Reklam

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı

Ordu Büyükşehir Belediyesine Geçici ve Daimi 34 İşçi Alımı Yapılacağı Açıklandı. Detaylar Haberimizde.

Reklam

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı, Yapılacaktır.

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı, Alınacak Meslek Dalları Nelerdir? 

  • Arkeolog,
  • Beden İşçisi,
  • Usta (Mobilya),
  • Usta (İnşaat),
  • İnşaat İşçisi,

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

1-) Arkeolog Hakkında Nitelikler

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı,

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı, Kurum Bilgileri

Kurum Adı/Unvanı: ORBEL A.Ş Adresi: SELIMIYE MAH. İNAYET SITKI CAD. NO:1 ALTINORDU-ORDU

Telefonu: 0452 505 51 52

Faks No: 0452222 92 52

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı, TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ

Meslek Adı: ARKEOLOG
Açık İşçi Sayısı: 4 (DÖRT)
Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici Deneyim Süresi: Başvuru Tarihleri: 24.06.2022-24.06.2022 Başvuru Adresi: SELIMIYE MAH. İNAYET SITKI CAD. NO:1 ALTINORDU-ORDU
NOT: BAŞVURULARI UYGUN ADAYLARIN YAPMASI ZORUNLUDUR
İrtibat Kişisi: GÜRKAN ARSLAN Unvanı: İNSAN KAYNAKLARI YONETMENI
Telefonu: 0452 505 51 52
E-posta: [email protected]

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı, GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ

Not: Başvuru yapan adaylar arasında sadece uygun görülen adaylara çağrı yapılacaktır.
Yer: ORBEL A.Ş. Selimiye Mah. İnayet Sıtkı Cad. No:1 Altınordu-ORDU
Tarih:
Saat:

Reklam

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı, ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma Adresi: Ordu Büyükşehir Belediyesi imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Eskipazar Kurtarma Kazılarında
Çalışma Süresi: 3 AY

Çalışma Saatleri:

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı, MÜRACAAT KOŞULLARI

1. 18 yaşını tamamlamış, en az dört yıllık üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak. 2. Alanında tecrübeye sahip olmak 3. Tercihen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
4. Ordu il sınırları içerisinde ikamet ediyor ya da edebilecek durumda olmak
5. Askerlik görevini yapmış olmak veya kanunen yapmış (muaf) sayılmak veya tecilli olmak 6. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkilm olmamak. 7. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkılm olmamak. 8. Affa uğramış olsa bile özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlıga karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat kanştırma, suçtan kaynaklanan malvarlıgı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkilm olmamak. 9. Emekliliğe hak kazanmamış veya emekli olmamak
10. Görev a masına en el olabilecek beden ve akıl hastalı ı bulunmamak.

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Özgeçmiş
  • KİMLİK BELGESİ
  • ÖĞRENİM BELGESİ / SEFİTİKALAR

2-) Beden İşçisi Hakkında Nitelikler Nelerdir?

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı,

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı, Kurum Bilgileri 

Kurum Adı/Unvanı: ORBEL A.Ş Adresi: SELIMIYE MAH. İNAYET SITKI CAD. NO:1 ALTINORDU-ORDU Telefonu: 0452 505 51 52 I Faks No: 0452222 92 52

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ

Meslek Adı: Beden İşçisi
Açık İşçi Sayısı: 15 (On beş)
Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici

Deneyim Süresi:

Başvuru Tarihleri: 24.06.2022-24.06.2022

Başvuru Adresi: SELIMIYE MAH. İNAYET SITKI CAD. NO:1 ALTINORDU-ORDU
NOT: BAŞVURULARI UYGUN ADAYLARIN YAPMASI ZORUNLUDUR
İrtibat Kişisi: GÜRKAN ARSLAN Unvanı: İNSAN KAYNAKLARI YONETMENI
Telefonu: 0452 505 51 52
E-posta: [email protected]

