Pamukkale Üniversitesi 24 sağlık Personeli Alımı Yapılacaktır

Üniversite Bünyesinde Sözleşmeli Üniversiteye sağlık personeli alımı ilanı yayınlandı.

Üniversite Bünyesinde Sözleşmeli Üniversiteye sağlık personeli alımı ilanı yayınlandı.
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı
aranmaksızın hizmete alınacaktır.

SAGLIK PERSONELİNDE ARARNAN ŞARTLAR:

I. GENEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi
reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine
sahip olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR.

Başvurular Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacaktır.
Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya
sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya
eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları
geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem
yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla
pozisyona başvuru yapamayacaktır.

Başvuru Tarihi :
Başvuru Başlangıç : 14.09.2021 (Mesai Başlangıcı)
Başvuru Bitiş : 28.09.2021 (Mesai Bitimi)

 

Başvuru kılavuzu tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.