınavı kazanan asil ve yedek adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer
Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda
bunulduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

K- SINAV SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZ:
Sanatkâr Memur Uzman Memur Alımı İtirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde Genel Müdürlüğe
dilekçe ile bizzat veya posta ile yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar geçersiz
sayılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların itiraz
dilekçelerinde belirttikleri adreslerine gönderilecektir.
İlanen duyurulur.

 

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*