Reklam

Öğretim Elemanı Alımı Çankırı Karatekin Üniversitesine

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü Uyarınca Aşağıda Unvanı, Dereceleri ve Nitelikleri Belirtilen Kadrolara Öğretim Üyeleri Alınacaktır

Reklam

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı  Öğretim Üyesi Alımı  Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde
öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Öğretim Üyesi Alımı İçin  Meslek Dalları Nelerdir?

KAMU HUKUKU, ÖZEL HUKUK,PSİKOLOJİ,BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ,EBELİK,ERGOTERAPİ, TARİH,KLİNİK BİLİMLER, FELSEFE VE DİN
BİRİMLERİ Çankırı Karatekin Üniversitesi 22Öğretim üyesi Alımı Yapılacaktır.

Başvuru Şartları: 

Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (Dilekçe ile
Akademik Personel Başvuru Formu bu ilanın sonunda yer almaktadır.)
Başvuru Dosyası “CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (4 Adet)” İçin İstenen Belgeler
1. Fotoğraf (2 adet)
2. Özgeçmiş,
3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya
Onaylı Sureti),
4. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,
5. Puanlama tablosu (Puanlama Tablolarını İndirmek İçin Tıklayınız) Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ndeki formata uygun. (Yönergeyi İndirmek İçin Tıklayınız)
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran
adaylardan) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti),
7. Nüfus cüzdan fotokopisi,
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı
Sureti),
9. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan Yabancı Dil Sınavına ilişkin belge. (Varsa)

-Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;

Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (Dilekçe ile
Akademik Personel Başvuru Formu bu ilanın sonunda yer almaktadır.)
Başvuru Dosyası “CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (4 Adet)” İçin İstenen Belgeler
1. Fotoğraf (2 adet)
2. Özgeçmiş,
3. Lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya
Onaylı Sureti),
4. Diş Hekimliği Fakültesine başvuracak adaylar için Lisans, yüksek lisans, doktora veya diş hekimliğinde uzmanlık belgeleri
(Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya
Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),
5. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,
6. Puanlama tablosu (Puanlama Tablolarını İndirmek İçin Tıklayınız) Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ndeki formata uygun. (Yönergeyi İndirmek İçin Tıklayınız)
7. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran
adaylardan) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti),
8. Nüfus cüzdan fotokopisi,
9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı
Sureti),
10. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan Yabancı Dil Sınavına ilişkin belge. (Kare Kod veya Kontrol
Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti)

Reklam

Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 4 Adet CD/DVD veya Flash Belleği İlgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokuluna
şahsen teslim edeceklerdir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE! 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
2. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, diş hekimliğinde uzmanlık, doçentlik belgesi,
yabancı dil, askerlik durum belgesi gibi istenilen diğer belgelerin de aslı, noter onaylı sureti, kare kodlu / kontrol
numaralı veya başvuru yapılacak birim tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmekte ve onaylı
istenilen belgeler onaylandıktan sonra “CD/DVD veya Flash Bellek” ortamına aktarılacaktır.
3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca
denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
4. Başvuru süresi:
Başvuru Başlama Tarihi : 12/10/2021
Son Müracaat Tarihi ve Saati : 26/10/2021 Saat : 17:30
5. Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekalet verdiği şahıs tarafından yapılan müracaatlar
kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.
6. Açılmayan, arızalı, içeriği eksik, boş çıkma vb. CD/DVD veya Flash Belleklerde oluşabilecek teknik
aksaklıklarda, sorumluluk başvuru sahibine aittir.
7. İlan edilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapılabilir. İki ve daha fazla kadroya yapılan
müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır.
8. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Alınacak Personel Hakkında Bilgiler:

kamu724

Advertisement. Scroll to continue reading.

kamu724

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Öğretim Üyesi Alımı için  başvuru adresleri neresidir?

Personel Daire Başkanlığı 0 376 218 95 13 / 7154 – 7157 Rektörlük Binası Uluyazı Kampüsü Merkez / ÇANKIRI
Hukuk Fakültesi 0 376 218 95 70 / 8945 – 8947 Kırkevler Mahallesi Kastamonu Caddesi Uluyazı Kampüsü Hukuk Fakültesi
246/14 Merkez / ÇANKIRI
Edebiyat Fakültesi 0 376 218 95 51 / 7411 – 7414 Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Edebiyat Fakültesi
Merkez / ÇANKIRI
İslami İlimler Fakültesi 0 376 218 95 60 / 8611 – 8613 Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü İslami İlimler Fakültesi
Binası Kat:2 Merkez / ÇANKIRI
Mühendislik Fakültesi 0 376 218 95 32 / 8202 – 8211 Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Mühendislik Fakültesi
Merkez / ÇANKIRI
Diş Hekimliği Fakültesi 0 376 213 53 54 / 6566 – 6569 Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Yanı No:16
18200 Merkez / ÇANKIRI
Sağlık Bilimleri Fakültesi 0 376 213 17 02 / 3056 – 3115 Aksu Mahallesi Sıhhiye Sokak No:11 18200 Merkez / ÇANKIRI  https://www.karatekin.edu.tr/

Reklam

 

Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak  İçin Tıklayınız.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*