Sağlık ve Destek Personel Alımı Yapılacaktır.

Üniversitemiz Birimlerinde Çalıştırılmak üzere 200 adet Sözleşmeli Personel Alınacaktır.

Sağlık ve Destek Personel Alımı Yapılacaktır.

Kapsayan 200 Personel Alım İlanı Duyuruldu.
2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 200 adet Sözleşmeli Personel

Sağlık ve Destek Personel Alımı İçin Meslek Dalları 

Hemşire, Biyolog (Viroloji), Biyolog (Patoloji), Biyolog (İmmünoloji) Biyolog (Biyokimya), 

Laborant, Sağlık Teknikeri(Anestezi) ,Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) Sağlık Teknikeri (Pataloji)    

Sağlık Teknikeri (Radyoloji) Sağlık Teknikeri (Radyoloji-DSA) Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) 

Destek Personeli (Hastabakıcı), Destek Personeli (Temizlik Personeli) Alımları Yapılacaktır.

Sağlık ve Destek Personel Alımı

biyokimya personel alımı

Sağlık ve Destek Personel Alımı

Sağlık ve Destek Personel Alımı İçin Şarları Nelerdir

Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.
Özel Şartlar:
Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına
dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kazanan adaylardan
Tam teşekküllü hastaneden alınacak nöbet usulünde çalışmasında sakınca yoktur ibareli sağlık
raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Başvuru işlemleri 21.10.2021 – 04.11.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Adayların https://gazi.edu.tr/   veya     https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak
pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini
tamamlaması gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile
alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması
durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. Sadece Destek Personeli pozisyona başvuran
adaylar mezuniyet belgesini veya diplomasını taratarak sisteme yükleyeceklerdir. Ayrıca
ÖZGELİR bütçesine müracaat edecek Destek Personeli MEB onaylı Hijyen Belgesini taratarak
sisteme yükleyeceklerdi.

Sağlık ve Destek Personel Alımı İletişimi

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06560 Emniyet Mahallesi Bandırma Caddesi No:6/1 Yenimahalle – ANKARA
Tel: 0(312) 202 20 00 Fax: 0(312) 221 32 02

200 PERSONEL İÇİN BAŞVURU KILAVUZU DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.