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ

Not: Başvuru yapan adaylar arasında sadece uygun görülen adaylara çağrı yapılacaktır.
Yer: ORBEL A.Ş. Selimiye Mah. İnayet Sıtkı Cad. No:1 Altınordu-ORDU
Tarih:
Saat:

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma Adresi: Ordu Büyükşehir Belediyesi imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Eskipazar Kurtarma Kazılarında
Çalışma Süresi: 3 AY

Çalışma Saatleri:

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. 18 yaşını tamamlamış. okur-yazar olmak.
2. Arkeolojik kazı çalışmalarında tecrübeli olmak.
3. Arkeolojik kazı çalışmaların için arazide çalışmaya bir engeli olmamak
4. Ordu il sınırları içerisinde ikamet ediyor ya da edebilecek durumda olmak
S. Askerlik görevini yapmış olmak veya kanunen yapmış (muaf) sayılmak veya tecilli olmak.
6. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak 7. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak 8. Affa uğramış olsa bile özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyan madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak
9. Emekliliğe hak kazanmamış veya emekli olmamak
10. Görev yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU İÇIN GEREKLİ BELGELER

1.CV
2.KIMLIK BELGESİ
3.ÖĞRENİM BELGESİ

 

Reklam

3-) Usta (Mobilya), Hakkında Nitelikler 

Kurum Bilgileri 

Kurum Adı/Unvanı: ORBEL A.Ş Adresi: SELIMIYE MAH. İNAYET SITKI CAD. NO:1 ALTINORDU-ORDU Telefonu: 0452 505 51 52 I Faks No: 0452222 92 52

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ

Meslek Adı: Usta (Mobilya)
Açık İşçi Sayısı: 7 (Yedi)
Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi

Deneyim Süresi:

Başvuru Tarihleri: 24.06.2022-24.06.2022

Başvuru Adresi: SELIMIYE MAH. İNAYET SITKI CAD. NO:1 ALTINORDU-ORDU
NOT: BAŞVURULARI UYGUN ADAYLARIN YAPMASI ZORUNLUDUR
İrtibat Kişisi: GÜRKAN ARSLAN Unvanı: İNSAN KAYNAKLARI YONETMENI
Telefonu: 0452 505 51 52
E-posta: [email protected]

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ

Not: Başvuru yapan adaylar arasında sadece uygun görülen adaylara çağrı yapılacaktır.
Yer: ORBEL A.Ş. Selimiye Mah. İnayet Sıtkı Cad. No:1 Altınordu-ORDU
Tarih:
Saat:

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma Adresi: Ordu Büyükşehir Belediyesi imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Eskipazar Kurtarma Kazılarında
Çalışma Süresi: 3 AY

Çalışma Saatleri:

Reklam

MÜRACAAT KOŞULLARI

1 18yaşını tamamlamış 55 yaşını doldurmamış olmak. 2. En az Okur-Yazar olmak. 3. Ustalık Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi veya Teknik Öğretmenlik belgelerinden en az birine sahip olmak.
4. Ordu il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 5. Alanında tecrübeye sahip olmak. 6. Askerlik görevini yapmış olmak veya kanunen yapmış (muaf) sayılmak veya tecilli olmak. 7. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak. 8. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak 9. Affa uğramış olsa bile özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyan madde suçları, zimmet, irtikip, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanmı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak 10. Emekliliğe hak kazanmamış veya emekli olmamak 11. Görev yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU İÇIN GEREKLİ BELGELER

1.CV
2.KIMLIK BELGESI

3.ÖGRENİM BELGESİ/SERTIFIKALAR

 

4-) Usta (İnşaat), Hakkında Nitelikler Nelerdir?

