Reklam

Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı

Onyedi Eylül Üniversitesi 22 Personel Alımı Yapacağını Açıkladı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Yapılacaktır.

Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam
edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın,
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Alınacak Meslek Dalları

 • Destek Personeli (Temizlik),
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • Büro Personeli,
 • Spor Uzmanı,
 • Tekniker (Sıhhi Tesisat / İklimlendirme),
 • Tekniker (Elektrik),

Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b)
fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı
durumu olmamak.
4-Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı,  Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
5- Adayların ilgili 2020 KPSS(B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir.
6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm
başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri
1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
9- “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine göre güvenlik soruşturması
veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
10- Başvuran adaylar Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ihtiyaç bulunan birimlerinde ve ilçelerinde
görevlendirilecektir.
11- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Adayların aranan niteliklere başvurunun son günü itibariyle sahip olması gerekmektedir.

1-) Destek Personeli (Temizlik) Hakkında Nitelikler

 • 1- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
  2- MEB onaylı “İşletmelerde Hijyen” belgesine sahip olmak.
  3- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
  4- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
  5- Cinsiyeti Erkek olmak.
  6- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 50 puan almış olmak.
  7- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
  engelleri bulunmamak.
  8- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
  9- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde
  çalışmaya engel durumu olmamak.
 • 1- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
  2- MEB onaylı Sıvı veya Doğal Gaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi belgesine sahip
  olmak.
  3- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
  4- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
  5- Cinsiyeti Erkek olmak.
  6- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 50 puan almış olmak.
  7- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
  engelleri bulunmamak.
  8- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
  9- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde
  çalışmaya engel durumu olmamak.
 • 1- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
  2- MEB onaylı “İşletmelerde Hijyen” belgesine sahip olmak.
  3- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
  4- Cinsiyeti Kadın olmak.
  5- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 50 puan almış olmak.
  6- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
  engelleri bulunmamak.
  7- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
  8- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde
  çalışmaya engel durumu olmamak.

2-) Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Hakkında Nitelikler

 • 1- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Önlisans mezunu olmak.
  2- Önlisans mezuniyetinden sonra en az 1 yıl Koruma veya Güvenlik alanında
  çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü
  ile belgelendirmek.
  3- Başvuru ve yerleştirme sırasında Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına /
  Belgesine sahip olmak. (Başvuru / değerlendirme / görev aşamasında süresi biten /
  bitmek üzere olan belgelerin yenilenmesinin aday tarafından zamanında yapılması
  / yapılmış olması zorunludur.)
  4- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  5- 01.01.1982-01.01.1997 arası doğumlu olmak.
  6- Sağlık kuruluşlarından alınacak raporla 165 cm’den kısa olmamak ve beden kitle
  endeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olduğunu belgelendirmek.
  7- Cinsiyeti Kadın olmak.
  8- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50 puan almış olmak.
  9- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10.
  maddesinde yer alan şartları taşımak.
  10- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
  11- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde
  sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
  12- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet noktalarında ve iç ve
  dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
  olmamak.
 • 1- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Önlisans mezunu olmak.
  2- Önlisans mezuniyetinden sonra en az 1 yıl Koruma veya Güvenlik alanında
  çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü
  ile belgelendirmek.
  3- Başvuru ve yerleştirme sırasında Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına /
  Belgesine sahip olmak. (Başvuru / değerlendirme / görev aşamasında süresi biten /
  bitmek üzere olan belgelerin yenilenmesinin aday tarafından zamanında yapılması
  / yapılmış olması zorunludur.)
  4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  5- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
  6- 01.01.1982-01.01.1997 arası doğumlu olmak.
  7- Sağlık kuruluşlarından alınacak raporla 170 cm’den kısa olmamak ve beden kitle
  endeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olduğunu belgelendirmek.
  8- Cinsiyeti Erkek olmak.
  9- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50 puan almış olmak.
  10- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
  10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
  11- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
  12- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde
  sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
  13- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet noktalarında ve iç ve
  dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
  olmamak.
 • 1- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Lisans mezunu olmak.
  2- Lisans mezuniyetinden sonra en az 1 yıl Koruma veya Güvenlik alanında
  çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü
  ile belgelendirmek.
  3- Başvuru ve yerleştirme sırasında Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına /
  Belgesine sahip olmak. (Başvuru / değerlendirme / görev aşamasında süresi biten /
  bitmek üzere olan belgelerin yenilenmesinin aday tarafından zamanında yapılması
  / yapılmış olması zorunludur.)
  4- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  5- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
  6- 01.01.1982-01.01.1997 arası doğumlu olmak.
  7- Sağlık kuruluşlarından alınacak raporla 170 cm’den kısa olmamak ve beden kitle
  endeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olduğunu belgelendirmek.
  8- Cinsiyeti Erkek olmak.
  9- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 50 puan almış olmak.
  10- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
  10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
  11- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
  12- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde
  sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
  13- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet noktalarında ve iç ve
  dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
  olmamak.

