Reklam

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alımı

Genel Sekreterliğe 1 İdari Memur ve 12 Uzman Yardımcısı Alımı!

Reklam

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alımı Orta Anadolu Genel Sekreterliği’ne 12 Uzman Yardımcısı ve 1 İdari Memur
toplam 13 personel alınacağı duyurusu yapıldı. Alımların sözlü sınav ile yapılacağı belirtildi.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alımı Sözlü  Sınav

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alımı

Sözlü sınavlarda, adayların genel kültür, analitik düşünme yeteneği ve iletişim becerilerinin yanı sıra hal,
tavır ve hareketlerindeki genel görünüm ile mesleki bilgileri, tecrübeleri gibi pozisyonların gerektirdiği
niteliklere sahip olup olmadıkları göz önünde bulundurulacaktır. Ayrıca adayların
yabancı dil bilgilerinin de ölçüleceği bir mülakat şeklinde gerçekleştirilecektir.

Reklam

Gerçekleştirilecek sözlü sınavda başarı derecesini yakalayabilmek için katılacak üyelerin “100 puan üzerinden minimum 50 puan
almak kaydı ile ortalama en az 70 puan almak” almaları gerekmektedir. Sınavlara başvurular sırasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunulduğu tespit edilen katılımcıların sınavı kazansalar bile atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi
ilgili kurum tarafından iptal edilecektir.

Sınav Şartları

– TC (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak,
– Askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
– 18 yaşını doldurmuş olmak,
– 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1986 ve daha sonrası doğanlar),
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu veya kuruluşundan emekli olmamak,
– Kamu haklarından faydalanabilen, mahrum bulunmamak,
– Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,
– Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrün bulunmaması,
– Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin yer alan tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yüksek Öğretim
Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,
– TİM ve İhracatçı Birlikleri’nden veya daha önce çalıştıkları işyerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun
25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
– Uzman yardımcısı pozisyonları için İngilizce, Almanca, İspanyolca veyaRusça2019, 2020 veya 2021 yıllarına ait
yabancı dil sınavlarından (YDS veya e-YDS) en az “70 puan” veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından YÖK tarafından yayımlanan
yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır),
– 2020 veya 2021 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından herhangi birinden “istenen puan türünden asgari 70 puan almış” olmak

Başvuruda İstenen Belgeler:

– WEB adresinden temin edilecek ıslak imzalı İş Talep Formu (Uzman Yardımcısı) / İş Talep Formu (İdari Memur),
– TCKN yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine
“doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir),
– Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
– Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışında yerleşik üniversitelerden mezun olan adaylar
için denklik belgesi ile birlikte)
– KPSS sonuç belgesi,
– Yabancı dil sınavı sonucunu gösterir belge,
– Güncel özgeçmiş (CV)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sınavı kazanan adaylardan söz konusu belge asılları bilahare istenecektir.

Reklam

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alımı İçin Başvuru Adres ve Zamanı

Başvurular, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğimiz Evrak Kayıt Birimi’ne istenen belgeler ile birlikte
en geç 12/11/2021 Cuma günü saat 17:00’ye kadar şahsen, posta/kargo veya e-posta yolu ile ([email protected]) yapılacaktır.
Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.
Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslı ile
aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır, aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri  17/11/2021 Çarşamba günü Genel Sekreterliğimiz WEB sitesinden
(www.oaib.org.tr) duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İletişim

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat 06520 Çankaya / ANKARA

Reklam

Bilgi İçin:

Advertisement. Scroll to continue reading.

Tel: (312) 447 27 40 / Dahili 264 (İK Uzmanı Ece BİNGÖL)

e-posta: [email protected]  VEYA https://www.oaib.org.tr/tr/devlet-yardimlari.html

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU KILAVUZUNA DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*