Reklam

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda 400 uzman erbaş alımı yapılacaktır.

Reklam

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı,  400 Uzman Erbaş Alımı, İlanı duyuruldu. Başvurular, 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında 

10.10. 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı İçin Tıklayınız

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı, Branşlar Nelerdir?  

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı

10.10. 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı İçin Tıklayınız

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı, Topçu 

Askerlik hizmetini Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil
Güvenlik Komutanlığında Topçu,
Torpidocu, Mayıncı veya Porsun
sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya
yapıyor olmak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı, Serdümen 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Askerlik hizmetini Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil
Güvenlik Komutanlığında Serdümen
sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya
yapıyor olmak.

Reklam
Reklam

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı, Motorcu 

AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN
EN AZ BİRİNİ TAŞIMANIZ
GEREKMEKTEDİR:
– Askerlik hizmetini Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil
Güvenlik Komutanlığının yüzer
unsurlarında (Gemi/Bot vb.) Motorcu
sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya
yapıyor olmak veya
– Meslek Liselerinin; Gemi
Makineleri veya Denizcilik/Makine
Zabitliği bölümü mezunu olup,
askerlik hizmetini yapmış veya
yapıyor olmak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Elektrikçi

Askerlik hizmetini Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil
Güvenlik Komutanlığının yüzer
unsurlarında (Gemi/Bot vb.)
Elektrikçi sınıf/branş/ihtisasında
yapmış veya yapıyor olmak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı, İkmal

AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN
EN AZ BİRİNİ TAŞIMANIZ
GEREKMEKTEDİR:
– Meslek Yüksekokullarının
Aşçılık bölümü mezunu veya,
– Meslek Liselerinin
Aşçı/Aşçılık/Mutfak bölümü mezunu
olup, askerlik hizmetini yapmış veya
yapıyor olmak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı, Kurbağa adam  

Askerlik hizmetini Deniz
Kuvvetleri Komutanlığında
Kurbağaadam sınıf/branş/ihtisasında
yapmış ya da yapıyor olmak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı, Şoför

Yeni tip sürücü belgelerinde
“DE” sınıfı ehliyeti bulunup, askerlik
hizmetini yapmış veya yapıyor olmak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı, Muhafız 

Askerlik hizmetini Sahil
Güvenlik Komutanlığı veya Deniz
Kuvvetleri Komutanlığında Muhafız
yada Deniz Piyade sınıf/branş/
ihtisasında yapmış veya yapıyor
olmak.

NOT-1: Asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve herhangi bir şekilde 25 metre yüzebilme.
NOT-2: Su üzerinde elleri kullanmadan 2 dakika sabit durabilme, 50 metre kurbağalama
yüzebilme, 50 metre yan stilde yüzebilme, 50 metre serbest yüzebilme, 4 metre derinliğe serbest
dalarak manken çıkarma ve su altına dalarak en az 20 metre ilerleyebilme.
NOT-3: Adayların yukarıdaki tablodaki gerekleri karşılamanın yanı sıra, bu kılavuzun 3’üncü
maddesinde yer alan başvuru şartlarının tamamını da sağlaması gerekmektedir.
NOT-4: Başvurusunu terhis belgesindeki askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre yapan adayların,
terhis belgelerinde sınıf/branş/ihtisas kodlarının açık isimlerinin de yazması değerlendirme
yönünden önem arz etmektedir. Terhis belgesinde sadece sınıf/branş/ihtisas kodu yazan adayların
başvuruları değerlendirilemeyecek ve bu husustaki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.
NOT-5: Doldurulamayan kontenjan/kontenjanlar, S.G.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda
belirlenecek diğer branş/branşlara aktarılabilecektir.
NOT-6 Topçu, Serdümen, Motorcu, Elektrikçi, İkmal, Kurbağaadam ve Şoför branşına
başvuruda bulunacak adaylara sayfa-13’teki testler uygulanacaktır.
NOT-7: Muhafız branşı uzman erbaşlar Deniz Güvenlik Timlerinde görev yapmak üzere yüzer
birliklerde de istihdam edilebileceklerdir. Muhafız branşına başvuru yapan adaylara sayfa-14’teki
fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri uygulanacaktır.
NOT-8: İkmal branşı adaylar Kamarot görevi de yapacaktır.
NOT-9: Topçu, Serdümen, Motorcu, Elektrikçi ve Muhafız branşlarına başvuruda bulunup,
yapılan sınavlarda başarılı olan adayların sevk edilecekleri hastanelerden “UZMAN ERBAŞ
OLUR” kararına ilave olarak “KOMANDO OLUR” kararlı sağlık raporu da almaları
gerekmektedir.

