Reklam

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Alımı

Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 10 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Reklam

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Alımı , ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; tabloda belirtilen puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 katı kadar da yedek aday KPSS puan sıralamasına göre belirlenecektir. 14.07.2022-28.07.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Alımı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Alımı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor
olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3- Başvuru bitimi tarihi itibarıyla büro personeli kadroları için 30 (otuz), destek personeli
ile koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
4- Atamaya hak kazananlar hakkında yapılacak olan arşiv araştırmasının olumlu
sonuçlanmış olması.
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı
Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi
tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca tek taraflı sözleşmesini fesih
edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır.
6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
7- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Alımı, Atamaya hak kazanan aday ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen
şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
8- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (terhis, tecilli veya muaf olmak)
9- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi”
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
10- Üniversitemiz, merkez ve ilçe yerleşkelerinde kurum içi görevlendirmeye binaen
çalışmaya engel durumu bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Alımı, Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı gün itibariyle 15 (on beş) gün içinde
(mesai saati bitimine kadar) e- Devlet Kapısı üzerinden “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi –
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
internet adresi üzerinden 14.07.2022-28.07.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen başvuru
alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
2. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup
olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
3. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut
ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir.
4. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar
sorumludur.
5. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Başvuruda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden
doğan tüm haklarını kaybedecek olup sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi
feshedilerek haklarında yasal işlem başlatılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
6. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ATAMA
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Alımı, Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri ile
asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi resmi internet sayfasında https://www.osmaniye.edu.tr/ son başvuru
tarihini takip eden 15 (on beş) gün içinde yayımlanacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini
Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir.
Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecek olan sonuç duyurusu tebliğ mahiyetinde
olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
BİLGİ İÇİN
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Telefon: 0328 827 10 00 (1503-1505-1510-1512)  

Reklam

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*