Rekabet Kurumu’nda Çalıştırılmak Üzere Personel Alımları Yapılacak

Rekabet Kurumu’nda İstihdam Edilmek Üzere Toplam 60 Personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu

Rekabet Kurumu’nda istihdam edilmek (çalıştırılmak) üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde 60 personel alımı yapılacağı açıklandı.

25 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az 4 (dört) yıllık öğrenim veren yükseköğretim
kurumlarının Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nden veya İşletme Mühendisliği
ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,
20 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk Fakülteleri’nden,
15 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar,
Matematik ve Bilgisayar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul görmüş, kabul edilen yurtiçindeki veya
yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, Rekabet
Uzman Yardımcıları alınacaktır

SINAVA KATILMA KOŞULLARI DETAYLAR:

Sınava katılacak olan adayların;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımaları
2) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının 1. (birinci) günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmaları
3) 4054 sayılı Kanunun 35. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek
Personeli Yönetmeliği’nin 7. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları
4) Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek herhangi bir hastalıklarının bulunmaması
5) Son başvuru tarihi itibari ile 2020 – 2021 Kamu Personel Seçme Sınavlarından:
a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26, KPSS
P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda
bulunanlardan en yüksek puanlı (500) kişi içerisinde bulunmaları
b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P4, KPSS P5 KPSS P6 veya KPSS P7 puan türlerinin herhangi
birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (400) kişi içerisinde bulunmaları
c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 veya KPSS P2 puan türünden en az (80) puan almaları ve
başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (300) kişi içerisinde bulunmaları gerekmektedir
Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 9. (dokuzuncu) madde çerçevesinde, son sıradaki adaylarla aynı puana
sahip olan adaylar da sınava kabul edilir

SINAVA BAŞVURU HAKKINDA DETAYLAR:

Sınava katılmak isteyen adaylar; 08.10.2021 – 12.11.2021 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.rekabet.gov.tr
internet adresinde bulunan “Sınav Duyurusu” başlıklı bölümdeki “Başvuru Formu” nu eksiksiz bir şekilde
dolduracaklardır (Yönetmeliğin 8. (sekizince) maddesinde belirtilen belgelerin asıl / onaylı suretleri sınavlarda
başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

İLETİŞİM BİLGİLERİ HAKKINDA DETAYLAR:

ADRES: Rekabet Kurumu Başkanlığı / Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No: 9 / 06800 Bilkent / ANKARA
TELEFON: 0312 291 4234 – 4260 – 4282 – 4179
TEKNİK DESTEK: 0312 291 4278 – 4657

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.