Reklam

Personel Alımı Milli Savunma Üniversitesine

Millî Savunma Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı Yayınlandı!

Reklam

Personel Alımı Milli Savunma Üniversitesine  Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik ”in 8’inci maddesi uyarınca, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre toplam 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Personel Alımı Milli Savunma Üniversitesine Genel Şartlar nelerdir?  

Personel Alımı Milli Savunma Üniversitesine

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
(b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği, elektronik haberleşme
mühendisliği, bilgisayar bilimleri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim
veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli
ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık, mesleki tecrübeye sahip olmak.
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı
Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli
statüdeki hizmetler ile özel sektörde, sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde
bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
(d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
(e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin A fıkrasının 7’nci bendi kapsamında
sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak,
(f) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak,
(g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(ğ) Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyor olmak,
(h) Hedeflere yönelik ve sonuç odaklı çalışabilmek, analitik düşünme, planlama, organizasyon, iş
takibi, ekip çalışması ve iletişim becerileri gelişmiş, iyi derecede raporlama ve sunum becerilerine sahip
olmak.

2-ÖZEL ŞARTLAR: 

Advertisement. Scroll to continue reading.

B.1. AĞ GÜVENLİĞİ UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)
Gereken:
Yeni Nesil Güvenlik Duvarları üzerinde kurulum, yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım
artırma ve sorun çözme üzerine en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
Tercihen:
(a) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat, vb.) yazılımlar
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(b) Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
(c) CCNA sertifikasına sahip olmak,
(ç) Yerel ve geniş alan ağları (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz ağlar (IEE 802.1x), Sanal Özel
Ağ (VPN) ile Ethernet anahtarlama, yönlendirme güvenliği konularında kurulum yapılandırma, bakım,
izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlerini gerçekleştirmiş olmak,
(d) Port Güvenliği, NAC, E-mail Ağ Geçidi, IPS ve Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF)
yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(e) Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
(f) Log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

B.2. SON KULLANICI GÜVENLİK SİSTEMLERİ UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt
Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)
Gereken:
Son Kullanıcı Güvenlik Sistemleri (anti-virüs, aygıt yönetimi vb.) üzerinde kurulum, yapılandırma,
bakım, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözme üzerine en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
Tercihen:
(a) Veri Kaybı Önleme Sistemi yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(b) Virüs, Malware, Trojan, Spyware, Adware ve worm gibi zararlılar hakkında ileri düzey bilgi
sahibi olmak,
(c) Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
(ç) Siber olaylara müdahale konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(d) İşletim sistemleri ve yazılım güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,
(e) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
(f) Log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
(g) Tersine mühendislik konusunda bilgi sahibi olmak,
(ğ) Zafiyet tarama ve zararlı kod analizi bilgi sahibi olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

B.3. AĞ UZMANI (Tam Zamanlı, 2 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)
Gereken:
Yerel ve geniş alan ağları, kablosuz ağlar (IEEE 802.1x), Ethernet anahtarlama, yönlendirme ile ağ
izleme araçları ve ağ erişim kontrol sistemlerinin kurulum, yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım
arttırma ve sorun çözümleri üzerine en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
3/8
Tercihen:
(a) Erişim kontrol listeleri, sanal yerel alan ağı konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
(b) Ağ yönetim yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve aktif ağ ortamında etkin kullanımı
konusunda teknik bilgi ve deneyim sahibi olmak,
(c) “CCNA (Cisco Certified Network Associate) Routing and Switching” eğitimini tamamladığını
belgelemek (Tercihen geçerli sertifika sahibi olmak),
(ç) CCNP eğitimini tamamladığını belgelemek,
(d) Ağ mimarileri tasarımı, planlanması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
(e) Fiziksel ve mantıksal ağ mimarisinin dokümantasyonu ve ağ ihtiyaçlarının belirlenmesi
konularında tecrübe sahibi olmak,
(f) RADIUS ve TACACS kurulum ve yapılandırma tecrübesine sahip olmak.

Reklam

B.4. VERİ MERKEZİ ALTYAPI YÖNETİM UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme
Ücretinin 2 Katına Kadar)
Gereken:
Beyaz alanda Veri Merkezi İzleme Sistemlerinin (DCIM) yapılandırma, bakım, izleme, yönetim,
başarım artırma ve sorun çözümleri alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
Tercihen:
(a) Veri Merkezinin enerji, iklimlendirme ve ortam izleme sistemleri işletme, bakım, sorun çözme
ve izleme konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
(b) Veri Merkezi görüntü kayıt, geçiş kontrol, yangın söndürme, soğuk hava koridoru işletme,
bakım, sorun çözme ve izleme konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
(c) VMware veya Hyper-V sunucu sanallaştırma konularında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
(ç) Veri Merkezi Ağ Anahtarlama konularında bilgi ve tecrübesine sahip olmak.

