Reklam

Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 Personel Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 Personel Alım İlanını Yayınlandı. Başvurular 24.02.2022 - 04.03.2022 Tarihleri Arasındadır.

Reklam

Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 Personel Alımı Güvenlik Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen toplam 44 adet tam zamanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına alım yapılacaktır

Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 Personel Alımı Hakkında Şartlar ve Nitelikler Nelerdir? 

Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 Personel Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 Personel Alımı

 

 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.
1. Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde
Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen toplam 44
adet tam zamanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına alım yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

A) Büro Personeli (Dava Takip):

-Meslek Yüksek Okullarının Adalet
programı, Adalet Meslek Yüksekokulu
veya Hukuk Büro Yönetimi ve
Sekreterliği mezunu olmak.

Reklam

-Alınacak İl ANKARA

-2020 YILIK PSSP93 ASGARİ 70

 

B) Büro Personeli (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni):

-Meslek Yüksek Okullarının Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro
Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro
Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro
Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
Ofis Teknolojileri ve Yönetimi,
Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis
Yönetimi bölümlerinin birinden mezunu
olmak veya Önlisans mezunu olup
MEB’den onaylı en az 120 saatlik
bilgisayar sertifikası sahibi olmak

-Alınacak İller ANTALYA (1) İZMİR (1) BARTIN (1)

-2020 YILI KPSSP93 ASGARİ 70

 

C) Tekniker (Bilgisayar):

-Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar
Teknolojisi veya Bilgisayar Programcılığı
bölümü mezunu olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

-Alınacak İl İZMİR

-2020 YILI KPSSP93 ASGARİ 70

 

D) Tekniker (Harita Kadastro):

-Meslek Yüksekokulların Harita, Harita
Kadastro veya Harita Teknikerliği
bölümlerinin birinden mezun olmak.

-Alınacak İl ANKARA

-2020 YILI KPSSP93 ASGARİ 70

 

E) Tekniker (İnşaat):

-Meslek Yüksekokullarının İnşaat, İnşaat
Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi

bölümlerinin birinden mezun olmak.

-Alınacak İl MERSİN

-2020 YILI KPSSP93 ASGARİ 70

 

F) Destek Personeli (Garson):

-Meslek Liselerinin; Yiyecek İçecek
Hizmetleri Alanının Servis/Garson
bölümünden mezun olmak veya lise
mezunu olmanın yanında servis/garson
dalında ustalık veya kalfalık ya da Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı Servis
Elemanı(Garson) Sertifikasına sahip
olmak.

-Alınacak İller ANKARA (3) İZMİR (1)

-2020 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

 

G) Destek Personeli (Hizmetli):

-Lise mezunu olmak. (LÜTFEN NOT-2’Yİ OKUYUNUZ)

-Alınacak İller İSTANBUL (5) ANKARA (2) İZMİR (5) ANTALYA (5) SAMSUN (4) MERSİN (2) MUĞLA (1) HATAY (1)

-2020 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

 

Ğ) Teknisyen (Marangoz):

-Meslek Liselerinin Ahşap Teknolojileri
Alanı/Dalları veya Mobilya ve İç Mekân
Tasarımı Alanı/Dallarının birinden mezun
olmak.

-Alınacak İl ANKARA

-2020 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

 

H) Teknisyen (Tes.Tek. ve İklimlendirme):

-Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme, İklimlendirme Sistemleri,
Soğutma Sistemleri, Yapı Tesisat
Sistemleri ve Soğutma bölümünden
mezun olmak.

-Alınacak İller ANKARA (2) ANTALYA (1) İSTANBUL (1) İZMİR (1) HATAY (1)

-2020 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

 

I) Teknisyen (Motor):

-Meslek Liselerinin; Makine Teknolojisi
alanının “Makine Bakım” Motor
(Benzinli), Motor (Dizel) veya Denizcilik
Liselerinin “Makine Zabitliği”
bölümlerinin birinden mezunu olmak.

-Alınacak İl İZMİR

-2020 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

 

NOT-1: Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il tercih edilecek, birden fazla unvan ve il için tercihte
bulunulmayacaktır.
NOT-2: Destek Personeli(Hizmetli) ünvanına başvuracak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ev ve
Kurum Temizliği Kursu Belgesi’ne sahip olanlar belgelerini başvuru sistemine yükleyerek başvurularını
tamamlayacaklardır. (Destek Personeli (Hizmetli) ünvanına Ev ve Kurum Temizliği Kursu Belgesine sahip
olmayan adaylar da başvuru yapabilecektir.)

 

3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara
sahip olmak.
b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak KPSS’ye girmiş olmak.
c. Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu
almış olmak.
ç. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (04 Mart
2004 ve daha önce doğanlar başvurabilir.)

01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
(01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).
d. Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme
fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak (Bkz. 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde-1).
e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.

f. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
g. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi
isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

 

NOT: Başvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki
sorumluluklardan adaylar sorumludur.

Reklam

Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya;

evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları

(ataması yapılmış olsa dâhi) hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

 

4. BAŞVURU ESASLARI:

a. Başvurular, 24 Şubat-04 Mart 2022 tarihleri arasında sadece
https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet
kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara https://www.sg.gov.tr/ adresi üzerinden ilan edilecektir.

b. Başvurular; 24 Şubat 2022 Perşembe günü saat 14:00’de başlayıp,
04 Mart 2022 Cuma günü saat 11:00’de sona erecektir.

c. Adaylardan, 2’nci maddede yer alan tabloda yer alan bazı pozisyon unvanları için ilave belge
yüklenmesi talep edilebilir. Adaylar bu belgelerini de sisteme okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek
yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak (bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge
değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

ç. Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri
yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt dışında
öğrenim görmüş adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini de sisteme
yükleyecektir.

d. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul
edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan
adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

e. Şehit, mâlul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir
belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı
almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır. Bu belge sisteme yüklenecektir.

f. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan
başlamak üzere alım yapılacak miktarın 15 katı kadarı aday mülâkat sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
Mülâkat sınavına çağırılacak aday listeleri https://www.sg.gov.tr/ internet adresinde adaylara ilan edilecek ve tebliğ
niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.

g. Sınavlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik
Komutanlığında Sözleşmeli Personel Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam teşekküllü hastanelere sevk edileceklerdir.

(Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön
raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle
sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.) İlgili hastanelerden

“Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Personel Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.

 

5. MÜLÂKAT SINAVI TARİHLERİ, SINAV YERİ VE MÜLÂKAT SINAVI SONUÇLARI:

Mülâkat sınavı tarihleri, mülâkat sınavı yeri ve zamanı ile mülâkat sınavı sonuçları adaylara https://www.sg.gov.tr/
internet adresinden ilan edilecek ve tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile
tebligat yapılmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

 

6. BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ TAKVİM:

Başvuru Başlangıcı: 24 Şubat 2022 Saat 14:00
Başvuru Bitişi: 04 Mart 2022 Saat 11:00

 

TÜM ADAYLARIN BU İLANI EKSİKSİZ VE GÜNCEL OLARAK GÖREBİLMELERİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK
KOMUTANLIĞININ https://www.sg.gov.tr/   İNTERNET ADRESİNİ ZİYARET ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.
Bu kılavuzda yer alan bilgiler haricindeki sorularınız için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü
Telefon: 0 (312) 416 45 60

Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 Personel Alımı BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*