Reklam

Sağlık Bakanlığı 11317 Sürekli İşçi Alımı

TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Reklam

Sağlık Bakanlığı 11317 Sürekli İşçi Alımı  Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında Aşağıdaki ilan yazımız içindeki İŞKUR linkten üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz. 

 

Sağlık Bakanlığı 11317 Sürekli İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Sağlık Bakanlığı 11317 Sürekli İşçi Alımı

1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11.317
sürekli işçi alımı yapılacaktır.
2. Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce iş bu ilan metninde belirtilen
açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda
belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları
gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait
olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden
doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
3. İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında
elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde, alımların il düzeyinde
karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
5. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe
başvuru yapacaktır.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların, ilan edilen kadrolara
müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları
yapılmayacaktır.
7. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir.
İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne
göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri
arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek
aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.
8. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler,
atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için
adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

9. Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların
atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip
olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine
yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal
edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri
süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
10. Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi
içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp
da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve
başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve
başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını
taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir
aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde
sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak
suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar”
ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil
etmeyecektir.
12. Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)
mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecektir.
13. Halihazırda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev
yapanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. İş bu ilan
metninin 2 nci maddesinde belirtilmesine rağmen çalıştığını belirtmeyerek başvuru
yapan adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza isimleri bildirilse dahi kuraya
alınmayacaklardır.
14. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği
bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.
15. Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

 BAŞVURU ŞARTLARI 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sağlık Bakanlığı 11.317 Sürekli İşçi Alımı  Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum
ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı
uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
4. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (28/11/1982 ve daha
sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru
tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla
sahip olmak.
6. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya
hak kazanan adaylardan istenecektir).
7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip
olmak.
8. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince
arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
9. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara
ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin
(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
*Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan
sorgulaması yapabilirler.
Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