3-) Büro Personeli, Hakkında Nitelikler

 • 1- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının İşletme Yönetimi veya İnsan Kaynakları Yönetimi
  programı önlisans mezunu olmak.
  2- Önlisans mezuniyetinden sonra Büro İşleri alanında en az 1 yıl çalıştığını
  barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile
  belgelendirmek.
  3- Erkek adaylar için Askerlik Hizmetini tamamlamış olmak.
  4- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
  5- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50 puan almış olmak.
  6- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
  7- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • 1- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının İşletme programı lisans mezunu olmak.
  2- Lisans mezuniyetinden sonra en az 7 yıl 4211.09: Bankacılık Meslek Elemanı
  olarak çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet
  Dökümü ile belgelendirmek.
  3- 6225: MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.
  4- Erkek adaylar için Askerlik Hizmetini tamamlamış olmak.
  5- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
  6- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 50 puan almış olmak.
  7- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
  8- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • 1- Yükseköğretim Kurumlarının Bilgi Yönetimi programı önlisans mezunu olmak.
  2- Önlisans mezuniyetinden sonra Büro İşleri alanında en az 1 yıl çalıştığını
  barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile
  belgelendirmek.
  3- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
  4- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
  5- Cinsiyeti Erkek olmak.
  6- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50 puan almış olmak.
  7-Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
  8- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • 1- Yükseköğretim Kurumlarının Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu
  Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
  2- Lisans mezuniyetinden sonra 4311.06 Ön Muhasebeci olarak çalıştığını barkodlu
  SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
  3- 6225: MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.
  4- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
  5- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
  6- Cinsiyeti Erkek olmak.
  7- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 50 puan almış olmak.
  8- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
  9- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.

4-) Spor Uzmanı, Hakkında Nitelikler

 • 1- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren
  bölümlerinden mezun olmak.
  2- En az Bronz Bröve Cankurtaranlık belgesine sahip olmak.
  3- Cankurtaranlık belgesinin hizmet verilecek yıla ait vizesi yapılmış olmak. (Takip
  eden yıllarda da vize yenilenmesinin aday tarafından zamanında yapılması
  zorunludur.)
  4- En az İkinci Kademe Yüzme Antrenörü belgesine sahip olmak.
  5- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
  6- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
  7- Cinsiyeti Erkek olmak.
  8- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 50 puan almış olmak.
  9- Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.
  10- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.
  11- Söz konusu pozisyon cankurtaran görevi ile birlikte sporla ilgili faaliyetleri
  yürütmek üzere kullanılacaktır.
 • 1- Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren
  bölümlerinden mezun olmak.
  2- En az Bronz Bröve Cankurtaranlık belgesine sahip olmak.
  3- Cankurtaranlık belgesinin hizmet verilecek yıla ait vizesi yapılmış olmak. (Takip
  eden yıllarda da vize yenilenmesinin aday tarafından zamanında yapılması
  zorunludur.)
  4- En az İkinci Kademe Yüzme Antrenörü belgesine sahip olmak.
  5- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
  6- Cinsiyeti Kadın olmak.
  7- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 50 puan almış olmak.
  8- Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.
  9- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.
  10-Söz konusu pozisyon cankurtaran görevi ile birlikte sporla ilgili faaliyetleri
  yürütmek üzere kullanılacaktır

