Reklam

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personel Alımı Duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı Duyurusu Açıklandı.

Reklam

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personel Alımı Duyurdu Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek
üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in sekizinci maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılan
Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil
puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek
puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından,
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 6
(altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personel Alımı İçin Meslek Dalları  ve Aylık Bürüt Ücret Nelerdir? 

 

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personel Alımı

 

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

I- ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personel Alımı İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER);

Reklam

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları
taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret
tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,
(Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin
hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun
4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli
statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini
belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı
yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir,
g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,
h) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
ı) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,
j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve
problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

 

B-ÖZEL ŞARTLAR;

BİLGİSAYAR AĞLARI UZMANI (1 KİŞİ)
Genel Nitelikler:
• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu
düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya bilgisayar ağları yöneticisi (network
admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
• Yerel alan ağ (LAN), sanal yerel alan ağ (VLAN), geniş alan ağ (WAN), sanal özel ağ
(VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
• Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime
sahip olmak,
• CISCO, Juniper ve HP Omurga, kenar ağ anahtarı ve router yönetimi konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
• NAC (Network Access Control) sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen Wireshark yazılımı konusunda ileri
seviyede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda, sertifikasyon hazırlık
çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk
yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak,
• Olay ve vaka yönetimi süreçlerinde rol almaya yatkın olmak,
• Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine
sahip olmak.
Tercih Sebepleri:
• CCNP (Cisco Certified Network Professional), FSCA (Forescout Certified Administrator)
veya JNCIA (Juniper Networks Certified Associate) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
• Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu, yönetimi ve replikasyonları konusunda bilgi sahibi
olmak.

 

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personel Alımı KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ)
Genel Nitelikler:
• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu
düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını
belgelemek,
• WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı) hakkında ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
• Penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemleri konusunda ileri
seviyede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• SIEM ve log yönetimi konusunda ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında ileri düzeyde bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
• Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hâkim olmak,
• Sunucu mimarileri, veri depolama, sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma
ve bu teknolojilerin kullanıldığı sistemlerin güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,
• Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak,
• Virüs, Malware, Trojan, Spyware, Adware ve Worm gibi zararlılar hakkında
derinlemesine bilgi sahibi olmak,
• Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine
sahip olmak.
Tercih Sebepleri:
• ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip
olmak,
• OSCP, GIAC Penetration tester (GPEN), CompTIA Security+, eCPPTv2 veya benzeri
offensive security sertifikalarından birine sahip olmak,
• CEH sertifikasına sahip olmak,
• VMware sanallaştırma ürünlerinin güvenliği konusunda deneyimli olmak,
• Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,
• Güvenlik operasyonları konseptlerine hâkim olmak. (perimeter defense, data loss
preventation, kill chain analysis, risk assesment, security metrics gibi)

 

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personel Alımı NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ)
Genel Nitelikler:
• .Net ortamlarında ileri seviye yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve bu
alanda en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
• C# yazılım diline çok iyi bilmek ve iyi derecede deneyim sahibi olmak,
• ASP.NET MVC ile uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,
• JQuery, Javascript, AJAX, HTML, CSS vb. Web teknolojilerine hâkim ve deneyimli
olmak,
• Web servisleri,SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakkında bilgi sahibi olmak,
• WPF, MVVM ve Prism Framework konularında bilgi sahibi olmak,
• ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Web API ile uygulama geliştirme konusunda
bilgi sahibi olmak,
• .Net Core ortamları hakkında bilgi sahibi olmak,
• Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM
(Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,
• MSSQL veri tabanları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak, Procedure ve Function
konularına hâkim olmak,
• Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyimli olmak,
• Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında bilgi sahibi olmak,
• Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT veya SVN) kullanmış olmak,
• Visual Studio yazılım geliştirme programının kullanabiliyor olmak.
Tercih Sebepleri:
• RabbitMQ hakkında bilgi sahibi olmak,
• Redis hakkında bilgi sahibi olmak,
• NPM hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,
• NodeJS hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,
• Microservisler hakkında bilgi sahibi olmak,
• IIS ve Docker hakkında bilgi sahibi olmak,
• Visual Studio Code kullanımında deneyime sahip olmak,
• Kendo UI of Telerik hakkında bilgi sahibi olmak,
• Angular, Vue.js ve React.js web teknolojilerinden en az birini bilmek,
• Windows Servislerinin geliştirilmesi konusuna hâkim olmak,
• Scrum ve Agile yöntemlerini bilmek,

