Reklam

Necmettin Erbakan Üniversitesine Personel Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere 51 pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Necmettin Erbakan Üniversitesine Personel Alımı, İlanı Duyuruldu. 51 sözleşmeli personel Alımı, 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.  

Necmettin Erbakan Üniversitesine Personel Alımı,İçin Meslek Dalları Nelerdir?  

Necmettin Erbakan Üniversitesine Personel Alımı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı,  (Erkek) Destek Personeli Alımı, (Temizlik, Basit Bakım, Isıtma, Şoförlük, gibi hizmetler) Hemşire Alımı, Diğer Sağlık Personeli Alımı, Yapılacaktır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı

Reklam

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel AlımıNecmettin Erbakan Üniversitesine Personel Alımı, GENEL ŞARTLAR 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3) Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı
suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4)Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı, Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
7)Necmettin Erbakan Üniversitesine Personel Alımı, 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B)
grubu KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Necmettin Erbakan Üniversitesine Personel Alımı, ÖZEL ŞARTLAR 

1) Necmettin Erbakan Üniversitesine Personel Alımı, Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4) Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak

Reklam

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ 

https://www.erbakan.edu.tr/duyuru/4523/4b-sozlesmeli-personel-alim-ilani

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazete’ de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1) Kimlik Bilgisi
2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar belgesini sisteme yükleyecektir.)
3) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sisteme yüklenecektir.)
4) SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge tecrübe istenilen özel şartlar için) (Sisteme yüklenecektir.)
5) 2020 yılı KPSS sonuç belgesi
6) Askerlik durum belgesi (Beyan edilecektir.)
7) Adli sicil kaydı (Beyan edilecektir.)
Adayların https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak
yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir pozisyon için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla
nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır. İlanımızın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
başvuru yapılabilecektir.
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas
alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem
yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin
edileceği hususu önemle duyurulur. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir
ay içerisinde feshedilecektir

Advertisement. Scroll to continue reading.

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi https://www.erbakan.edu.tr/duyuru/4523/4b-sozlesmeli-personel-alim-ilani adresinde ilan edilecek olup 3 (üç) gün içerisinde yapılan itirazlar
değerlendirmeye alınacaktır. Pozisyonların üç katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar
sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar
haklarını kaybederler. Başvurusu kabul edilenler arşiv araştırması sonucunda göreve başlayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet
tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Necmettin Erbakan Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.  

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*