Reklam

Sağlık Personeli Alımı Balıkesir Üniversitesine

Aşağıda belirtilen pozisyonlara 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Sağlık personeli Alımı Balıkesir Üniversitesine Faklı Branşta 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sağlık personeli Alımı Balıkesir Üniversitesine Aranacak Nitelikler Nelerdir?  

Eczacı Alımı, Hemşire Alımı, Ebe Alımı, Röntgen
Teknisyeni Alımı, Sağlık Teknikeri Alımı, Diğer Sağlık Personeli Alımı Yapılacaktır.

Sağlık Personeli Alımı Balıkesir Üniversitesine

Sağlık Personeli Alımı Balıkesir Üniversitesine 

Eczacı Personel Alımı  

Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak.
* KPSS şartı aranmamaktadır.

Hemşire Personel Alımı 

* Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden
mezun olmak.
* 2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
* Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşire olarak en az 1 yıl
çalışmış olduğunu belgelendirmek.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

* Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden
mezun olmak.
* Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına
sahip olmak veya kamu ya da özel hastanelerde yoğun bakım
hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
* 2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
* Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına
sahip olmak veya kamu ya da özel hastanelerde yoğun bakım
hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
* Sağlık Bakanlığı onaylı Ameliyathane Hemşireliği Sertifikasına sahip
olmak veya kamu ya da özel hastanelerde ameliyathane hemşiresi
olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Sağlık Personeli Alımı Balıkesir Üniversitesine Ebe personel Alımı

* Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Lisans Programından mezun
olmak.
* 2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Röntgen Teknisyeni personeli Alımı 

* Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak

Sağlık Teknikeri Personeli Alımı  

* Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak

* Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans
Programından mezun olmak.
* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak

Diğer Sağlık Personeli Alımı 

* Yükseköğretim Kurumlarının Eczane Teknikerliği veya Eczane
Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak

* Yükseköğretim Kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Önlisans
Programından mezun olmak.
* Sağlık Bakanlığı Perfüzyonistlik Eğitimi ve Yetki Belgesine sahip
olmak.
* Kamu veya özel hastanelerde en az 1 yıl perfüzyonist olarak çalışmış
olduğunu belgelendirmek.
* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR? 

Reklam

Genel Şartlar
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı
aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla
olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına
göre belirlenecektir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir

Sağlık Personeli Alımı Balıkesir Üniversitesine BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

Reklam

http://www.balikesir.edu.tr/site/birim-duyuru/personel-daire-baskanligi-9022  (Buradan ulaşabilirsiniz.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda
bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran
adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün
içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu veya şahsen yapacaklardır. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan
başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Sağlık Personeli Alımı Balıkesir Üniversitesine BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR? 

1- Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi.
5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/
sertifika.
6- SGK prim günlerini gösterir belge

İLETİŞİM BİLGİLERİ
0 266 612 14 00 Dahili: 101420-101432- 101454-101455-101418
Mail Adresi: [email protected] 

Sağlık Personeli Alımı Balıkesir Üniversitesine BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*