Reklam

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 27 Personel Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde

Reklam

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, Yapılacaktır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitemize bağlı birimlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak
suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 27 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvurular, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, Alınacak Meslekler

 • Mühendis,
 • Psikolog,
 • Büro Personeli,
 • Sağlık Teknikeri,
 • Röntgen Teknisyeni,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • Destek Personeli (Temizlik),
 • Destek Personeli (Şoför),

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı,

1-) Mühendis Hakkında Nitelikler

 • Lisans (KPSS P3)
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, 1-İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
  2-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P3) girmiş olmak.
  3-B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  4-Belgelendirmek kaydıyla, lisans mezuniyeti sonrasında inşaat mühendisi olarak en az 3 (üç) yıl iş
  tecrübesine sahip olmak.
  5- 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.

2-) Psikolog Hakkında Nitelikler 

 • Lisans (KPSS P3)
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, 1-Psikoloji lisans programından mezun olmak..
  2-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P3) girmiş olmak.
  3- 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

3-) Büro Personeli Hakkında Nitelikler

 • Lisans (KPSS P3)
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, 1-Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
  2-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P3) girmiş olmak.
  3-01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
 • 1-Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
  2-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P3) girmiş olmak.
  3-01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, 1- Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
  2- M.E.B.’dan onaylı 200 saatlik İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi belgesine sahip olmak.
  3- TÖMER’den alınmış A2 Düzeyinde Türk İşaret Dili sertifikasına sahip olmak.
  4- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P3) girmiş olmak.
  5- 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

4-) Sağlık Teknikeri Hakkında Nitelikler 

 • Ön Lisans (KPSS P93)
 • 1- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun
  olmak.
  2- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P93) girmiş olmak.
  3- 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
 • 1- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, Diş Protez Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak.
  2- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P93) girmiş olmak.
  3- 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
  4- Belgelendirmek kaydıyla, ön lisans mezuniyeti sonrasında alanında tecrübeli olmak.

5-) Röntgen Teknisyeni Hakkında Nitelikler

 • Ön Lisans (KPSS P93)
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, 1- Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
  2- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P93) girmiş olmak.
  3- 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
  4- Belgelendirmek kaydıyla, ön lisans mezuniyeti sonrasında alanında tecrübeli olmak.

6-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Hakkında Nitelikler

 • Lisans (KPSS P3)
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, 1-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz
  olmak.
  2-Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
  3- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P3) girmiş olmak.
  4- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi
  Kimlik Kartına sahip olmak.
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, 5- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
  6- 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
  7- Cinsiyeti erkek olmak.

7-) Destek Personeli (Temizlik) Hakkında Nitelikler

 • Ortaöğretim (KPSS P94)
 • 1-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. (Lise veya dengi okul mezunu)
  2- Üniversitemizin tüm birimlerinde iç ve dış alanda temizlik hizmetlerinde çalışmaya engel olabilecek
  hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
  3-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P94) girmiş olmak.
  4-Vardiyalı çalışma (ihtiyaç olması halinde) düzenini kabul etmek ve uyum göstermek.
  5-01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.

😎 Destek Personeli (Şoför) Hakkında Nitelikler

 • Ön Lisans (KPSS P93)
 • 1- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
  2- E Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.(Otobüs kullanabilme ehliyetine sahip olmak.)
  3- SCR2 Belgesi sahibi olmak
  4- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P93) girmiş olmak.
  5- 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.
  6- Cinsiyeti erkek olmak.

Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de ve Üniversitemizin web sayfasında (www.mu.edu.tr) yayımlandığı tarih itibariyle, 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) temin edilecek başvuru formu ve istenilen
belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
6. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından
gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
8. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda
istenecektir.)
9. Atanmaya hak kazanan adaylar görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

İstenilen Belgeler:
1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
3. Mezuniyet Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (E-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
9. Özel şartlarda istenen diğer belgeler (Özel Güvenlik Kimlik Kartı, SCR Belgesi, Sürücü Belgesi, Deneyim Belgesi v.s.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, Adayların, KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile kontrol edilecek olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuruları
dikkate alınmayacaktır.
– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile işe başlamaları için
gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. Değerlendirmeler, KPSS puan
sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 3 (üç)
yedek aday) sırası ile çağrılarak atama yapılacaktır. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar da, asıl adayların taşıdığı şartları taşımak zorundadır.
– 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak
olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlanımız 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ilana son başvuru tarihi 19.07.2022 Salı günü saat 17:30 mesai bitimine kadardır.
Başvuru Formu için tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

 

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*