Muğla Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversiteye Bağlı Birimlerde Görevlendirilmek Üzere Farklı Mesleklerden Toplam 8 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca üniversitemize bağlı
birimlerde Muğla Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımları yapılacaktır.

tablo1
tablo2

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 

Muğla Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı

– Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri karşılıyor, taşıyor olmak
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, karşılamak
– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
– Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmediği sürece kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması
– Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz
– Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların
başvuruları kabul edilmeyecektir
– Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık
kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)
– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince; “İşe alınması açısından gerekli olan
niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden
herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir

Muğla Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı İçin BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI 

Muğla Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı

Müracaatlar ilanın Resmi Gazete de ve Üniversitemizin web site sayfasında https://www.mu.edu.tr/ yayımlandığı tarih itibari
ile 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
48000 Menteşe / Muğla adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen
süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak olan
başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir (Postadaki
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir)

BAŞVURAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

– 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
– Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır)
– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (E-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir)
– 1 (Bir) adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
– Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
– Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
– Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
– Özel şartlarda istenen diğer belgeler (SGK Hizmet Dökümü,Çalışma Belgesi,Özel Güvenlik Kimlik Kartı,Sürücü Belgesi)

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda
belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuruları dikkate alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı bir
şekilde beyanda bulunanlar ya da belge verenler hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa
dahi başvuruları iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile
birlikte temin (tazmin) edilecektir

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.