Reklam

Orman Genel Müdürlüğü 1833 Personel Alımı

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 1833 sözleşmeli personel Alımı Yapılacaktır. Başvurular Başladı.

Reklam

Orman Genel Müdürlüğü 1833 Personel Alımı, Başvurular Başladı. daha önceden bu ilanla ilgili web sitemizde paylaşımda bulunmuştuk.  Kısacası ,Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı, tekrar değinmek istedik. Başvuru Yapacak adaylar Aşağıdaki linklerden başvuru yapabilirsiniz. başvurular Adaylar 04/04/2022 – 10/04/2022 tarihleri arasında başvuru Yapabilirsiniz.

 

Orman Genel Müdürlüğü 1833 Personel Alımı, İçin Meslek  Dalları Nelerdir?   

1- Orman Endüstri Mühendis Alımı 

 Orman Genel Müdürlüğü 1833 Personel Alımı, orman Endüstri Mühendis Alımı, 

Tarım Orman Bakanlığı 50 Orman Endüstri Mühendisi Alımı, Yapılacaktır.

Orman Genel Müdürlüğü 1833 Personel Alımı

Orman Endüstri Mühendis Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak.
c) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan
almış olmak.
ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Endüstri Mühendisliği
bölümünden mezun olmak.
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli
personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına
girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların
tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve
belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği
belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme
imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem
yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Orman Endüstri Mühendis Alımı, BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Adaylar 04/04/2022 – 10/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel
Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri
10/04/2022 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Orman Genel Müdürlüğü 1833 Personel Alımı, Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen,
posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru
işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Başvurular EK 1 listede belirtilen iller arasından adayın tercihine göre yapılacak olup her
aday en fazla 20 adet tercih yapabilecektir.

Reklam
Reklam

WEB SİTEMİZDE Orman Endüstri Mühendis Alımı, İÇİN İLANA DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

2- Orman Muhafaza Memuru Alımı 

Orman Genel Müdürlüğü 1833 Personel Alımı, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 1500 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacaktır.

Orman Muhafaza Memuru Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Orman Muhafaza Memuru Alımı, ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak,
b) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP93) en az 65
puan almış olmak,
c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman
Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan
Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban
Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,
ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir
ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan
adaylardan istenecektir.)
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli
personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına
girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların
tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve
belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği
belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme
imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem
yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir.

Orman Muhafaza Memuru Alımı, BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Orman Muhafaza Memuru Alımı, Adaylar 04/04/2022 – 10/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel
Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/
adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri
10/04/2022 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Orman Genel Müdürlüğü 1833 Personel Alımı, Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen,
posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru
işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her
aday en fazla 20 adet tercih yapabilecektir. KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak
yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen pozisyonun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit
puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava
girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP93 puanı dikkate alınarak ancak
bir ilin sınav listesinde yer alabilecektir.

WEB SİTEMİZDE Orman Muhafaza Memuru Alımı, İÇİN İLANA DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

3- Tarım Orman Bakanlığı Orman Mühendis Alımı 

Orman Genel Müdürlüğü 1833 Personel Alımı, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 283 adet mühendis (i) alımı yapılacaktır.

Reklam

Tarım Orman Bakanlığı Mühendis Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Tarım Orman Bakanlığı Mühendis Alımı,  ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak.
b) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan
almış olmak.
c) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği
bölümünden mezun olmak.
ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir
ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan
adaylardan istenecektir.)
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli
personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına
girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların
tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve
belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği
belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme
imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem
yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir

Advertisement. Scroll to continue reading.

Tarım Orman Bakanlığı Orman Mühendis Alımı BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Adaylar 04/04/2022 – 10/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel
Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri

Advertisement. Scroll to continue reading.

10/04/2022 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Orman Genel Müdürlüğü 1833 Personel Alımı, Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru
işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her
aday en fazla 20 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak
yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen pozisyonun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit
puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava
girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir
ilin sınav listesinde yer alabilecektir

WEB SİTEMİZDE Tarım Orman Bakanlığı Orman Mühendis Alımı, İÇİN İLANA DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Orman Genel Müdürlüğü 1833 Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*