Reklam

Personel Alımı Medeniyet Üniversitesine

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın belirtilen sayı ve nitelikte toplam 17 (on yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Personel Alımı  17 Personel Alımı  Medeniyet Üniversitesine Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya
sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 2020 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara, karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte toplam
17 (on yedi) sözleşmeli personel alınacaktır

17 Personel Alımı Meslek Dalları Nelerdir? 

Mühendis Personel Alımı Yapılacaktır.    

farklı unvanlarda mühendis

ARANILAN NİTELİKLER

-Yükseköğretim Kurumlarının İnşaat
Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan
almış olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1982 ve sonraki
tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

Hemşire Personel Alımı Yapılacaktır.    

üniversiteye-hemşire-personel-alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

ARANILAN NİTELİKLER

Advertisement. Scroll to continue reading.

– Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik-Ebelik Sağlık Memurluğu alanının Hemşirelik dalından
mezun olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan
almış olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 45 (kırk beş) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1977 ve sonraki
tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

Reklam

 Koruma Ve Güvenlik  Görevlisi Personel Alımı Yapılacaktır. 

temizlik personeli güvenlik görevlisi  

ARANILAN NİTELİKLER

-Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik,
Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Özel
Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının
herhangi birinden mezun olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan
almış olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki
tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.
-Boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun
ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2
rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması
gerekmektedir.(Örneğin boy uzunluğu 180 cm ise
kilosu en fazla 80+15=95 kg ve en az 80-13=67 kg
olmalıdır.

-Herhangi bir ortaöğretim programından mezun
olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan
almış olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki
tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.
– Boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun
ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2

rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması
gerekmektedir.(Örneğin boy uzunluğu 180 cm ise
kilosu en fazla 80+15=95 kg ve en az 80-13=67 kg
olmalıdır.)-Herhangi bir ortaöğretim programından mezun
olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan
almış olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki
tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.
-Boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun
ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2
rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması
gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise
kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg
olmalıdır.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Personel Alımı Yapılacaktır.  

-Herhangi bir ortaöğretim programından mezun
olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan
almış olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki
tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

Destek Personeli (Şoför) Personel Alımı Yapılacaktır.   

-Herhangi bir ortaöğretim programından mezun
olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan
almış olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki
tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)
– E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015
tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibarıyla geçerlilik
süresi dolmamış yeni tip D sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak

Reklam

17 Personel Alımı İçin Başvuru Şartları Nelerdir ? 

Genel Şartlar
1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli pozisyonları
için)
3) ) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
4) Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu
bulunmamak (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli pozisyonları için)
5) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan
şartları taşıyor olmak (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için

Reklam

BAŞVURU İŞLEMLERİ
İlgililerin, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (on beş) gün içinde e-Devlet üzerinden İstanbul
Medeniyet Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta
ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir
unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek ilgililerin silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi
Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
Başvuru yapacak tüm adayların “Barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgeleri ni “Diğer Belgeleriniz”
sekmesi altında bulunan “SGK Bilgisi” alanına yüklemeleri gerekmektedir

17 Personel Alımı İçin  BAŞVURULARIN  SONUÇLARININ DUYURULMASI

1) İlan edilen pozisyonların sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
2) Asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar
başvuru bitim tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde Üniversitemiz https://personel.medeniyet.edu.tr/tr
internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı
üzerinden görüntüleyebileceklerdir.
3) Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet
notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde yaşı büyük
olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
4) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine
yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.
5) Arşiv araştırması olumsuz neticelenen, başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya
eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyenlerin atamaları
yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep edemeyecek
ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
6) İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Web Sitemizin  İçinde Benzer Personel Alımı İlanlarına Bakmak İçin Tıklayınız.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*