Kurum Bilgileri 

Kurum Adı/Unvanı: ORBEL A.Ş Adresi: SELIMIYE MAH. İNAYET SITKI CAD. NO:1 ALTINORDU-ORDU Telefonu: 0452 505 51 52 I Faks No: 0452222 92 52

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ

Meslek Adı: Usta (İnşaat)
Açık İşçi Sayısı: 2 (İki)
Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi

Deneyim Süresi:

Başvuru Tarihleri: 24.06.2022-24.06.2022

Başvuru Adresi: SELIMIYE MAH. İNAYET SITKI CAD. NO:1 ALTINORDU-ORDU
NOT: BAŞVURULARI UYGUN ADAYLARIN YAPMASI ZORUNLUDUR
İrtibat Kişisi: GÜRKAN ARSLAN Unvanı: İNSAN KAYNAKLARI YONETMENI
Telefonu: 0452 505 51 52
E-posta: [email protected]

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ

Not: Başvuru yapan adaylar arasında sadece uygun görülen adaylara çağrı yapılacaktır.
Yer: ORBEL A.Ş. Selimiye Mah. İnayet Sıtkı Cad. No:1 Altınordu-ORDU
Tarih:
Saat:

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma Adresi: Ordu Büyükşehir Belediyesi imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Eskipazar Kurtarma Kazılarında
Çalışma Süresi: 3 AY

Çalışma Saatleri:

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. 18 yaşını doldurmamış 55 yaşını doldurmamış olmak. 2. En az Okur-Yazar olmak. 3. Ustalık Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi veya Teknik Öğretmenlik belgelerinden en az birine sahip olmak 4. Alanında tecrübeye sahip olmak 5. Ordu il sınırlan içerisinde ikamet ediyor olmak 6. Askerlik görevini yapmış olmak veya kanunen yapmış (muaf) sayılmak veya tecilli olmak 7. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak 8. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak 9. Affa uğramış olsa bile özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarı madde suçlan, zimmet, irtiklp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak 10. Emekliliğe hak kazanmamış veya emekli olmamak. 11. Görev yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.CV
2.KIMLIK BELGESI
3.ÖĞRENIM BELGESI/SERTIFIKALAR

5-) İnşaat İşçisi, Hakkında Nitelikler Nelerdir?

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı,

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı, Kurum Bilgileri 

Kurum Adı/Unvanı: ORBEL A.Ş Adresi: SELIMIYE MAH. İNAYET SITKI CAD. NO:1 ALTINORDU-ORDU Telefonu: 0452 505 51 52 I Faks No: 0452222 92 52

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı, TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ

Meslek Adı: İnşaat İşçisi
Açık İşçi Sayısı: 6 (Altı)
Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi

Deneyim Süresi:

Başvuru Tarihleri: 24.06.2022-24.06.2022

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Adresi: SELIMIYE MAH. İNAYET SITKI CAD. NO:1 ALTINORDU-ORDU
NOT: BAŞVURULARI UYGUN ADAYLARIN YAPMASI ZORUNLUDUR
İrtibat Kişisi: GÜRKAN ARSLAN Unvanı: İNSAN KAYNAKLARI YONETMENI
Telefonu: 0452 505 51 52
E-posta: [email protected]

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı, GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ

Not: Başvuru yapan adaylar arasında sadece uygun görülen adaylara çağrı yapılacaktır.
Yer: ORBEL A.Ş. Selimiye Mah. İnayet Sıtkı Cad. No:1 Altınordu-ORDU
Tarih:
Saat:

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma Adresi: Ordu Büyükşehir Belediyesi imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Eskipazar Kurtarma Kazılarında
Çalışma Süresi: 3 AY

Çalışma Saatleri:

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı, MÜRACAAT KOŞULLARI

1 18 yaşım tamamlamış 55 yaşını doldurma [tuş olmak. 2. En az Okur-Yazar olmak 3. İnşaat sektöründe deneyimli olmak 4. Ordu il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak 5. Askerlik görevini yapmış olmak veya kanunen yapmış (muaf) sayılmak veya tecilli olmak 6. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak 7. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak 8. Affa uğramış olsa bile özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyan madde suçlan, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlamalarından mahkum olmamak 9. Emekliliğe hak kazanmamış veya emekli olmamak. 10. Görev yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı, BAŞVURU IÇIN GEREKLI BELGELER

1.CV

2.KİMLİK BELGESİ

3.ÖĞRENİM BELGESİ

 

Ordu Büyükşehir Belediyesine İşçi Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*