Reklam

B.5. SUNUCU SİSTEMLERİ UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2
Katına Kadar)
Gereken:
Sunucu sanallaştırma ve fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) konusunda kurulum
yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleri alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış
olmak.
Tercihen:
(a) VMware veya Hyper-V sunucu sanallaştırma konularında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
(b) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2012, 2012R2, 2016, 2019) ve bu işletim
sistemlerinin aktif dizin (LDAP), WSUS, DNS, DHCP, IIS, KMS, CA, NFS, CIFS ve iSCSI servislerinin
kurulum yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleri üzerine tecrübe ve
bilgi sahibi olmak,
(c) Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
(ç) Powershell Scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
(d) MCSA (Microsoft Certified System Associate) sertifikasına sahip olmak,
(e) Veri depolama sistemleri, replikasyon, yedekleme (back-up) ve snapshot alma konularına hâkim
olmak,
(f) Group Policy oluşturma ve yönetme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(g) Windows batch scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.6. İŞ GELİŞTİRME ANALİSTİ VE TEST UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme
Ücretinin 2 Katına Kadar)
Gereken:
(a) Bilişim sektöründe minimum 3 (üç) yıl iş analizi ve proje yönetimi konularında tecrübesi olmak,
(b) Örün (web) arayüz ekran tasarımı (mock-up) ve yazılım test süreçleri konusunda en az 3 (Üç)
yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,
(c) Yazılım geliştirme projelerine ait analize uygun olarak süreç analizi, test senaryolarının
hazırlanması, dokümante edilmesi ve test planlarının yapılması konusunda en az 3 (Üç) yıl deneyimli
olduğunu belgelemek,
(ç) TFS, SVN, GIT vb. araçlarla test senaryoları hazırlanması ve senaryoların işletilmesi; test
otomasyon araçları (Selenium IDE/Web driver, Apache JMeter, SOAP UI, vb.) ile test senaryoları
geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme, koordine etme konularında deneyimli olmak ve bunu
belgelemek,
(d) Agile veya Scrum yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
(e) Hazırlanan test senaryolarına göre testlerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların raporlanması
konusunda tecrübe sahibi olmak,
(f) Süreç ve sistem analizi metodolojilerine hakim (uml diyagramları, sistem mimarisi
oluşturulması, analiz/tasarım dokümantasyon) olmak,
(g) WEB tabanlı yazılımlar için Birim Testi, Entegrasyon Testi, Sistem Testi, Kalifikasyon Testi,
Regresyon Testi, Performans Testi, Kullanıcı Kabul Test süreçlerinde ve bu testler için olan yazılım test
araçlarını kullanmış olmak.
Tercihen:
(a) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(b) Örün (web) ve mobil uygulama teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
(c) NET, web servisleri (Restful, SOAP), JSON, JPA, JMS, XML, PostGreSQL konusunda bilgi
sahibi olmak,
(ç) Proje takibi ve planlama yazılımları (Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine
sahip olmak,
(d) Tercihen Certified Business Analysis Professional (CBAP) eğitim ve sertifikasını almış olmak,
(e) Proje ile ilgili her türlü statü, risk ve değişiklikleri takip ederek ilgili raporlama ve
bilgilendirmeleri gerçekleştirecek nitelikte olmak,
(f) Tercihen ISTQB veya CSTE ‘Yazılım Test Uzmanı’ sertifikalarından birine sahip olmak,
(g) Web yazılım projelerinin test süreçlerinde Test Mühendisliği pozisyonunda çalışmış olmak,
(ğ) Hataların çözümü ve kapanışında ilgili ekiplere destek verme konusunda deneyim sahibi olmak.