Reklam

Sağlık Bakanlığı 11317 Sürekli İşçi Alımı

Sağlık Bakanlığı İlan Listesi

İLMESLEKİLAN NO
ADANAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007170798
ADANABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171140
ADANAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171466
ADANABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007171619
ADANATemizlik Görevlisi00007173095
ADANAHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007173694
ADANAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007173927
ADANAMarangoz00007174231
ADANAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176267
ADANAElektrikçi (Genel)00007177427
ADIYAMANİnşaat Boyacısı/Boyacı00007170854
ADIYAMANBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171158
ADIYAMANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171564
ADIYAMANTemizlik Görevlisi00007173133
ADIYAMANHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007173708
ADIYAMANKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007173943
ADIYAMANMarangoz00007174294
ADIYAMANÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176284
ADIYAMANElektrikçi (Genel)00007177930
AFYONKARAHİSARBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171170
AFYONKARAHİSARIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171491
AFYONKARAHİSARİnşaat Boyacısı/Boyacı00007171495
AFYONKARAHİSARBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007171628
AFYONKARAHİSARTemizlik Görevlisi00007173145
AFYONKARAHİSARHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007173719
AFYONKARAHİSARKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174201
AFYONKARAHİSARMarangoz00007174315
AFYONKARAHİSARÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176295
AĞRIBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171179
AĞRIBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007171631
AĞRIIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171588
AĞRIİnşaat Boyacısı/Boyacı00007171679
AĞRITemizlik Görevlisi00007173158
AĞRIHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007173726
AĞRIKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174249
AĞRIMarangoz00007174388
AĞRIÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176401
AĞRIElektrikçi (Genel)00007177932
AMASYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171317
AMASYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171615
AMASYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007171642
AMASYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007171815
AMASYATemizlik Görevlisi00007173177
AMASYAHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007173738
AMASYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174292
AMASYAMarangoz00007174401
AMASYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176414
AMASYAElektrikçi (Genel)00007177947
ANKARABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171324
ANKARAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007171833
ANKARATemizlik Görevlisi00007173193
ANKARAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173645
ANKARAHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007175187
ANKARAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175986
ANKARAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178788
ANKARAElektrikçi (Genel)00007178861
ANTALYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171338
ANTALYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171626
ANTALYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007171821
ANTALYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007171848
ANTALYATemizlik Görevlisi00007173307
ANTALYAHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007173743
ANTALYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174303
ANTALYAMarangoz00007174407
ANTALYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176425
ANTALYAElektrikçi (Genel)00007177955
ARTVİNBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171352
ARTVİNIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171639
ARTVİNBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007171852
ARTVİNİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172012
ARTVİNTemizlik Görevlisi00007173338
ARTVİNHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007173762
ARTVİNKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174348
ARTVİNÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176436
ARTVİNElektrikçi (Genel)00007177960
AYDINBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171476
AYDINIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171648
AYDINBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007171856
AYDINTemizlik Görevlisi00007173345
AYDINHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007173767
AYDINKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174356
AYDINMarangoz00007174423
AYDINÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176440
AYDINElektrikçi (Genel)00007177966
BALIKESİRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171484
BALIKESİRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171744
BALIKESİRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007171863
BALIKESİRİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172016
BALIKESİRTemizlik Görevlisi00007173355
BALIKESİRHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007173774
BALIKESİRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174362
BALIKESİRMarangoz00007174428
BALIKESİRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176447
BALIKESİRElektrikçi (Genel)00007177983
BİLECİKBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171719
BİLECİKIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171864
BİLECİKBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007171886
BİLECİKİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172052
BİLECİKTemizlik Görevlisi00007173440
BİLECİKHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174095
BİLECİKKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174392
BİLECİKMarangoz00007174448
BİLECİKÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176469
BİLECİKElektrikçi (Genel)00007178017
BİNGÖLBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171728
BİNGÖLIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171868
BİNGÖLBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007171892
BİNGÖLİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172058
BİNGÖLTemizlik Görevlisi00007173458
BİNGÖLHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174199
BİNGÖLKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174429
BİNGÖLMarangoz00007174455
BİNGÖLÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176474
BİNGÖLElektrikçi (Genel)00007178020
BİTLİSBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171658
BİTLİSTemizlik Görevlisi00007173466
BİTLİSKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174447
BİTLİSÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176479
BİTLİSHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007177635
BOLUBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171664
BOLUIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171878
BOLUBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007171998
BOLUİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172070
BOLUTemizlik Görevlisi00007173473
BOLUHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174208
BOLUKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174468
BOLUMarangoz00007174471
BOLUÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176488
BOLUElektrikçi (Genel)00007178030
BURDURBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171753
BURDURBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172033
BURDURİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172080
BURDURTemizlik Görevlisi00007173516
BURDURHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174203
BURDURMarangoz00007174488
BURDURKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174620
BURDURÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176490
BURDURElektrikçi (Genel)00007178034
BURSABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171763
BURSAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171885
BURSABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172056
BURSAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172089
BURSATemizlik Görevlisi00007173530
BURSAHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174214
BURSAMarangoz00007174626
BURSAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174636
BURSAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176497
BURSAElektrikçi (Genel)00007178036
ÇANAKKALEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171802
ÇANAKKALEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171946
ÇANAKKALEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172061
ÇANAKKALEİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172202
ÇANAKKALETemizlik Görevlisi00007173547
ÇANAKKALEHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174229
ÇANAKKALEMarangoz00007174631
ÇANAKKALEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174662
ÇANAKKALEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176505
ÇANAKKALEElektrikçi (Genel)00007178457
ÇANKIRIBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171812
ÇANKIRITemizlik Görevlisi00007173557
ÇANKIRIHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174237
ÇANKIRIKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174671
ÇANKIRIÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176510
ÇORUMIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171958
ÇORUMBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007172005
ÇORUMBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172066
ÇORUMİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172209
ÇORUMTemizlik Görevlisi00007173568
ÇORUMHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174273
ÇORUMMarangoz00007174638
ÇORUMKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174685
ÇORUMÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176512
ÇORUMElektrikçi (Genel)00007178464
DENİZLİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172030
DENİZLİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172074
DENİZLİİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172213
DENİZLİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007172219
DENİZLİTemizlik Görevlisi00007173577
DENİZLİHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174276
DENİZLİMarangoz00007174644
DENİZLİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174692
DENİZLİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176521
DENİZLİElektrikçi (Genel)00007178466
DİYARBAKIRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172041
DİYARBAKIRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172085
DİYARBAKIRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007172127
DİYARBAKIRİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172223
DİYARBAKIRTemizlik Görevlisi00007173589
DİYARBAKIRHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174287
DİYARBAKIRMarangoz00007174670
DİYARBAKIRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174705
DİYARBAKIRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176531
DİYARBAKIRElektrikçi (Genel)00007178470
EDİRNEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172060
EDİRNEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007172167
EDİRNEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172226
EDİRNEİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172251
EDİRNETemizlik Görevlisi00007173622
EDİRNEHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174296
EDİRNEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174756
EDİRNEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176540
EDİRNEElektrikçi (Genel)00007178672
ELAZIĞIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172075
ELAZIĞBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007172173
ELAZIĞBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172236
ELAZIĞİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172269
ELAZIĞTemizlik Görevlisi00007173700
ELAZIĞHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174301
ELAZIĞMarangoz00007174683
ELAZIĞKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174768
ELAZIĞÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176543
ELAZIĞElektrikçi (Genel)00007178675
ERZİNCANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172082
ERZİNCANİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172273
ERZİNCANBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172280
ERZİNCANBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007172340
ERZİNCANTemizlik Görevlisi00007173713
ERZİNCANHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174306
ERZİNCANMarangoz00007174691
ERZİNCANKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174776
ERZİNCANÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176550
ERZİNCANElektrikçi (Genel)00007178680
ERZURUMIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172105
ERZURUMBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172292
ERZURUMİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172319
ERZURUMBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007172344
ERZURUMTemizlik Görevlisi00007173728
ERZURUMHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174311
ERZURUMMarangoz00007174707
ERZURUMKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174785
ERZURUMÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176561
ERZURUMElektrikçi (Genel)00007178685
ESKİŞEHİRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172111
ESKİŞEHİRİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172328
ESKİŞEHİRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007172352
ESKİŞEHİRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173438
ESKİŞEHİRTemizlik Görevlisi00007173752
ESKİŞEHİRHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174314
ESKİŞEHİRMarangoz00007174718
ESKİŞEHİRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174809
ESKİŞEHİRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176570
ESKİŞEHİRElektrikçi (Genel)00007178688
GAZİANTEPIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172218
GAZİANTEPBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172300
GAZİANTEPİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172335
GAZİANTEPBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007172370
GAZİANTEPTemizlik Görevlisi00007173770
GAZİANTEPHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174319
GAZİANTEPMarangoz00007174724
GAZİANTEPKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174818
GAZİANTEPÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176574
GAZİANTEPElektrikçi (Genel)00007178692
GİRESUNIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172125
GİRESUNBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172307
GİRESUNBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007172400
GİRESUNİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172362
GİRESUNTemizlik Görevlisi00007173783
GİRESUNHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174328
