Reklam

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alımı

Kütahya Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 13 sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır.

Reklam

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alımı, Kütahya, Kamu Üniversitesine Personel Alımı, 13 Sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?

Sağlık Tekniker Alımı, Hemşire Alımı, Diğer Sağlık Personeli Alımı, Destek Personeli Alımı, Koruma ve
Güvenlik Görevlisi Alımı, Yapılacaktır.  

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alımı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
8- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi
bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.
10- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
kadroya başvuru yapamayacaktır.
11- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
12- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
13-Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alımı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alımı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
14- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
15- KPSS’ de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır,
16- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
17- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ  

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Yeri/Adresi: 

Reklam

Başvurular https://www.ksbu.edu.tr/Website/Contents.aspx?PageID=7604&LangID=1
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı
yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya /Merkez.
Başvuru Tarihleri : Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web
sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen
veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda
yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı, Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
2-Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alımı, Başvuru formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5- Fotoğraf, (1 adet)
6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için)
7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
9- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
10- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma
Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
11- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı
Açık Rıza Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler
Üniversitemiz web  adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının
ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim
etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla
yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Reklam

Başvurular https://www.ksbu.edu.tr/Website/Contents.aspx?PageID=7604&LangID=1

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*