Reklam

Ordu Üniversitesi Personel Alımı

2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı yapılacaktır.

Reklam

Ordu Üniversitesi Personel AlımıSözleşmeli Personel Alımı, 7 Destek Personeli (Temizlik) Alımı Duyuruldu.

Ordu Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

Ordu Üniversitesi Personel Alımı

Ordu Üniversitesi Personel Alımı, Sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi
itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

a)Ordu Üniversitesi Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
alenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,
d) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak,
f) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi
bulunmamak.

Reklam

2)Ordu Üniversitesi Personel Alımı, İstenilen Belgeler 

b) Adayların 2020 KPSS’ye girmiş olması, KPSSP94 puan türüne sahip olması
gerekmektedir.
c) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

3) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER: 

Reklam

1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (https://pdb.odu.edu.tr/Page/57/formlar)
2- T.C Kimlik Kartı fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı),
3- 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
4- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.

4) Ordu Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI 

Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (https://pdb.odu.edu.tr/Page/57/formlar) Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (mesai
bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen ya da posta yolu ile
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların
son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan
başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Posta ile başvuran adayların başvurularının yanlış birime veya adrese teslim edilmesinden ve
postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5) DEĞERLENDİRME

1- Ordu Üniversitesi Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesi (B) fıkrası ile
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel
şartlar ve özel şartları taşıyan, verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat
eden adaylar arasından, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2- Sözleşme imzalamaya hak kazanan asıl ve yedek aday isim listesi, Üniversitemiz
https://www.odu.edu.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup, duyuruda istenilen
belgeler, belirtilen tarihe kadar Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen
veya posta yoluyla teslim edilecektir. Adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
3- İlan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve
Arşiv Araştırması Kanunu” gereği sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv
araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna göre adaylar sözleşme imzalamak üzere davet
edilecektir. Adaylarla, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporunu (görevini devamlı
yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığına dair) ibraz etmeleri
kaydıyla sözleşme imzalanacaktır.
5- Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
müracaat etmeyenlerin, arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların, sözleşme imzalandığı halde
verilen süre zarfında göreve başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların bulunması halinde, yerlerine en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yedek adaylar
yazılı tebligatla sözleşme imzalamaya davet edilecektir.
6- Sözleşme imzalayan personel, il merkezi veya ilçelerde bulunan Üniversitemize bağlı
kampüs ve birimlerde temizlik görevlisi olarak hizmet edeceklerdir.
7- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
8- İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.

TEMİZLİK PERSONELİNİN GÖREVLERİ  

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

1.Ordu Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitenin ve bağlı birimlerin kapalı mekânlarının ana girişi dâhil sınıflar,
laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürmek ve paspas yapmak,
pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri silmek,
2.Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve belirlenen alanlara
taşımak,
3.Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt havlu ve
sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve
muslukları silmek,
4.Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak,
5.Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj
bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
6.Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
7.Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,
8.Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Ordu Üniversitesi Personel Alımı, İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Ordu Üniversitesi Personel Alımı,  Ordu Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Ordu Üniversitesi Personel Alımı, Telefon: 0 (452) 226 52 00 / 2454 – 2463 – 2464
Cumhuriyet Yerleşkesi Cumhuriyet Mahallesi No:218
Altınordu / ORDU PK : 52200
İlan olunur

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*