Reklam

Mühendis Teknisyen Mimar Şehir Plancısı Alımı

Bakanlığımız taşra teşkilatında pozisyonlara, toplam 154 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Reklam

Mühendis Teknisyen Mimar Şehir Plancısı Alımı, Duyuruldu. Kültür Turizm Bakanlığına Mühendis, Teknisyen, Tekniker, Mimar, Şehir, Plancısı, Alımı, 154 sözleşmeli personel alımı,  İlanı Duyuruldu. Başvurular elektronik ortamda 29/04/2022-13/05/2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Mühendis Teknisyen Mimar Şehir Plancısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

1. GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve
ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

2- SÖZLÜ SINAV İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON ADETLERİ,
GÖREV YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR 

A)MİMAR ALIMI,(MİMR)  

Mühendis Teknisyen Mimar Şehir Plancısı Alımı

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren mimarlık bölümünden ya da buna
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (18): Adana (1), Ankara (2), Edirne (3), Erzurum (1),
Gaziantep (1), Hatay (1), Kütahya (3), Mardin (3), Muğla (1), Sivas (2) 

B) MÜHENDİS ALIMI,(MHDS-1)   

Mühendis Teknisyen Mimar Şehir Plancısı Alımı

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 13 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik
Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (13): Adana (1), Aydın (1), Diyarbakır (1), Edirne (1),
Eskişehir (1), Gaziantep (1), Hatay (1), İstanbul (1), Karabük (1), Mardin (2), Muğla (1), Sivas (1) 

Reklam

C) MÜHENDİS ALIMI,(MHDS-2) 

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Mühendislik fakültelerinin elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği veya elektrik-elektronik
mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (14): Ankara (4), Diyarbakır (1), Edirne (2), Elazığ (1),
Erzurum (1), Konya (1), Kütahya (1), Muğla (1), Samsun (1), Van (1) 

D)MÜHENDİS ALIMI,(MHDS-3) 

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği lisans programından ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (11): Ankara (3), Edirne (1), Erzurum (1), İstanbul (1),
Kütahya (1), Muğla (1), Samsun (1), Trabzon (1), Van (1) 

E) MÜHENDİS ALIMI,(MHDS-4) 

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 13 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği lisans programından ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (13): Adana (1), Ankara (2), Diyarbakır (1), Edirne
(1), Elazığ (1), Gaziantep (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Sivas (1), Trabzon (1), Van (1) 

F) ŞEHİR PLANCISI ALIMI,(SHRPL)  

Mühendis Teknisyen Mimar Şehir Plancısı Alımı

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Yükseköğretim kurumlarının şehir ve bölge planlama lisans programından mezun olmak ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (18): Adana (1), Aydın (1), Balıkesir (1), Diyarbakır
(1), Edirne (2), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), Hatay (1), Kayseri (1), Kütahya (1), Mardin
(2), Muğla (1), Sivas (3) 

G)TEKNİKER ALIMI,(TKNKR-1) 

Mühendis Teknisyen Mimar Şehir Plancısı Alımı 

 

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 17 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Elektrik veya Elektronik Teknolojisi programlarının herhangi
birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adaylarn, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (17): Adana (1), Afyonkarahisar (1), Ankara (1),
Batman (1), Bursa (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), İstanbul (1), Kahramanmaraş (1), Mardin (1),
Konya (1), Muş (1), Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Tunceli (1), Zonguldak (1) 

H) TEKNİKER ALIMI,(TKNKR-2) 

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Makine programından mezun olmak ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (18): Afyonkarahisar (1), Batman (1), Çankırı (1),
Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), Iğdır (1), İstanbul (1), Kocaeli (1), Konya (1),
Kütahya (1), Manisa (1), Muğla (1), Muş (1), Samsun (1), Sivas (1), Van (1) 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

İ) TEKNİKER ALIMI,(TKNKR-3) 

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita
Teknikerliği ile Harita ve Kadastro programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana
sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (16): Antalya (1), Balıkesir (2), Bursa (1), Çanakkale
(1), Edirne (1), Erzurum (1), Hatay (1), İstanbul (1), İzmir (1), Kocaeli (1), Kütahya (1), Mardin (2),
Sivas (1), Trabzon (1) 

J) TEKNİKER ALIMI,(TKNKR-4) 

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Sahne Işık ve Ses Teknolojisi programından mezun olmak ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana
sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (10): İstanbul (8), Ankara (2) 

K) TEKNİSYEN (TKNS-1)  

Mühendis Teknisyen Mimar Şehir Plancısı Alımı

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Elektrik veya Elektronik Teknolojisi bölümünden mezun
olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): Ankara (2) 

L) TEKNİSYEN ALIMI, (TKNS-2)  

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Görüntü ve Ses Sistemleri bölümünden mezun olmak.
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (1): İstanbul (1) 

M) TEKNİSYEN ALIMI,(TKNS-3) 

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Mekatronik bölümünden mezun olmak.
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (3): İstanbul (2), Ankara (1) 

 BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

1. Başvurular elektronik ortamda 29/04/2022-13/05/2022 tarihleri arasında alınacaktır,
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı-İşe
Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye
alınmayacaktır,
4. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup,
tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim,
pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.

5. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ 

Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı
özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü sınavda aldıkları
puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS puanı
yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek
sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Reklam

6. DİĞER HUSUSLAR 

1- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv
araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak
kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise
atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi
sözleşmeleri feshedilir,
3- Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır,
4- Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır.

7- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra https://www.ktb.gov.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.
Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecektir.

8- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 

1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren
15 gün içinde Bakanlığımızın https://www.ktb.gov.tr/internet adresinden ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.
2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı ayrı yarısını
geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenecektir.
3. Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler içerisinde
başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan
adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur 

 BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*