Profesör Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Alımı yapılacaktır

Eskişehir Osmangazi Üniversitesine Bağlı Birimlerde Görevlendirilmek Üzere Toplam 40 Personel Alınacağı Duyuruldu

Profesör Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Alımı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca üniversitemizin aşağıda belirtilmiş olan
birimlerine devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi
kadrolarına) alımları yapılacaktır.

Başvurular; şahsen veya resmi vekaletname ile yapılacak olup posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Alımı için İstenilen Belgeler

– Başvuru dilekçesi + 2 adet fotoğraf + Özgeçmiş (CV) + Nüfus Cüzdan Fotokopisi
– Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracak olanlar için)
– Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora / uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar
için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca (ÜAK) denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve yabancı dil belgesi
(ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden yürürlükte olan ÜAK doçentlik
dil koşulunu yerine getirmek “sağlamak”)
– Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yabancı dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul
edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak)
– ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın
listesi (bütün yayın dosyaları CD şeklinde de her dosyada bulunacaktır) (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri
başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans
bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim
uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6,
Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet)
– Uçak Mühendisliği Bölümünde eğitim dili İngilizce olduğundan müracaat edecek adayların Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesinde
belirtilen şartlardan en az birini taşıdıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir
– Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir)
– Adayların yalnızca bir kadroya başvuru hakkı bulunmaktadır

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Alımı
Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Alımı
tablo3

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alımları yapılacaktır.

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.