Reklam

Namık Kemal üniversitesi 271 Personel Alımı

Üniversitemiz Merkez / İlçe birimleri ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi 271 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Namık Kemal üniversitesi 271 Personel Alımı, üniversite 271 sözleşmeli personel alımı Duyuruldu. KPSS (B)
gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 271 (ikiyüzyetmişbir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Namık Kemal üniversitesi 271 Personel Alımı İçin Meslek Dalları Ve Şartları Nelerdir?   

Namık Kemal üniversitesi 271 Personel Alımı

 

Namık Kemal üniversitesi 271 Personel Alımı

Namık Kemal üniversitesi 271 Personel Alımı

Namık Kemal üniversitesi 271 Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Reklam
Reklam

I- GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.
II- ÖZEL ŞARTLAR:
1 – 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanı Ortaöğretim düzeyin için
KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması
gerekmektedir
2 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3 – Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
4 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları
yapılmayacaktır.
5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
III- İSTENEN BELGELER:
1 – Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).
2 – Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
3 – KPSS sınav sonuç belgesi
4 – Fotoğraf
5 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6 – İş Deneyim belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)
7- SGK Hizmet Döküm Belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)
8 – Askerlik durumunu bildirir belge
NOT:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait
bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik
ortamda gönderilecektir.
Eczacı, pozisyonuna başvuran adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasslar uyarınca, KPSS şartı
aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bir pozizyon için sözlü sınav yoluyla işlem
yürütülecek olup, ayrıca ilgililere bilgi verilecektir.

Namık Kemal üniversitesi 271 Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 

1 – Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden
https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar;
* İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara ve
diğer kısımlara yükleyecektir.
* İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra “Belgelerimin doğruluğunu kabul ediyor ve onaylıyorum” seçeneğini
işaretleyecektir.
* En altta yer alan “BAŞVURUYU TAMAMLA” tuşuna basmak suretiyle online başvurularını tamamlamış olacaklardır.
2 – Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz
sayılacaktır.
3 – Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve
işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları
geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
4 – Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet
belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı
belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Namık Kemal üniversitesi 271 Personel Alımı, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 

1 – Adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir.
2 – Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.
4 – Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 15 (onbeş) işgünü içerisinde web sitemizde
duyurulacaktır.
5 – Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini
Üniversitemiz http://www.nku.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday
belirlenecektir.
6 – Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
7 – Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde
istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.
8 – Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat
hükümleri uygulanır.
9 – Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Namık Kemal üniversitesi 271 Personel Alımı, İRTİBAT : 0282 250 1413 – 0282 250 1420 – 0282 250 1410 

Reklam

Namık Kemal üniversitesi 271 Personel Alımı, İlan Yayım Tarihi 06.06.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi 06.06.2022
Son Başvuru Tarihi 20.06.2022
Sonuç İlan Tarihi 18.07.2022 

 

Namık Kemal üniversitesi 271 Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*