Sağlık Bakanlığı Kamu Personel Alımı Yapılacağı Açıklandı

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere Bilişim Alanında Toplam 15 Personel Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanlığı Kamu Personel Alımı  Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünde Bilişim Alanında Alım  Yapılacağı Açıklandı

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam
edilmek üzere sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 15 (on beş)
sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI (GENEL) HAKKINDA DETAYLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak
b) Fakültelerin 4 (dört) yıllık yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan 4 (dört) yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,
fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile
matematik, istatistik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt
sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin
kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 (iki) katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en
az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657
sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
tabi sözleşmeli statüdeki hizmetlerle özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde
bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla
güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek
f) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış (yapmış), ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden
muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak
h) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak
i) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak

BAŞVURU ŞARTLARI (ÖZEL) HAKKINDA DETAYLAR

tablo1
tablo2
tablo3
tablo4
Sağlık Bakanlığı Kamu Personel Alımı 
Sağlık Bakanlığı Kamu Personel Alımı 
tablo7
Sağlık Bakanlığı Kamu Personel Alımı 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ 

 

– Adaylar, başvurularını 08/11/2021 – 26/11/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Sağlık
Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi
üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içerisinde şahsen veya posta yolu ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir
– Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birini seçebilirler
– İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

Sağlık Bakanlığı Kamu Personel Alımı 15 (on beş) sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacaktır

İlgili kuruma Başvuruları için belgeler Aşağıdaki gibi olmalıdır

a) https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/41828/0/ozgecmisdoc.doc internet adresi üzerinden indirilerek
doldurulacak fotoğraflı CV (özgeçmiş)
b) Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (E-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen
sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir)
c) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden
mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında
“Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle (mutlaka)
yüklemeleri gerekir (E-devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunanların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)
d) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (e-devletten alınan üzerinde barkod ve
doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir). Mesleki tecrübe
sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile
mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir
e) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge
(transkript, sertifika gibi belgeler)
f) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar
g) Mülakat sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan “akıl ve ruh sağlığı yerindedir raporu” istenilecektir

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.