Reklam

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı

Üniversitemize bağlı Muğla merkez ve ilçelerinde bulunan birimlerinde sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Reklam

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  T.C. Resmî Gazete yayınlanan 10.01.2022 ilana göre  Yazılı ve/veya
sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda
belirtilen pozisyon ve niteliklerde 12 (oniki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Alımı İçin Meslek Nelerdir?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı için Aranan Nitelikler Nelerdir ? 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi güvenlik görevlisi Alımı

1-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanun’un 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz
olmak.
2- “Özel Güvenlik ve Koruma” ön lisans programından
mezun olmak.
3- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P93)
girmiş olmak.
4- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik
Kartına sahip olmak.
5- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
6- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün
almamış olmak.
– Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen
görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

Teknisyen Alımı için Aranan Nitelikler Nelerdir ?    

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi teknisyen alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

1-Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat Teknolojisi
alanından mezun olmak.
2- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P94)
girmiş olmak.
3- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
4- Başvuru bitim tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşından gün
almamış olmak.
– Atanmaya hak kazanan aday sözleşmede belirtilen
görev yerinde ikamet etmek zorundadır

Destek Personeli Temizlik Alımı için Aranan Nitelikler Nelerdir ?    

Advertisement. Scroll to continue reading.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi temizlik görevlisi alımı

 

1-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak
(Lise veya dengi okul mezunu)
2- Üniversitemizin tüm birimlerinde iç ve dış alanda
temizlik hizmetlerinde çalışmaya engel olabilecek
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
3-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P94)
girmiş olmak.
4-Vardiyalı çalışma (ihtiyaç olması halinde) düzenini
kabul etmek ve uyum göstermek.
5-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış
olmak.
6-İlan tarihi itibariyle Muğla il sınırları içerisinde ikamet
ediyor olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması.
5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya
başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
6. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ıncı maddesi gereğince “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
8. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam
teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak
kazanma durumunda istenecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER  NELERDİR?

Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de ve Üniversitemizin web sayfasında https://www.mu.edu.tr/
yayımlandığı tarih itibariyle, 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 48000 Menteşe/Muğla adresine şahsen veya
posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan
başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların
son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
İstenilen Belgeler:
1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul
edilecektir.)
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul
edilecektir.)
8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi
gerekmektedir.)
9. Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu (Sadece “3 No’lu Destek Personeli” unvanlı
ilana başvuran adayların teslim etmeleri gerekmektedir. / e-Devlet üzerinden alınan belge kabul
edilecektir.)
10. Özel şartlarda istenen diğer belgeler (Özel Güvenlik Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi
v.s.)
Adayların, KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile kontrol
edilecek olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması
durumunda başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak
olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

İletişim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,
48000 Kötekli/Muğla
Tel: + 90 (252) 211-1000
Fax: + 90 (252) 223-9280

Reklam

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Reklam

Web Sitemizin  İçinde Benzer Personel Alımı İlanlarına Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*