10.10. 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı İçin Tıklayınız

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı, Şartlar Nelerdir?  

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliğine dayanılarak, bu kılavuzda
belirlenen şartlara haiz adaylardan Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı bulunan branşlarda
uzman erbaş alımı yapılmaktadır.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı, BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise mezunu olmak,
c. 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve
daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor
olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi
üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis
olanlar),
e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik
tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’te yer alan
“UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu
belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve
müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha
sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve
sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2022
yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra
doğmuş olanlar başvurabilir),
g. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil),
uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm
adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından
sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada
olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),
h. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi
feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki
şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er
Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile
J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı
feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi)
iptal edilmektedir,
ı. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki
kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında
başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
i. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
j. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından
otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mâhkum olmamak, affa veya zaman
aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi,
bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile
hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı, Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve
nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek
kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar,
amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan
suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,
l. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi,
yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
m. Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre)
uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla
kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği
hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün
içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu
raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek
raporlar dikkate alınmayacaktır.),
n. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan
tablodaki şartları karşılamak),
o. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de yer alan boy ve kilo oranları
tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy,
çıplak ayakla ölçülür.).
4. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
a. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için (sözleşmeli erler dâhil), Uzman Erbaş
Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’te yer alan “UZMAN ERBAŞ
OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ” adayın ilk amirine yapacağı müracaat doğrultusunda
ilgili birlik komutanı tarafından doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.
b. Olumlu olarak doldurulan nitelik belgesi; sınav/seçim aşamalarına gelirken ilgili personele
teslim edilmek üzere adayın kendisine kapalı zarf içerisinde (imzalı ve mühürlü) ve zarfı
açmayacağı hususu tebliğ edilerek teslim edilecek (varsa RDM kayıtları ve disiplin ceza
kararları/mahkeme kararları ile birlikte), olumsuz nitelik belgesi doldurulan adaylar sınavlara
gönderilmeyecektir.
c. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adayların nitelik belgeleri, acemi eğitimi
gördükleri eğitim birlikleri tarafından hazırlanacaktır.
ç. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuran adaylara sınavlar ve sağlık raporu işlemleri
süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir. Ayrıca, adayların sınavlara nüfus cüzdanı ve
askeri kimlik kartları ile iştirak etmeleri

10.10. 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı İçin Tıklayınız

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı BAŞVURU YÖNTEMİ 

Başvurular, 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında sadece https://www.sg.gov.tr/sgkligi-2022-yili-uzman-erbas-alimi-basvurusu   veya   https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden
e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan
edilecektir.
b. Başvurular; 18 Nisan 2022 saat 14:00’de başlayıp, 25 Nisan 2021 saat 11:00’de sona
erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz

Reklam

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Polis Nasıl Olunur

Astsubay Nasıl Olunur

Uzman Çavuş Nasıl Olunur

Sözleşmeli Er Nasıl Olunur 

SAT Komandosu Nasıl Olunur

JÖH NASIL OLUNUR

JÖAK NASIL OLUNUR 

PÖH NASIL OLUNUR

BORDO BERELİ NASIL OLUNUR 

PMYO Nedir Girmek İçin Şartlar Nelerdir

Bedelli Askerlik Kaç TL Oldu ?

Askeri Rütbeler Nelerdir ?

*****Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ****

Gelişmelerden Haberdar Olmak İçin https://www.kamu724.com/askeri-personel/

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*