GİRESUNMarangoz00007174731
GİRESUNKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174832
GİRESUNÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176577
GİRESUNElektrikçi (Genel)00007178696
GÜMÜŞHANEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172143
GÜMÜŞHANEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172317
GÜMÜŞHANEİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172372
GÜMÜŞHANEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007172386
GÜMÜŞHANETemizlik Görevlisi00007173788
GÜMÜŞHANEHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174333
GÜMÜŞHANEMarangoz00007174816
GÜMÜŞHANEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174856
GÜMÜŞHANEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176588
GÜMÜŞHANEElektrikçi (Genel)00007178710
HAKKARİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172285
HAKKARİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172321
HAKKARİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007172412
HAKKARİİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172381
HAKKARİTemizlik Görevlisi00007173796
HAKKARİHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174341
HAKKARİMarangoz00007174822
HAKKARİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174863
HAKKARİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176700
HAKKARİElektrikçi (Genel)00007178717
HATAYIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172298
HATAYBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172327
HATAYİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172393
HATAYBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007172509
HATAYTemizlik Görevlisi00007173905
HATAYHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174347
HATAYMarangoz00007174830
HATAYKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174868
HATAYÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176705
HATAYElektrikçi (Genel)00007178721
ISPARTAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172334
ISPARTABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172345
ISPARTAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172503
ISPARTATemizlik Görevlisi00007173922
ISPARTAHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174361
ISPARTAMarangoz00007174855
ISPARTAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174892
ISPARTABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175725
ISPARTAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176717
ISPARTAElektrikçi (Genel)00007178795
MERSİNBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172997
MERSİNIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173061
MERSİNİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173591
MERSİNTemizlik Görevlisi00007174614
MERSİNHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174762
MERSİNMarangoz00007175085
MERSİNKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175825
MERSİNBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175947
MERSİNÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178408
MERSİNElektrikçi (Genel)00007178846
İSTANBULBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172351
İSTANBULIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172186
İSTANBULİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173302
İSTANBULTemizlik Görevlisi00007173934
İSTANBULHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174365
İSTANBULMarangoz00007174879
İSTANBULKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175002
İSTANBULBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175737
İSTANBULÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176723
İSTANBULElektrikçi (Genel)00007178799
İZMİRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172355
İZMİRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172359
İZMİRİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173322
İZMİRTemizlik Görevlisi00007173949
İZMİRHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174372
İZMİRMarangoz00007174884
İZMİRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175019
İZMİRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175746
İZMİRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176747
İZMİRElektrikçi (Genel)00007178801
KARSBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172388
KARSIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172391
KARSİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173389
KARSTemizlik Görevlisi00007174211
KARSHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174609
KARSMarangoz00007175005
KARSKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175089
KARSBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175787
KARSÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178352
KARSElektrikçi (Genel)00007178807
KASTAMONUBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172392
KASTAMONUIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172499
KASTAMONUİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173397
KASTAMONUTemizlik Görevlisi00007174224
KASTAMONUHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174615
KASTAMONUMarangoz00007175014
KASTAMONUKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175097
KASTAMONUBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175795
KASTAMONUÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178355
KASTAMONUElektrikçi (Genel)00007178810
KAYSERİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172498
KAYSERİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172513
KAYSERİİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173420
KAYSERİTemizlik Görevlisi00007174233
KAYSERİHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174619
KAYSERİMarangoz00007175021
KAYSERİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175117
KAYSERİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175802
KAYSERİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178362
KAYSERİElektrikçi (Genel)00007178812
KIRKLARELİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172427
KIRKLARELİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172877
KIRKLARELİİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173450
KIRKLARELİTemizlik Görevlisi00007174295
KIRKLARELİHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174633
KIRKLARELİMarangoz00007175034
KIRKLARELİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175140
KIRKLARELİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175820
KIRKLARELİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178367
KIRKLARELİElektrikçi (Genel)00007178821
KIRŞEHİRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172430
KIRŞEHİRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172895
KIRŞEHİRİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173459
KIRŞEHİRTemizlik Görevlisi00007174435
KIRŞEHİRHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174640
KIRŞEHİRMarangoz00007175042
KIRŞEHİRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175151
KIRŞEHİRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175831
KIRŞEHİRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178372
KIRŞEHİRElektrikçi (Genel)00007178823
KOCAELİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172533
KOCAELİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172969
KOCAELİİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173470
KOCAELİTemizlik Görevlisi00007174444
KOCAELİHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174654
KOCAELİMarangoz00007175060
KOCAELİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175174
KOCAELİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175853
KOCAELİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178381
KOCAELİElektrikçi (Genel)00007178831
KONYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172537
KONYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172975
KONYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173551
KONYATemizlik Görevlisi00007174456
KONYAHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174721
KONYAMarangoz00007175066
KONYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175186
KONYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175859
KONYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178384
KONYAElektrikçi (Genel)00007178839
KÜTAHYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172450
KÜTAHYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172985
KÜTAHYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173560
KÜTAHYATemizlik Görevlisi00007174467
KÜTAHYAHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174733
KÜTAHYAMarangoz00007175072
KÜTAHYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175369
KÜTAHYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175869
KÜTAHYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178388
KÜTAHYAElektrikçi (Genel)00007178835
MALATYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172940
MALATYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173020
MALATYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173570
MALATYATemizlik Görevlisi00007174476
MALATYAHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174743
MALATYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175790
MALATYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175881
MALATYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178397
MALATYAElektrikçi (Genel)00007178840
MANİSABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172950
MANİSAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173029
MANİSAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173572
MANİSATemizlik Görevlisi00007174489
MANİSAHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174751
MANİSAMarangoz00007175078
MANİSAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175807
MANİSABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175906
MANİSAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178401
KAHRAMANMARAŞBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172365
KAHRAMANMARAŞIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172368
KAHRAMANMARAŞİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173333
KAHRAMANMARAŞTemizlik Görevlisi00007174081
KAHRAMANMARAŞHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174487
KAHRAMANMARAŞMarangoz00007174885
KAHRAMANMARAŞKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175024
KAHRAMANMARAŞBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175750
KAHRAMANMARAŞÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178334
MARDİNBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172956
MARDİNIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173039
MARDİNİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173581
MARDİNTemizlik Görevlisi00007174605
MARDİNHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174755
MARDİNMarangoz00007175082
MARDİNKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175818
MARDİNBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175938
MARDİNÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178405
MARDİNElektrikçi (Genel)00007178842
MUĞLABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173002
MUĞLAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173080
MUĞLAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173597
MUĞLATemizlik Görevlisi00007174618
MUĞLAHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174765
MUĞLAMarangoz00007175092
MUĞLAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175829
MUĞLABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175971
MUĞLAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178413
MUĞLAElektrikçi (Genel)00007178850
MUŞBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173010
MUŞIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173083
MUŞTemizlik Görevlisi00007174635
MUŞHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174781
MUŞMarangoz00007175098
MUŞKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175837
MUŞBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175985
MUŞÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178421
MUŞElektrikçi (Genel)00007178858
NEVŞEHİRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173014
NEVŞEHİRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173090
NEVŞEHİRİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173611
NEVŞEHİRTemizlik Görevlisi00007174650
NEVŞEHİRHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174794
NEVŞEHİRMarangoz00007175106
NEVŞEHİRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175840
NEVŞEHİRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175991
NEVŞEHİRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178434
NEVŞEHİRElektrikçi (Genel)00007178755
NİĞDEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173143
NİĞDEİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173619
NİĞDETemizlik Görevlisi00007174663
NİĞDEHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174804
NİĞDEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175845
NİĞDEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176122
NİĞDEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178438
NİĞDEElektrikçi (Genel)00007178747
ORDUBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173017
ORDUIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173148
ORDUTemizlik Görevlisi00007174668
ORDUHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174814
ORDUMarangoz00007175115
ORDUKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175852
ORDUBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176127
ORDUÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178448
ORDUElektrikçi (Genel)00007178741
RİZEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173052
RİZEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173166
RİZEİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173638
RİZETemizlik Görevlisi00007174694
RİZEHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174829
RİZEMarangoz00007175127
RİZEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175868
RİZEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176139
RİZEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178456
RİZEElektrikçi (Genel)00007178728
SAKARYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173173
SAKARYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173188
SAKARYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173646
SAKARYATemizlik Görevlisi00007174701
SAKARYAHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174891
SAKARYAMarangoz00007175132
SAKARYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175911
SAKARYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176141
SAKARYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178459
SAKARYAElektrikçi (Genel)00007178709
SAMSUNIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173178
SAMSUNBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173194
SAMSUNİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173691
SAMSUNTemizlik Görevlisi00007174712
SAMSUNHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007175017
SAMSUNMarangoz00007175136
SAMSUNKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175914
SAMSUNBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176146
SAMSUNÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178468
SAMSUNElektrikçi (Genel)00007178702
SİİRTBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173303
SİİRTIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173311
SİİRTİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173740
SİİRTTemizlik Görevlisi00007174726
SİİRTHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007175036
SİİRTMarangoz00007175142
SİİRTKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175916
SİİRTBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176192
SİİRTÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178473
SİİRTElektrikçi (Genel)00007178690
SİNOPBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173310
SİNOPIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173378
SİNOPİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173749
SİNOPTemizlik Görevlisi00007174739
SİNOPHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007175043
SİNOPMarangoz00007175147
SİNOPKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175921
SİNOPBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176201
SİNOPÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178622
SİNOPElektrikçi (Genel)00007178686
SİVASBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173313
SİVASIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173460
SİVASİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173755
SİVASTemizlik Görevlisi00007174754
SİVASHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007175062
SİVASMarangoz00007175159
SİVASKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175926
SİVASBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176205
SİVASÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178630
SİVASElektrikçi (Genel)00007178677
TEKİRDAĞBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173336
TEKİRDAĞIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173533
TEKİRDAĞİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173787
TEKİRDAĞTemizlik Görevlisi00007174778
TEKİRDAĞHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007175133
TEKİRDAĞKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175935
TEKİRDAĞBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176221
TEKİRDAĞElektrikçi (Genel)00007178489
TEKİRDAĞÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178650
TOKATBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173342
TOKATIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173548
TOKATİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173790
TOKATTemizlik Görevlisi00007174791
TOKATHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007175139
TOKATMarangoz00007175178
TOKATKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175941
TOKATBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176226
TOKATElektrikçi (Genel)00007178481
TOKATÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178657
TRABZONBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173350
TRABZONIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173563
TRABZONİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173795
TRABZONTemizlik Görevlisi00007174805
TRABZONHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007175143
TRABZONMarangoz00007175185
TRABZONKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175945
TRABZONBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176230
TRABZONElektrikçi (Genel)00007178477
TRABZONÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178664
TUNCELİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173359
TUNCELİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173575
TUNCELİİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173906
TUNCELİTemizlik Görevlisi00007174820
TUNCELİHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007175150
TUNCELİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175951
TUNCELİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176234
TUNCELİElektrikçi (Genel)00007178475
TUNCELİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178671
ŞANLIURFABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173326
ŞANLIURFAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173491
ŞANLIURFAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173777
ŞANLIURFATemizlik Görevlisi00007174764
ŞANLIURFAHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007175071
ŞANLIURFAMarangoz00007175166
ŞANLIURFAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175928
ŞANLIURFABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176209
ŞANLIURFAElektrikçi (Genel)00007178599
ŞANLIURFAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178635
UŞAKBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173369
UŞAKIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173580
UŞAKİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173909
UŞAKTemizlik Görevlisi00007174865
UŞAKMarangoz00007175191
UŞAKKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175957
UŞAKBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176237
UŞAKHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007177638
UŞAKElektrikçi (Genel)00007178467
UŞAKÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178676
VANBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173374
VANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173588
VANİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173915
VANTemizlik Görevlisi00007174871
VANHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007175158
VANMarangoz00007175200
VANKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175960
VANBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176246
VANElektrikçi (Genel)00007177450
VANÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178683
YOZGATBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173407
YOZGATIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173613
YOZGATİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173930
YOZGATTemizlik Görevlisi00007175032
YOZGATHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007175169
YOZGATMarangoz00007175209
YOZGATKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175976
YOZGATBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176257
YOZGATElektrikçi (Genel)00007177428
YOZGATÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178697
ZONGULDAKBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173416
ZONGULDAKIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173633
ZONGULDAKİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173939
ZONGULDAKTemizlik Görevlisi00007175044
ZONGULDAKHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007175177
ZONGULDAKMarangoz00007175210
ZONGULDAKKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175982
ZONGULDAKBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176264
ZONGULDAKElektrikçi (Genel)00007177422
ZONGULDAKÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178707
AKSARAYBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171307
AKSARAYIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171612
AKSARAYBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007171635
AKSARAYİnşaat Boyacısı/Boyacı00007171798
AKSARAYTemizlik Görevlisi00007173169
AKSARAYKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174284
AKSARAYMarangoz00007174391
AKSARAYÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176408
AKSARAYHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007177626
