Reklam

Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alımı

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 83 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alımı, Duyuruldu. KPSS 50 puan üstü Personel alımı, İlanı duyuruldu.

Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alımı, İçin  Meslek Dalları Nelerdir? 

Kaloriferci Personel Alımı, Sıhhi Tesisatçı Personel Alımı, Boyacı Personel Alımı, Temizlik Personel Alımı, Şoför Personel Alımı, Tekniker Personel Alımı, Teknisyen Personel Alımı, Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı, Sağlık Teknikeri Personel Alımı,  

Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?   

Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alımı Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alımı

Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alımı

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel
olabilecek akıl hastalığı / engeli bulunmamak.
f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş
olmak.
g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
2- 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak Güvenlik Soruşturması
ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak.
3- Herhangi bir kurumda (657 sy. K. 4/B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih
tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir.
4- 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, (ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas
alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.)
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların
başvuruları kabul edilmeyecektir.
7- Sağlık personeli Üniversitemizin tüm hastanelerinde, diğer personel Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde
(açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında)
görevlendirilebilecektir.
8- Üniversitemiz, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Reklam

Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alımı,  BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER  

1-Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alımı,  Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, Üniversitemiz web sayfasında
(https://www.mku.edu.tr/  veya  https://www.mku.edu.tr/announcementSingle.aspx?sduyuruID=16707 ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde
yapılacaktır.
2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde
yükleyeceklerdir. Karekodlu veya barkodlu belgelerin kontrolünün sağlanabilmesi için manyetik ortamdaki örneği veya
ilk çıktı örneği (çıktıların fotokopisi okunmamaktadır) taranarak yüklenecektir.
3- Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
4- Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek olup, bu şekilde başvuru
yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
5- Süresi içinde yapılmayan, eksik ve/veya hatalı başvurular dikkate alınmayacağından, adayların başvuru sayfasındaki
uyarıları dikkatlice incelemesi gerekmektedir. Eksik ve/veya hatalı başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alımı Yerleştirme işlemlerinde, 2020/KPSS puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanlarının eşit olması
halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya
hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim
tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde https://www.mku.edu.tr/ web veya  https://www.mku.edu.tr/announcementSingle.aspx?sduyuruID=16707  adresinde ilan
edilecektir.
Her pozisyonun 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazanan adayların süresi içerisinde
atanmak üzere başvurusu yapmaması, hakkından feragat etmesi veya aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde
yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacaklarla ilgili duyurular Üniversitemiz web
sayfasında https://www.mku.edu.tr/  veya  https://www.mku.edu.tr/announcementSingle.aspx?sduyuruID=16707ilan edilecektir. Adayların çağrılmasında ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak başvuru
yapanların tespit edilmesi halinde sözleşmesi yapılmayacak, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecek ve
haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

1- Öğrenim belgesi (diploma, geçici mezuniyet belgesi veya e-devletten indirilecek mezun belgelerinin karekod ve
barkodu okunaklı olacaktır.)
2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)
5- Şoförler için Sürücü Belgesi
6- İlanda belirtilen unvanlar için sertifika, ustalık, kalfalık belgesi
7- Güvenlik Görevlileri için silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alımı,   BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*