Reklam

Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı

Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı 185 Personel Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Yazımızdadır.

Reklam

Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Yapılacaktır.

Üniversitemizin çeşitli Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ üncü
maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen
unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle (En az KPSS puanı
65 ve üzeri olanlar başvuru yapabilecektir.) yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı
hariç) sözleşmeli personel alınacaktır

Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Hemşire, Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P3) / KPSS (P94)
 • -Sağlık Yüksekokullarının ve/veya
  Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya
  Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik
  Bölümü lisans mezunu olmak
 • Sağlık Araştırma
  ve Uygulama
  Hastanesi
 • Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
  Bölümünden mezun olmak.
 • -Sağlık Yüksekokullarının ve/veya
  Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya
  Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik
  Bölümü lisans mezunu olmak.
 • PAÜ Hastaneleri
  Ek Hizmet Binası
  (Pamukkale
  Karahayıt
  Mahallesi)

2-) Büro Personeli, Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P3)
 • -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  (İngilizce) veya İktisat (İngilizce) veya
  İşletme (İngilizce) lisans
  programından mezun olmak.
 • PAÜ Hastaneleri
  Ek Hizmet Binası
  (Pamukkale
  Karahayıt
  Mahallesi)

3-) Eczacı, Hakkında Nitelikler

 • Eczacılık lisans programından
  mezun olmak.
 • Sağlık Araştırma
  ve Uygulama
  Hastanesi

4-) Laborant, Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P93)
 • Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi
  Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar
  Teknikleri ön lisans programlarının
  birinden mezun olmak.
 • Sağlık Araştırma
  ve Uygulama
  Hastanesi

5-) Psikolog, Hakkında Nitelikler

 • KPSS(P3)
 • -Psikoloji lisans programından mezun
  olmak.
 • Sağlık Araştırma
  ve Uygulama
  Hastanesi

6-) Röntgen Teknisyeni, Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P93)
 • -Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
  Teknikleri ön lisans programlarının
  birinden mezun olmak.
 • Sağlık Araştırma
  ve Uygulama
  Hastanesi

7-) Sosyal Çalışmacı, Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P3)
 • -Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler,
  Sosyal Çalışmalar lisans
  programlarının birinden mezun
  olmak.
 • PAÜ Hastaneleri
  Ek Hizmet Binası
  (Pamukkale
  Karahayıt
  Mahallesi)

😎 Diğer Sağlık Personeli, Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P94) / KPSS (P93)
 • -Ortaöğretim Kurumlarının Acil Sağlık
  Hizmetleri Alanı – Acil Tıp
  Teknisyenliği dalından mezun olmak
 • Sağlık Araştırma
  ve Uygulama
  Hastanesi
 • -Diyaliz ön lisans programından
  mezun olmak.
 • Odyoloji lisans programından mezun
  olmak.
 • -Perfüzyon lisans programından
  mezun olmak.,

9-) Sağlık Tekniker, Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P93)
 • Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım
  Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım
  Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım,
  Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil
  Yardım ön lisans programlarının
  birinden mezun olmak.
 • Sağlık Araştırma
  ve Uygulama
  Hastanesi
 • -Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans
  programından mezun olmak.
 • -Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
  Teknikleri ön lisans programlarının
  birinden mezun olmak
 • Anestezi veya Anestezi Teknikerliği
  ön lisans programlarının birinden
  mezun olmak.
 • -Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi
  Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar
  Teknikleri ön lisans programlarının
  birinden mezun olmak.

10-) Mühendis, Hakkında Nitelikler

 • KPSS(P3)
 • -Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
  programından mezun olmak.
 • Açıklama
  aşağıda
  belirtilmiştir.

11-) Spor Uzmanı, Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P3
 • -Fakültelerin ve/veya yüksekokulların
  beden eğitimi veya spor bölümünden
  mezun olmak.
  -Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
  tarafından yetkilendirilmiş kurumlar
  tarafından verilen en az bronz
  cankurtaran sertifikasına sahip
  olmak.
 • Merkez Kampüs

12-) Tekniker, Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P93)
 • – Makine programı ön lisans mezunu
  olmak.
 • -Bilgisayar Programcılığı ön lisans
  mezunu olmak.
  -İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki)
  yıl iş tecrübesi olmak.
 • -İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat
  Teknolojisi önlisans programlarının
  birinden mezun olmak.
 • PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet Binası (Pamukkale Karahayıt Mahallesi)
 • Merkez Kampüs

13-) Teknisyen, Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P94)
 • -Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim
  Teknolojileri veya Elektrik-Elektronik
  Teknolojisi dalından mezun olmak.
 • -Ortaöğretim Kurumlarının Isıtma ve
  Sıhhi Tesisat dalından mezun olmak.
 • -Ortaöğretim Kurumlarının Mobilya ve
  İç Mekân Tasarımı dalından mezun
  olmak.
 • Merkez Kampüs

14-) Destek Personeli, (Hasta Bakım Personeli), Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P94)
 • Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
  bir alanından mezun olmak.
 • Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi
 • Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
  bir alanından mezun olmak.
 • -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
  bir alanından mezun olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • -Ortaöğretim Kurumlarının herhangibir alanından mezun olmak.
 • -Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Hijyen Belgesi sahibi olmak.
 • -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • -Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Hijyen Belgesi sahibi olmak.