 

İş Tanımı:
• .Net/.Net Core teknolojileri kullanarak çok katmanlı ve web tabanlı yazılımlar
geliştirmek,
• .Net/.Net Core teknolojileri kullanarak Başkanlık ihtiyacı yazılımları geliştirmek,
• Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,
• Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

 

Reklam

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personel Alımı JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ)
Genel Nitelikler:
• Çok İyi derecede Java ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve
bu alanda en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,
• Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring
MVC, Spring Data JPA veya benzerlerini kullanmış olmak,
• MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
• Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
• Versiyon Kontrol Sistemlerini (GIT veya SVN) kullanmış olmak,
• Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama,
Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,
• JQuery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
• Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
• Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM
(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
• Sonatype nexus, Jenkins hakkında deneyim sahibi olmak,
• Container teknolojileri (Docker) ve kubernetes hakkında deneyim sahibi olmak.
Tercih Sebepleri:
• Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika
sahibi olmak,
• Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev
almış olmak,
• Redis, ElasticSearch, RabbitMQ gibi servis ve uygulamalarda deneyimli olmak,
• İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.
İş Tanımı:
• Java teknolojileri kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,
• Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,
• Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

Reklam

 

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personel Alımı KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ)
Genel Nitelikler:
• İleri derecede Java ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve bu
alanda en az 8 (sekiz) yıl çalıştığını belgelemek,
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularına hâkim olmak,
• Java web çerçeveleri, Spring, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA, Spring
Security veya benzerlerini kullanmış olmak,
• JPA, Hibernate ve ORM araçlarında deneyim sahibi olmak,
• Redis, RabbitMQ uygulamalarında deneyimli olmak,
• Filebeat ve ELK stack deneyimi olmak,
• MsSqlServer, SQL/TSQL ve veri tabanı tasarımı konusunda bilgili olmak,
• Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
• Container teknolojileri (Docker) ve kubernetes hakkında deneyim sahibi olmak,
• Versiyon kontrol araçları ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Performans optimizasyon konusunda deneyimli olmak,
• Agile proje yönetim süreçleri hakkında deneyimli olmak,
• Java yazılım geliştirme ekiplerinde takım liderliği pozisyonunda çalışmış olmak,
• Nesneye yönelik prensipler, tasarım desenleri, refactoring, clean code hakkında bilgi
sahibi olmak,
• Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama
süreçlerini yönetme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi yüksek ve stresli
koşullar altında doğru kararlar verebilen biri olmak.
Tercih Sebepleri:
• Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika
sahibi olmak,
• HTML, CSS, javascript, react teknolojilerinde deneyimli olmak,
• Rancher kullanmış olmak,
• Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev
almış olmak,
• İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.
İş Tanımı:
• Java teknolojileri kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,
• Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,
• Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak,
• Gerektiğinde takım liderliği pozisyonunda görev almak.

 

