Personel Alımı Çevre Şehircilik Bakanlığına

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Bünyesine Çevre Bilgi Sistemi Yardımcısı Alacağını Duyurdu!

Personel Alımı Çevre Şehircilik Bakanlığına Duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek
üzere “Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma
sınavı ile 10 (on) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacaktır. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü
olmak üzere iki aşamada yapılacak olup, öğrenim dalları itibarıyla alınacak olan Personel Alımı Çevre Şehircilik Bakanlığına Coğrafi Bilgi Sistemi
Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

Personel Alımı Çevre Şehircilik Bakanlığına Meslek Dalları nelerdir?  

Çevre Şehircilik Bakanlığına personel Alımı

Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı
Alınacak Kişi Sayısı: 4
Öğrenim Dalları: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 

Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı
Alınacak Kişi Sayısı: 4
Öğrenim Dalları: Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği

Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı
Alınacak Kişi Sayısı: 2
Öğrenim Dalları: Şehir ve Bölge Planlama 

Çevre Şehircilik Bakanlığı n Coğrafi Bilgi Sistemi
Uzman Yardımcısı sayıları  10 Adettir.

Personel Alımı Çevre Şehircilik Bakanlığına İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen
genel şartlara sahip olmak,
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği ve
şehir ve bölge planlama bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş)
puan almak.
-Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.
-Erkek adaylar için sınav tarihi itibarıyla askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş veya askerlik
hizmetinden muaf olmak,şartları aranır.

Personel Alımı Çevre Şehircilik Bakanlığına Başvuru Yeri ve Zamanı Ne Zaman ? 

-Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvuruların,
13/10/2021 Çarşamba günü başlayıp 26/10/2021 Salı günü saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
 https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale
gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
-Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru
Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
-Adayların öğrenim durum/mezuniyet bilgisi, nüfus bilgileri, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
puan bilgisi, erkek adaylar için askerlik durum bilgileri web servisleri aracılığı ile alınacaktır. E-Devlet
üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet
üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir.
-İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususlardaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

3-Başvuru Değerlendirmesi: 

-Şartları taşıyanlardan yazılı sınava çağrılacak aday sayısı; talepte bulunan her bir idare ve/veya
öğrenim dalı için atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının 20 katından fazla olamaz. Merkezi
sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, son sıradaki aday ile
eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.
-Yazılı sınava katılmaya hak kazananlar, Bakanlığımız internet sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca,
adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir.
-Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara; kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihinin yer aldığı
fotoğraflı sınav giriş belgesi ayrıca verilecek olup, sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava
katılamayacaktır.
-Yazılı sınava katılacaklar listesine, bu listenin ilanından itibaren beş iş günü içerisinde
Bakanlığımıza itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, sınav kurulunca itiraz hakkının sona erdiği tarihten
itibaren en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılınması halinde
en fazla on iş gününe kadar uzatılabilir.
-Başvurusu kabul edilip isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

4-Yazılı Sınav Hakkında Bilgi:
-Adaylar yazılı sınavda aşağıdaki konulardan sorumludur.

 

BAŞARI SIRASININ OLUŞTURULMASI : 

6.1. Sınav kurulunca; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve yarışma sınavı başarı listeleri öğrenim dalları
itibarıyla ayrı ayrı hazırlanır. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla,
yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
6.2. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro veya pozisyon
sayısı kadar asil, alınacak uzman yardımcısı kadro veya pozisyon sayısının yarısını geçmemek kaydıyla
da yedek liste belirlenir.
6.3. Başarı listeleri Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle
duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de
görüntüleyebilecektir.
6.4. Adaylar, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yarışma sınavı kesin sonucuna itiraz
edebilir. Yapılan itirazlar, itiraz hakkının sona erdiği günden itibaren sınav kurulunca otuz gün
içerisinde sonuçlandırılır.
6.5. İtirazların sonucuna göre hazırlanan kesin başarı listesi Bakanlık internet sayfasında
(www.csb.gov.tr) ve yayımlanacak olup, Kariyer Kapısı üzerinden de görüntülenebilecektir.
6.6. Yarışma sınavında 70 (yetmiş) puan ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.

 

Personel Alımı Çevre Şehircilik Bakanlığına Aykırı Beyan veren ne olur? 

8.1. Herhangi bir aşamada, gerçeğe aykırı ve sahte belge veren veya gerçeğe aykırı beyanda
bulunanlar sınava alınmaz, sınava girmişlerse sınavları iptal edilir ve atamaları yapılmaz veya
sözleşme imzalanmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir ve sözleşme imzalanmış ise feshedilir.
8.2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda
bulunulur. Bu şekilde idareleri yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da
bildirilir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur. 

Başvuru Kılavuzuna  Detaylı Bakmak için tıklayınız:

 

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*