AKSARAYElektrikçi (Genel)00007177937
BAYBURTBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171712
BAYBURTIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171914
BAYBURTBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007171883
BAYBURTİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172043
BAYBURTTemizlik Görevlisi00007173417
BAYBURTHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007173923
BAYBURTKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174387
BAYBURTMarangoz00007174441
BAYBURTÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176468
BAYBURTElektrikçi (Genel)00007178000
KARAMANBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172380
KARAMANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172383
KARAMANİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173364
KARAMANTemizlik Görevlisi00007174207
KARAMANHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174606
KARAMANMarangoz00007174999
KARAMANKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175051
KARAMANBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175781
KARAMANÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178345
KARAMANElektrikçi (Genel)00007178806
KIRIKKALEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172507
KIRIKKALEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172870
KIRIKKALEİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173432
KIRIKKALETemizlik Görevlisi00007174261
KIRIKKALEHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174628
KIRIKKALEMarangoz00007175026
KIRIKKALEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175125
KIRIKKALEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175813
KIRIKKALEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178363
KIRIKKALEElektrikçi (Genel)00007178816
BATMANBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171589
BATMANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171826
BATMANBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007171871
BATMANİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172038
BATMANTemizlik Görevlisi00007173398
BATMANHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007173898
BATMANKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174383
BATMANMarangoz00007174439
BATMANÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176460
BATMANElektrikçi (Genel)00007177985
ŞIRNAKBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173329
ŞIRNAKIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173524
ŞIRNAKİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173784
ŞIRNAKTemizlik Görevlisi00007174774
ŞIRNAKHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007175079
ŞIRNAKMarangoz00007175172
ŞIRNAKKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175932
ŞIRNAKBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176211
ŞIRNAKElektrikçi (Genel)00007178496
ŞIRNAKÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178642
BARTINBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171604
BARTINIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171797
BARTINBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007171866
BARTINİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172032
BARTINTemizlik Görevlisi00007173367
BARTINHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007173779
BARTINKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174370
BARTINMarangoz00007174433
BARTINÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176452
BARTINElektrikçi (Genel)00007177992
ARDAHANBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007171347
ARDAHANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171713
ARDAHANBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007171842
ARDAHANİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172007
ARDAHANTemizlik Görevlisi00007173325
ARDAHANHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007173761
ARDAHANKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174307
ARDAHANMarangoz00007174417
ARDAHANÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176429
ARDAHANElektrikçi (Genel)00007177958
IĞDIRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172326
IĞDIRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172331
IĞDIRİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172500
IĞDIRTemizlik Görevlisi00007173911
IĞDIRHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174358
IĞDIRMarangoz00007174850
IĞDIRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174880
IĞDIRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175723
IĞDIRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176712
IĞDIRElektrikçi (Genel)00007178725
YALOVABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173399
YALOVAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173598
YALOVAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173925
YALOVATemizlik Görevlisi00007175007
YALOVAHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007175163
YALOVAMarangoz00007175205
YALOVAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175966
YALOVABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176249
YALOVAElektrikçi (Genel)00007177443
YALOVAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178687
KARABÜKBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172375
KARABÜKIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172376
KARABÜKİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173352
KARABÜKTemizlik Görevlisi00007174086
KARABÜKHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174495
KARABÜKKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175040
KARABÜKBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175751
KARABÜKÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178340
KARABÜKElektrikçi (Genel)00007178805
KİLİSBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172436
KİLİSIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007172960
KİLİSİnşaat Boyacısı/Boyacı00007173465
KİLİSTemizlik Görevlisi00007174305
KİLİSHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174647
KİLİSMarangoz00007175047
KİLİSKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175165
KİLİSBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007175843
KİLİSÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178377
KİLİSElektrikçi (Genel)00007178829
OSMANİYEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007173023
OSMANİYEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007173157
OSMANİYETemizlik Görevlisi00007174679
OSMANİYEHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174821
OSMANİYEMarangoz00007175122
OSMANİYEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007175854
OSMANİYEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007176133
OSMANİYEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007178454
OSMANİYEElektrikçi (Genel)00007178738
DÜZCEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007171986
DÜZCEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00007172221
DÜZCEİnşaat Boyacısı/Boyacı00007172233
DÜZCEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00007172287
DÜZCETemizlik Görevlisi00007173608
DÜZCEHasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi00007174290
DÜZCEMarangoz00007174676
DÜZCEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00007174716
DÜZCEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00007176537
DÜZCEElektrikçi (Genel)00007178666

Sağlık Bakanlığı 11317 Sürekli İşçi Alımı 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

Reklam

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*