SİSTEM UZMANI (1 KİŞİ)
Genel Nitelikler:
• En az 1000 (bin) aktif kullanıcıya sahip; Linux tabanlı sistemlerin ve sanallaştırma
teknolojilerinin bulunduğu bir sistem merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış
olduğunu belgelemek,
• Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma
ve sorun çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,
• LDAP, DNS, DHCP, dosya paylaşımı, uzak masaüstü vb. Linux tabanlı
ürün/servis/protokol hakkında kurulum, konfigürasyon, kümeleme, güncelleme ve sorun
çözümleme bilgi ve deneyimine sahip olmak,
• Linux tabanlı uygulama sunucuları (Tomcat, Apache, Nginx vb.) konusunda deneyimli
olmak,
• Kabuk programlama ile otomasyon komut dosyaları oluşturabilmek,
• Container teknolojisine (ContainerD, Docker, Kubernetes vb) hâkim olmak,
• Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
• Sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip
olmak,
• Veri depolama, RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak,
bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,
• Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Temel ağ bilgisine sahip olmak,
• Veri Merkezi yönetimi konusunda deneyimli olmak,
• İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
• Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağ ve bilişim sistemi içerisinde
kullanılan politikalar hakkında bilgi sahibi olmak.
Tercih Sebepleri:
• Microsoft Windows tabanlı sunucu sistemlerinde deneyimli olmak,
• Redis, ElasticSearch, RabbitMQ gibi servis ve uygulamalarda deneyimli olmak,
• Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi
olmak,
• Veri tabanı sunucularının yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
• E-posta servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede yönetici
seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

 

II- İstenilen Başvuru Şartları, Belgeler ve Tarih

İstenilen Belgeler
a) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru
Formu”,
b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu
çıktısı, aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça
onaylanacaktır. Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı
örneği)
c) KPSSP3 sonuç belgesi, Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak
değerlendirilecektir,
d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı
veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir
belge. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl
süreyle geçerlidir.) Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir,
e) Detaylı özgeçmiş belgesi,
f) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge,
g) Çalışma sürelerini gösteren belgeler; Özel sektörde çalışanlar için SGK İşyeri Ünvan
listesi, Hizmet Dökümü, Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge, (Mesleki tecrübe
sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki ve bilişim personeli olarak geçtiği
belgelendirilen süreler dikkate alınacaktır.)
h) Sahip olunan sertifikalar,
ı) Sabıka kaydına dair yazılı beyan veya e-Devlet çıktısı.
Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim
edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir.
Başvuru Şekli
Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz
olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda
belirtilen belgelerle birlikte 31.01.2022 – 14.02.2022 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı
Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen veya
son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.
Son başvuru tarihi 14.02.2022 saat 17.00’dır. Postadaki gecikmeler veya diğer sebeplerle
bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Adaylar tüm sınav duyurularını https://www.osym.gov.tr adresinden izleyeceklerdir.
Ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

 

III- Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020
yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi
(%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya
göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday
sözlü sınava çağrılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.
Giriş sınavı sözlü usulü ile 08.03.2022 tarihinde ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler
Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün
bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak
kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihi bilgileri, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden bildirilecektir.

 

IV-ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personel Alımı Değerlendirme

Sözlü sınavda adaylara başvurduğu kadro pozisyonuna uygun olarak aşağıda belirtilen
konulardan teori ve uygulama soruları sorulacaktır.
1- Yazılım Mühendisliği,
2- Proje Yönetimi,
3- Veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,
4- Programlama Dilleri (Java, C#, C++),
5- Web tabanlı uygulama,
6- Bilgisayar Ağları,
7- Veri Güvenliği,
8- İşletim Sistemleri,
9- Sunucu Sistemleri ve sanallaştırma,
10- Yazılım mimarisi,
11- İş zekâsı süreçleri.
12- Pozisyonla ilgili diğer konular,
13-Uygulama (Komisyon, adaylardan başvurdukları kadro pozisyonu ile ilgili soruları
uygulamalı olarak bilgisayar başında cevaplamalarını isteyecektir. Adaylar, kendilerinden
beklenen nitelikleri karşılama derecelerine ve verdikleri cevapların ilgili sorulardan beklenilen en
uygun çözüme yakınlığı derecesine göre değerlendirilecektir.)
Sınav sonuçları, adaylara https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden bildirilecektir.

SÖZLEŞME ÜCRETİ
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Ocak-Temmuz 2022)
tarihleri arası belirlenen brüt ücret 11.488,07.- TL)’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar
dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan
ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya
da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında,
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu
durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
Önemli Not: Başkanlığımızda Bilişim Personeli statüsünde çalışanlar, görev yaptıkları
süre içerisinde ÖSYM’nin yaptığı sınavlara aday olarak giremezler.
İlan olunur.

 

6 PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*