Öğretmen Alımı haberleri İlanını Duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı Toplam 750 kontenjana Engellilerin Öğretmen Olarak Ataması Yapılacağını Açıkladı

Öğretmen Alımı haberleri İlanını Duyurdu ilan Detayları Haberimizde

07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin
Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete ’de
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri ile 2018 ve 2020 yıllarında
yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS – Lisans Düzeyi) katılım göstermiş (katılan) adaylar arasından
EKPSS puanı üstünlüğüne göre; aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen
süre içerisinde başvurular alınarak, toplam 750 (Yedi yüz elli) kontenjana engelli öğretmen alımlarının atama
işlemlerinin yapılacağı açıklandı.

Öğretmen Alımı Haberleri ve Atama Hangi İllerde Yapacaktır

Öğretmen Alımı haberleri
tablo2
tablo3

BAŞVURU ŞARTLARI HAKKINDA DETAYLAR 

https://www.meb.gov.tr/

– T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler için Türk
vatandaşı olma şartı aranmayacaktır)
– 2018 ve 2020 yıllarında (tarihlerinde) yapılmış olan “Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ndan (EKPSS Lisans Düzeyi)
50 ve daha üzeri puan almış olmak
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak
– Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ,yükseköğrenimlerinin
ve / veya pedagojik formasyon belgelerinin, yurt içinde bulunan yükseköğretim kurumlarına veya programlarına
denkliğinin kabul edilmiş olmak
– Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20.02.2014
tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak
– Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara
atanacak olanlar hariç olmak üzere; Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik
Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak

Öğretmen Alımı haberleri

– Devlet memuruyken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97. (doksan yedinci) maddesinin 1. (birinci) fıkrasının A, B, C bentlerinde
belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak
– Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli
ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna
Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinin 1. fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
– Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı halde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru
tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak
– 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin
Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya
yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine
ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten
itibaren 4 yıl geçerlidir. Devlet memurluğu veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak
– Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından
görevden ayrıldıkları tarihle ön başvurunun son günü itibarıyla 3 yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak şartı aranır
– Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak

tablo5
Öğretmen Alımı haberleri
tablo7

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.