Reklam

Orman Bakanlığına Personel Alımı Yapılacaktır

Genel Müdürlüğümüz 20 İle toplam 47 (Kırk yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Tarım Orman Bakanlığına Personel Alımı Yapılacaktır Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan ek
2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu
puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen
mezuniyetlerden toplam 47 (Kırk yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Tarım Orman Bakanlığına Personel Alımı Meslek Dalları Nelerdir?

Tarım Orman Bakanlığına Personel Alımı

Tarım Orman Bakanlığına Personel Alımı

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR:    

Reklam

1 – 2020 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden
en az 70 puan almış olmak,
2- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli
(Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;
-En az B sınıfı ehliyete sahip olmak,

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2 – Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrasında yer alan: “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda
bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin
uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında
belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları
yapılmayacaktır.
3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe
aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile”
sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4- Adaylar başvuru tarihinin son günü (20/10/2021) itibariye Genel ve Özel şartlarda
belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmektedir

Reklam

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Adaylar 11/10/2021-20/10/2021 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki
sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 20/10/2021 gecesi saat
23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer
şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Her aday EK-2’de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda
bulunabilecektir.
Adaylar Ek-2’de yer alan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecektir.

https://www.tarimorman.gov.tr/

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

Tarım ve Orman Bakanlığı 47 Personel Alımı Kılavuzu Bakmak İçin Tıklayınız.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*