5-) Tekniker (Sıhhi Tesisat / İklimlendirme) Hakkında Nitelikler

 • 1- Yükseköğretim Kurumlarının Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz
  Isıtma, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhiyat Tesisleri Teknikleri, Doğalgaz ve Boru Hatları
  Teknolojisi, Doğalgaz ve Isıtma, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Doğalgaz,
  Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikerliği, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi,
  Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Gaz Tesisatı ve Teknolojisi, Isıtma ve Sıhhi Tesisat
  Teknolojisi, Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, İklimlendirme ve
  Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
  2- Önlisans mezuniyetinden sonra en az 2 yıl Tesisat, İklimlendirme veya Havuz
  Görevlisi / Operatörü alanında çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını
  gösterir SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
  3- MEB veya İŞKUR onaylı Havuz Suyu Operatörü belgesine sahip olmak.
  4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
  5-Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
  6- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
  7- Cinsiyeti Erkek olmak.
  8- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50 puan almış olmak.
  9- Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.
  10- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • 1- Ortaöğretim (Lise) Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından
  mezun olmak.
  2- Lise mezuniyetinden sonra en az 2 yıl Tesisat, İklimlendirme veya Havuz
  Görevlisi / Operatörü alanında çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını
  gösterir SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
  3- MEB veya İŞKUR onaylı Havuz Suyu Operatörü belgesine sahip olmak.
  4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
  5- Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
  6- 01.01.1982-01.01.1997 arası doğumlu olmak.
  7- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 50 puan almış olmak.
  8- Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.
  9- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.

6-) Teknisyen (Elektrik) Hakkında Nitelikler

 • 1- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik Teknolojisi
  Elektronik Teknolojisi, Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı, Elektrik Makine
  Tamir ve Bakım, Endüstriyel Elektrik önlisans programlarının birinden mezun
  olmak.
  2- Önlisans mezuniyetinden sonra en az 2 yıl Elektrik veya Elektronik alanında
  çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü
  ile belgelendirmek.
  3- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
  4- Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
  5- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
  6- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50 puan almış olmak.
  7- Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.
  8- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • 1- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Ortaöğretim (Lise) Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi veya
  Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü alanından mezun olmak.
  2- Lise mezuniyetinden sonra en az 2 yıl Elektrik veya Elektronik alanında
  çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü
  ile belgelendirmek.
  3- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
  4- Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
  5- 01.01.1982-01.01.1997 arası doğumlu olmak.
  6- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 50 puan almış olmak.
  7- Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.
  8- Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GENEL GÖREVLERİ

-Söz konusu pozisyon temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve
düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılacaktır.
-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin açık ve kapalı mekanları, binaların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar
ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri,
pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak.
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.
-Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak.
Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek.
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması
işlerini yapmak.
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini
yürütmek.
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak.
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri
yürütmek.
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek,
aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
-Temizlik olmak üzere bu alanda verilecek diğer işleri yapmak.

C-BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER

1-Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım”
hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 04.07.2022 – 18.07.2022
tarihleri arasında alınacaktır.
2-Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.
3- Süresi içinde yapılmayan, tamamlanmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde
her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası
istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı
veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim
edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
7- İlan edilen unvanlardan belgelendirilmesi istenen durumlarla ilgili gerekli resmi belgelerin “Diğer Belgeleriniz”
sekmesi altında bulunan belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
8- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin
denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması
altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
9- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Ç- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak
sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve
zaman, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi resmi internet sayfasında (https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr)
yayımlanacaktır.
2- Her unvan için asıl aday sayısının kaç katına kadar yedek aday belirleneceğine Üniversite tarafından oluşturulan
Kurul ve Komisyonlar tarafından karar verilecek olup asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden,
ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi
büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden
ulaşabilecektir.
3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz.
Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu
durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı
tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

D- İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.bandirma.edu.tr internet adresinde yer
alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.
Telefon: 0266 717 01 17 Dahili: 1652, 1655, 1657,

Reklam
Reklam

e-Posta: [email protected]

E-DİĞER HUSUSLAR

1- Üniversitenin Balıkesir ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
2- İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği veya diğer hizmetlerin sunulduğu farklı
birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Reklam

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*