Reklam

Muş Alparslan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B) Puan Esas Alınacaktır

Reklam

50 Sözleşmeli Personel Alımı, Muş Alparslan Üniversitesi sözlü sınav yapılmaksızın toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Muş Alparslan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı  İçin meslek Nelerdir? 

2022 Büro Personeli  Memur Alımı Yapılacak

Muş Alparslan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

-İşletme, İktisat, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Yönetim Bilimleri, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Maliye, Kamu Yönetimi lisans programlarının
birinden mezun olmak.-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemiz birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından farklı birimlerde görevlendirilecektir.

2022 Büro Personeli  Sekreter Alımı  Yapılacak  

Muş Alparslan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

  yapılacak  -Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve
Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
Üniversitemiz birimlerinin sekreterlik hizmetlerini yerine getirmek üzere
Rektörlük tarafından farklı birimlerde görevlendirilecektir

Reklam

2022 Destek Personeli   Temizlik Alımı Yapılacak

2022 temizlik görevlisi alımı yapılacak  

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
-İç ve dış mekânlarda her türlü temizlik işlerinde vardiyalı olarak çalışabilmesine
ilişkin herhangi bir engeli bulunmamak.
-Üniversitemizin Merkez Külliyesinde görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde
görevlendirilecektir

2022 Destek Personeli Kaloriferci Alımı Yapılacak

Advertisement. Scroll to continue reading.

2022 temizlikçi kaloriferci şoför alımı

 

-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-MEB’dan onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası veya MEB’dan onaylı
Kalorifer Ateşçiliği Sertifikasına sahip olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Varto ilçesinde bulunan Varto Meslek Yüksekokulunda görev
yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde
görevlendirilecektir.

Reklam

2022 Destek Personeli Basit Bakımçı Alımı Yapılacak   

50 Sözleşmeli Personel Alımı

-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı Çelik Kaynakçısı
(11UY0010-3) alanında Mesleki Yeterlilik Sertifikasına/Belgesine sahip olmak
veya Çelik Kaynakçısı alanında (SGK Meslek Kodu: 7212.38) belgelendirmek
kaydıyla en az 1 (bir) yıl hizmeti bulunmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Merkez Külliyesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında
teknik personel yardımcısı olarak görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde
görevlendirilecektir

2022 Destek Personeli Şoför Alımı Yapılacak 

50 Sözleşmeli Personel Alımı şoför ve işçi

Advertisement. Scroll to continue reading.

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
-Geçerlilik süresi dolmamış C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (Karayolları
Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016 yılında
yapılan düzenlemeler sonucu C sınıfı sürücü belgesine karşılık gelen E sınıfı
sürücü belgesine sahip olan adaylar da başvurabilir.) -SRC-2 ve SRC-4
belgelerine sahip olmak,
-Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili
merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
-İtfaiye aracını kullanmak üzere görevlendirilecektir.
-Üniversitemizin Merkez Külliyesinde görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecek
olup sahip olduğu sürücü belgesinde belirtilen sınıflardaki diğer araçları da
kullanacaktır.

2022 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak

50 Sözleşmeli Personel Alımı güvenlik personeli temizlikçi

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve
Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak veya
herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
-5188 sayılı Kanunda belirtilen özelliklere sahip olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi
Kimlik Kartına sahip olmak (silahlı ya da silahsız)
-Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve sağlık
kurumlarından belgelendirmek.
-Boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 15 kg ağırlığına sahip olmak ve
sağlık kurumlarından belgelendirmek. (örneğin 180 cm. boyunda olan bir adayın
kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir)
-Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Malazgirt ilçesinde bulunan Malazgirt Meslek Yüksekokulunda
görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde
görevlendirilecektir

Muş Alparslan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İçin BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR? 

Genel Şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
3) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5) Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.
6) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94
puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
7) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi
birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet
sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
9) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapılması halinde adayların tüm başvuruları
geçersiz sayılacaktır.
10) Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait görev tanımındaki işler ve görev yerleri bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. İdare ihtiyaç duyulması
halinde yeni görev yerleri ve görevlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar

 

Muş Alparslan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR? 

1) Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (Adaylar başvuracağı unvanı belirtmek zorundadır.)
2) Nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)
3) Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
4) 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
5) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. (Askerlik Durum Belgesi e-Devlet üzerinden alınan belge kabul
edilecektir.)
6) Adli Sicil Kaydı. (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı.)
7) Başvurulan unvanda isteniyor ise, iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/sertifika.
8) Detaylı Hizmet Dökümü. (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı.)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1) 2020 KPSS (B) KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan,
mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en
geç 15 (on beş) iş günü içerisinde https://www.alparslan.edu.tr/tr/page/announcement/sozlesmeli-personel-alim-ilani-1173  adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
2) Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme
şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.alparslan.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
3) Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirtilen süre içerisinde istenilen belgeler ile Muş Alparslan Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar
hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
4) Atanma hakkı kazanan adaylar zamanında başvurmadığında veya başvuranların aranan şartları taşımadığı tespit edildiğinde yedek adaylardan
başarı puanı dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır.
5) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel
mevzuat hükümleri uygulanacakt

Muş Alparslan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı için BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI  

Başvuru Başlangıç : 05 Ocak 2022
Başvuru Bitiş : 19 Ocak 2022 (Mesai bitimine kadar)
Başvuru Adresi : Muş Alparslan Üniversitesi Güzeltepe Külliyesi Personel Daire Başkanlığı, Diyarbakır Yolu 7. km, 49250 Merkez/Muş
Tel : (Santral) 0436 249 49 49 (Dâhili) 1137-1139 Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Muş Alparslan
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN yapacaklardır.
a) Süresi içinde yapılmayan başvurular,
b) Eksik belge ile yapılan başvurular,
c) Talep edilen nitelikleri taşımayan aday başvuruları ve
d) Posta, fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

 

50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZİN İÇİNDE BENZER İLANLARA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*