Personel Alımı Milli Savunma Üniversitesine NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (FULLSTACK) (Tam Zamanlı, 2 Kişi, Aylık Brüt
Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)
Gereken:
(a) Net Core platformunda uygulama geliştirme tecrübesi bulunmak ve bunu belgeleyebilmek,
(b) C#, ASP.NET, MVC ve Web API konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak,
(c) Bootstrap, CSS3, JQuery, HTML5, Razor, Ajax, JSON, XML teknolojilerine hakim olmak,
(ç) Javascript / Typescript dillerine, frontend mimarilerine hakim olmak,
(d) Container tabanlı mikroservis mimarileri konusunda deneyim sahibi olmak,
(e) Angular, React, Vue veya Node gibi teknolojilerde deneyim sahibi olmak,
(f) Elastic Stack, Redis ve Docker hakkında deneyim sahibi olmak,
5/8
(g) Postgre SQL veri tabanı etkin bir şekilde kullanabilmek,
(ğ) SVN/Git vb. VCS araçları ile çalışmış olmak,
(h) Net Web Services, SOAP, REST, WCF, Entity Framework (veya farklı ORM konusunda
tecrübeli), LINQ konularında deneyimli olmak,
(ı) İlişkisel veri tabanları üzerinde en az 3 yıl tecrübeli olmak.
(i) Nesne Yönelimli Programlama (OOP) konusuna ve çok katmanlı mimarilere hakim olmak,
(j) Proje mimarisi, süreç modellemesi, tasarım kalıpları (Design Patterns) konularında bilgi sahibi
olmak.
Tercihen:
(a) Oracle, MS SQL, T-SQL ve PL/SQL veri tabanları etkin bir şekilde kullanabilmek,
(b) İlişkisel olmayan veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmak,
(c) Sürüm yönetimi ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Reklam

Personel Alımı Milli Savunma Üniversitesine VERİ TABANI UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)
Gereken:
(a) Veri Tabanı analiz, tasarım, konfigürasyon, optimizasyon, normalizasyon raporlama,
yedekleme, yedekten veri dönme, cluster vb. mimarilerine hakim, çeşitli platformlardan veri aktarımı
konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
(b) SQL, Store-Procedure ve Function, T-SQL veya PL/SQL bilgilerine sahip olmak,
(c) Veri tabanı performans ve SQL iyileştirme bilgisine sahip olmak.
Tercihen:
(a) Microsoft sunucu işletim sistemlerinde en az 2 (iki) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,
(b) PostGreSQL Server Yönetimi veya Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified
Professional (OCP) konusunda en az bir sertifikaya sahip olmak,
(c) Microsoft sunucu işletim sistemleri üzerinde PostGreSQL veya Oracle Server Yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(ç) Oracle veya PostGreSQL veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, felaket
yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,
(d) Veri tabanı versiyon/patch geçişleri ve performans analizi konusunda yüksek seviyede bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
(e) Hibernate ve ORM/persistance konusunda bilgili olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Tarihi Yeri ve Şekli

a) Adaylar başvurularını 20 Eylül – 04 Ekim 2021 tarihleri arasında yapacaktır.
b) Adaylar başvuru için istenen belgeleri 04 Ekim 2021 tarihine kadar Millî Savunma Bakanlığı
Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresine elden/posta yoluyla ulaştıracaklardır.
Belirtilen tarihler arasında istenilen evrakları göndermeyen/eksik gönderen adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır. (04 Ekim 2020 tarihinde postaya verilen evraklar hariç.)
c) Posta yolu ile gönderilen evrakların tarafımıza ulaşması sırasında oluşabilecek zarar, kayıp ve
gecikmelerden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
ç) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. Birden fazla
seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Personel Alımı Milli Savunma Üniversitesine Başvuru İçin İstene Belgeler Nelerdir ?

(a) Fotoğraflı Başvuru formu ve 3 fotoğraf,
(b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz
edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir),
(c) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
(ç) KPSS-P3 puanını gösteren KPSS sonuç belgesi (KPSS-P3 puanı olmayan veya belge ibraz
etmeyen adayın KPSS-P3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
(d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya buna
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösteren sonuç belgesi (yabancı dil puanı
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
(e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
(f) Son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi,
(g) Detaylı Özgeçmiş,
(ğ) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi ve sürelerini gösterir
belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin
hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Başvurulan pozisyonlar için özel
şartlarda belirtilen mesleki tecrübe aşağıdaki hususları içerecek şekilde belgelenmelidir. Başvurulan
pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı,
projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması
gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş
yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve
kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve
adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir.
Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu
bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve
belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır),
(h) SGK Hizmet Dökümü,
(ı) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini
bildiğini gösterir belge,
(i) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
(j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, adaylar tarafından bilgisayarda BÜYÜK
HARFLE doldurulacak, 2 (iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına
yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır. İmzalı
olarak teslim edilecektir. https://www.msu.edu.tr/

Personel Alımı Milli Savunma Üniversitesine  Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*