14-) Destek Personeli, Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P94)
 • – Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Merkez Kampüs
 • Ziraat Fakültesi (Çivril)
 • Honaz Meslek Yüksekokulu
 • Ziraat Fakültesi (Çivril)

15-) Destek Personeli (Isıtma, Temizlik), Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P94)
 • -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
  -Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Kalorifer Ateşçisi Belgesi sahibi
  olmak.

16-) Destek Personeli (Şoför), Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P93)
 • -Otobüs Kaptanlığı ön lisans mezunu olmak.
  -Son başvuru tarihi itibariyle eski E/yeni D Sınıfı Sürücü Belgesine en az 3 (üç) yıldır sahip olmak.
  -SRC-2 Belgelerine sahip olmak.
 • Merkez Kampüs
 • -Otobüs Kaptanlığı ön lisans mezunu olmak.
  -B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.
 • Merkez Kampüs

17-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hakkında Nitelikler

 • KPSS (P93)
 • Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
  ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
  Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
  lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi
 • Bozkurt Meslek Yüksekokulu
 • Çameli Meslek Yüksekokulu
 • Çardak Meslek Yüksekokulu
 • Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
 • Kale Meslek Yüksekokulu
 • Sarayköy Meslek Yüksekokulu
 • Serinhisar Meslek Yüksekokulu
 • Tavas Meslek Yüksekokulu
 • Tavas Sağlık Meslek Yüksekokulu

* Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı,  Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, “hemşire” unvanına başvuru
yapamaz.
** Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı
aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunan eczacılar için
KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması
halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen
4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit
olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, yine eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya
hak verilecektir. Doğum tarihleri de eşit olması halinde noter huzurunda kura usulü ile aday
belirlenecektir.) ile alınacaktır.
*** Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Bu pozisyona başvuracak adaylar, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık
Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin
ek-1’de belirtilen görevleri yapacak olup ayrıca, ambulans sürücüsü olarak da görev yapacaklarını
göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
**** Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Mühendis unvanını tercih edecek adaylar, Üniversitenin uygulamalı arazilerinde
görev yapmak üzere Acıpayam, Çal, Çivril ve Merkez Kampüste istihdam edilecektir.
***** Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) pozisyonu tercih edecek adayların
öncelikli görevi hastaların bakım ve temizliği hizmetinde çalışacak olup artan zamanlarda
temizlik görevi ve amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine getirecektir.
***** Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Destek Personeli (Temizlik, Bahçe Bakımı) pozisyonu tercih edecek adayların
öncelikli görevi Üniversitemize ait olan bahçe, yeşil alan vb. yerlerin bakım ve temizliği
hizmetinde çalışacak olup artan zamanlarda temizlik görevi ve amirinin verdiği diğer benzer
görevleri yerine getirecektir.
***** Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Destek Personeli (Temizlik, Isıtma) pozisyonu tercih edecek adayların öncelikli
görevi Çivril yerleşkesinde bulunan okulların ısıtma hizmetinde çalışacak olup artan zamanlarda
temizlik görevi ve amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine getirecektir.
****** Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Bu pozisyona (destek personeli/şoför) tercih edecek adayların yurtiçi seyahat
engeli ile vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumunun olmaması ve görevini engel olabilecek
hastalık ve benzer durumu bulunmaması gerekmektedir.
Not: Müracaat edeceği pozisyonda aranan öğrenim durumunu yurtdışında tamamlamış
olan aday YÖK Denklik Belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

1- Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
2- Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden
son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ ten az ya da fazla olmamak.
3- Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Bayan adaylar en az 163 cm boyunda olmak. Boy uzunluğu santimetre cinsinden son
iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ ten az ya da fazla olmamak.
4- Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’ uncu
maddesinde yer alan şartları taşımak.
5- Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
6- Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibarıyla
geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ, BAHÇE BAKIM, ISITMA, ŞOFÖR)UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

1- İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
2- Şoför unvanı hariç olmak üzere destek personeli unvanını tercih edecek olan adaylar
temizlik, basit bakım, ısıtma, bahçe bakım gibi hizmetleri yerine getirmek ve kurumun verdiği ve
benzeri diğer görevleri yapmak ve bu görevleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
benzeri engelleri bulunmamak.
3- İhtiyaç duyulması halinde bu unvanı tercih eden adaylar vardiyalı çalıştırılabilirler.

GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler
başvuruda bulunamaz.
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine
sahip olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ ncı maddesi gereğince
“İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan
anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan
kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme
imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

ŞAHSEN BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE DİĞER HUSUSLAR

1- Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Adaylar şahsen başvuruya gelmeden önce https://www.pau.edu.tr/pau/tr/duyuru/sozlesmeli-personel-alim-ilani-15  adresinden ilan tarihi
itibariyle yayımlanacak olan başvuru formunu çevrimiçi bilgisayar ortamından dolduracak daha
sonra müracaat esnasında ıslak imzalı olarak ibraz edecektir.
2- Adayların başvuru formu bilgisayar ortamında doldururken mezuniyet bilgileri
YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü
sistemden seçilecektir. Adaylar şahsen müracaatını yapmadan önce e-Devletten mezuniyet
bilgilerini kontrol etmeleri mezuniyet türü çıkmaması halinde ise aday mezun olduğu okul ile
iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.
3- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak
olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru formu doldurma sürecini tamamlayamayacaktır.
4- Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar İlan tarihi itibariyle
Üniversitemiz kampüsü içinde bulunan MEDİKO sağlık biriminden alınacak boy ve kiloyu
gösterir sağlık raporunu başvuru esnasında ibraz edeceklerdir.
5- Adaylar diploma veya e-devlet üzerinden alacakları mezuniyet belgelerini başvuru
esnasında ibraz edecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
6- Hijyen Belgesi istenilen unvanlarda belgenin aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim
edeceklerdir.
7- Kalorifer Ateşçisi Belgesi istenilen unvanda belgenin aslı ibraz edilecek ve fotokopisini
teslim edeceklerdir.
8- Sürücü Belgesi istenilen unvanlarda belgenin aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim
edeceklerdir.
9- SRC2 Belgesi istenilen unvanda belgenin aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim
edeceklerdir.
10- Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Özel Güvenlik Kimlik Kartı aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
11- Teknisyen ve tekniker unvanını tercih eden adaylar istenilen alan şartını diploması
veya okulundan alacağı belgede ibraz etmesi zorunludur.
12- Adaylar istenilen belgelerin fotokopilerini başvuruya gelirken temin etmeleri
gerekmektedir.
13- Adaylar Covid-19 salgın hastalığı dikkat alarak başvuruya yalnız gelmelidir.
14- İlanda istenilen belge veya sertifikalara ilan tarihinden önce sahip olunması
gerekmektedir.
15- Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Tecrübe istenen pozisyonda başvuru yapacak olan adaylar e-Devlet üzerinden
alacakları SGK (unvan bazlı) hizmet belgesi ve iş yerinden alacakları ilgili mezuniyet alanında en
az 2 (iki) yıl çalıştıklarını gösterir çalışma belgesi.

Reklam

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı,  Başvurular https://www.pau.edu.tr/pau/tr/duyuru/sozlesmeli-personel-alim-ilani-15  Üniversitemiz Kınıklı yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire
Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Şahsen başvuru yapamayacak adaylar noter vasıtasıyla verecekleri vekâlet ile başvuru işlemi
yapabileceklerdir.
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya
eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile ilanda istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir. Yine başvuru yaparken aday tercih ettiği çalışma yeri ve tercih
edeceği unvan tamamen kendi sorumluluğunda olacak olup başvuru yaptıktan sonra
değerlendirme aşamasında yanlış başvuru yeri ve unvanı tespit edilmesi halinde değerlendirmeye
alınmayacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
pozisyona başvuru yapamayacaktır. Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı,

Başvuru Tarihi

Başvuru Başlangıç Tarihi : 10/08/2022 Mesai başlangıcı
Başvuru Bitiş Tarihi : 24/08/2022 Mesai bitimi

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, 2020 KPSS (B) [KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)] grubu puan sıralamasına (KPSS
puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Doğum tarihleri de eşit olması halinde
noter huzurunda kura usulü ile aday belirlenecektir.) göre hak kazanan aday başvuru bitim tarihi
itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan
edilen kadronun 10 (on) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup
sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih
edilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek
belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz
www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Rektörlüğümüz ilan üzerinde her türlü hakkını saklı tutar.
Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire
Başkanlığına ait (0258) 296 1818 / 1822 / 2249 numaradan bilgi alınabilir. Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı,

 

Reklam

Pamukkale Üniversitesi KPSS Şartlı Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*